Suvivirsi säilyy, kirkon rahoitusta nipistetään

Uutisia ja artikkeleita

Uuden hallituksen ohjelmassa on yhden prosentin indeksijarru valtionkirkkojen rahoitukseen. Tämä säästää valtion menoja viisi miljoonaa euroa vuodessa vaalikauden loppuun mennessä. Summa koostuu lähes täysin evankelis-luterilaisen kirkon rahoituksesta, ortodoksisen kirkon tuki vähenee noin 100 000 euron verran.

Uskonnon rooli peruskoulussa ei ohjelman mukaan vähene: …

SUVIVIRSI SÄILYY, KIRKON RAHOITUSTA NIPISTETÄÄN

Uuden hallituksen ohjelmassa on yhden prosentin indeksijarru valtionkirkkojen rahoitukseen. Tämä säästää valtion menoja viisi miljoonaa euroa vuodessa vaalikauden loppuun mennessä. Summa koostuu lähes täysin evankelis-luterilaisen kirkon rahoituksesta, ortodoksisen kirkon tuki vähenee noin 100 000 euron verran.

Uskonnon rooli peruskoulussa ei ohjelman mukaan vähene: ”Koulujen kasvatustehtävään kuuluu varmistaa, että suomalainen kulttuuriperintö välittyy uusille sukupolville. Tähän sisältyy myös koulujen juhlaperinteiden vaaliminen kevät- ja joulujuhlineen.” Peruskoulujen toimintaa laajemmin on tarkoitus selvittää. Tämä antaa kantoaallon jolla muistuttaa ET-opetuksen sallimisesta jatkossa kaikille sitä haluaville.

Tyttöjen sukuelinten silpominen kriminalisoidaan rikoslaissa nykyistä selkeämmin. Tämä tarkoittanee, että poikien ympärileikkauksen osalta nykyinen epämääräinen tilanne säilyy. Laajaa sananvapautta on ohjelman mukaan tuettava, mutta tuskinpa se jumalanpilkkalain kumoamista tarkoittaa.

Hyvä saattohoito ja eutanasia eivät ole toisilleen vastakkaisia. Silti kirjaus saattohoidon parantamisesta lienee tulkittava niin, että eutanasia ei tällä vaalikaudella etene. Abortin suhteen ohjelmassa ei ole Kristillisdemokraattien toivomaa mainintaa oikeudesta kieltäytyä sen tekemisestä uskonnollisin syin.

Seurakunnat mainitaan erikseen järjestöjen lisäksi viidessä eri asiassa nuorista ikäihmisiin. Kirjauksen todellinen merkitys ja mahdollinen vaikutus uskonnonvapauteen ei ole selvä.

”Puoskarilaki” eli jonkinlainen ns. vaihtoehtohoitojen sääntely lailla sai myös selvitetään-maininnan. Valitettavasti ohjelmassa vaihtoehtohoidot mainittiin ilman lainausmerkkejä.

Sari Multala (Kok.) ainoana uutena ministerinä antoi neutraalin vakuutuksen aloittaessaan tehtävänsä, 13 muuta vannoivat uskonnollisen valan. Rinteen hallituksen aloittaessa vakuuttajia oli sentään neljä, vannojia kuitenkin seitsemän eli enemmän silloinkin.

Jori Mäntysalo