Tiedotusta elämänkatsomustiedosta tulee kehittää

Suomen Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijain liitto vetoavat kuntiin ja muihin perusopetusta järjestäviin elämänkatsomustietoa (ET) koskevan tiedotuksen lisäämiseksi ja parantamiseksi. Aivan erityisesti kehittämistarve koskee oppilasta ensimmäiselle luokalle ilmoittaville huoltajille suunnattua tiedotusta, Tervetuloa […]


Suomen Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijain liitto vetoavat kuntiin ja muihin perusopetusta järjestäviin elämänkatsomustietoa (ET) koskevan tiedotuksen lisäämiseksi ja parantamiseksi. Aivan erityisesti kehittämistarve koskee oppilasta ensimmäiselle luokalle ilmoittaville huoltajille suunnattua tiedotusta, Tervetuloa kouluun -oppaita ja suullisia informaatiotilaisuuksia.

ET on Suomessa vajaakäytössä. Monin paikoin on aineen opetusryhmä jäänyt syntymättä sen takia, että uusien oppilaiden vanhemmille on kerrottu, että aineen opetusryhmää ei ole. Tiedotuksen lähtökohtana tulee olla perusopetuslain 13§:n maininta: ”Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään kolme.” Huoltajien ohjailu tiedotustilaisuuksissa ET:n poisvalintaan koulun aiemman tilanteen pohjalta ei ole oikein.

Ennen ekaluokkalaisen kouluun ilmoittamista huoltajille lähetettävissä tervetuloa ensimmäiselle luokalle kouluun -infopaketeissa tulee olla aiempaa enemmän tietoa ET:stä. Asia on ajankohtainen juuri silloin. Ja aine on monille vieläkin uusi. Myös uusi opetussuunnitelma on hyvä peruste lisätä informaatiota ET:stä.

Tietoa tarvitaan, koska osalla huoltajista on valinnan mahdollisuus: uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomilla on poisvalinnan mahdollisuus ja pieniin uskonnollisin yhdyskuntaan kuuluvilla on eräin ehdoin ET:n valinnan mahdollisuus. Eräistä muista oppiaineista valinnat tehdään vasta hieman myöhemmin, mutta silti niistä saatetaan havaintojemme mukaan kertoa infopaketeissa jo nyt enemmän kuin ET:stä.