Varovaisuus ET:n avaamisessa pettymys

Elämänkatsomustiedon avaamista kaikille valittavaksi toivovat joutuivat pettymään katsomusaineiden selvitysryhmän tuloksia tavaillessaan. Varsinaisissa suosituksissa ET:n avaaminen peruskoulussa jää puuttumaan, vaikka se selvitysosan tekstissä todetaankin hyvin perustelluksi.

Elämänkatsomustiedon avaamista kaikille valittavaksi toivovat joutuivat pettymään katsomusaineiden selvitysryhmän tuloksia tavaillessaan. Varsinaisissa suosituksissa ET:n avaaminen peruskoulussa jää puuttumaan, vaikka se selvitysosan tekstissä todetaankin hyvin perustelluksi.

Lukiolaisille ET:n valinnan vapautta sentään suositellaan, mutta hämmennystä herättää yllättävä ajatus juuri hyväksytyn lukion opetussuunnitelman avaamisesta. Se pitkittäisi uudistusta, joka voitaisiin toteuttaa nopeasti ja helposti nykyisillä opetussuunnitelmilla.

Selvitys katsomusaineiden opetuksen uudistamisesta julkaistiin huhtikuun lopulla (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164015/OKM_2022_13.pdf). Opetusministeriön kaksihenkiseen työryhmään kuuluivat dosentti, yliopistonlehtori Eero Salmenkivi ja lehtori Vesa Åhs.

Uskonnon ja ET:n yhteisopetusta lisättäisiin

Selvityksessä kuvataan ja arvioidaan katsomusaineiden opetuksen uudistamisen erilaisia vaihtoehtoja, niin aiemmin paljon esillä olleita kuin uudempiakin. Päälinjaukseksi muodostuu, että nykyiset katsomusaineet – elämänkatsomustieto ja eri uskonnot – yhtäältä jatkavat ja toisaalta niiden sisällöistä osa opetettaisiin yhteisesti katsomusaineiden kesken.

Tällaisen hybridimallin yhteisopetuksen kokeilu ja kehittäminen tulisi ensi vaiheessa olla selvästi rajattua ja perustua nykyisiin opetussuunnitelmiin, mutta kokeilu voisi myöhemmin edetä myös opetussuunnitelmien uudistamisen kautta.

Käytännössä esitys tarkoittaisi yhteisopetuksen tuloa useisiin kuntiin ja kouluihin, joissa se ei ole käytössä. Toisaalta tarkemmat valtakunnalliset ohjeet voisivat rajata eräin paikoin kovin pitkälle menneitä järjestelyjä. Sekä aluehallintovirastot että eduskunnan oikeusasiamies ovat todenneet, että elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma ei ole yhteisopetuksessa toteutunut esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla ja paikoin Turun seudulla.

Tämä kehitys mahdollistaa elämänkatsomustiedon opetuksen laajentumisen ja vahvistumisen lähivuosina, vaikka ET:n avaaminen viivästyisikin. Vuosi vuodelta koulun eka luokalle tulee enemmän ET-opetukseen oikeutettuja oppilaita. Samalla myös uskonnonopetuksessa koulunsa aloittaneita siirtyy ET-opetukseen.

Opetussuunnitelmien sisällön pohjalta olisi mahdollista, että eri uskontojen piirissä olisi yhteisopetusta enemmän kuin uskontojen ja elämänkatsomustiedon kesken.

Tilannetietoa tarvitaan

Työryhmä esittää, että tiedon saanti katsomusainevalinnoista on järjestettävä. Nyt valtakunnallista tilastotietoa ei ole julkaistu vuoden 2018 tilanteen jälkeen. Tietoa oppilaista ja opettajista tarvitaan muun opettajankoulutuksen järjestämistä varten. Lehtemme hankkiman ajankohtaistiedon lisäksi myös selvitystyöryhmä oli hankkinut tietoa kuluvan lukuvuoden tilanteesta ja huomannut, että elämänkatsomustiedon oppilasosuus oli kasvanut kolmessa vuodessa selvästi.

Selvitysryhmä esittää katsomusaineiden opetuksen kehittämisryhmän muodostamista. Se toimisi pitkäjänteisesti myös kokeilujen ja tutkimuksen ohjausryhmänä. Se on ilmeisesti tarkoitus muodostaa jo tällä hallituskaudella.

Esa Ylikoski