Kööpenhaminan julistus demokratiasta: Humanistinen arvo

Liitto toimii

Kööpenhaminan vuoden 2023 Maailman humanistikongressin julistus demokratiasta.

KÖÖPENHAMINAN JULISTUS DEMOKRATIASTA:
HUMANISTINEN ARVO

TOIMITUS

Demokratia, joka kunnioittaa jokaisen yksilön yhdenvertaisuutta, ihmisarvoa ja osallistumisoikeutta, on humanistinen menettelytapa keskustella yhteiskunnan normien ja lakien muuttamisesta. Humanistit korostavat, että demokratian tulee olla perusarvo, jota kaikkien tulee suojella. Kaikkia tulee kuulla yhtä arvokkaasti ja kunnioittavasti, ja demokraattinen prosessi tarjoaa puitteet tämän periaatteen noudattamiselle käytännössä. Demokratia ei ole enemmistön tyranniaa. Sen on liityttävä yhteen ihmisoikeuksien suojelun, oikeusvaltioperiaatteen ja sosiaaliseen kehitykseen sitoutumisen kanssa.

Näiden periaatteiden valossa vahvistamme seuraavaa:

  1. Demokratia on yleismaailmallinen perustavaa laatua oleva arvo, joka on välttämätön humanististen periaatteiden toteuttamiselle maailmanlaajuisesti.
  2. Demokratian tulee olla osallistavaa, avointa, vastuullista ja sekulaaria, ja sen instituutioiden ja käytäntöjen on oltava kansalaisten muuttuvien tarpeiden ja toiveiden mukaisia.
  3. Kansalaisille on annettava valtaa, oikeutta käyttää kansalaisoikeuksia on suojeltava.
  4. Demokratiaa kulttuurina on puolustettava aktiivisesti kaikkia uhkia vastaan, kuten autoritaarisia periaatteita omaksuvat hallitukset, liikkeet ja poliittiset puolueet. Demokratiaa on puolustettava niiltä, joilla on vastuutonta taloudellista ja sosiaalista valtaa, sekä kaikilta muilta voimilta, jotka pyrkivät horjuttamaan demokraattisia arvoja ja instituutioita.

 

Sitoudumme työskentelemään demokraattisemman maailman puolesta.

(Julistus englanniksi: https://humanists.international/policy/copenhagen-declaration-on-democracy-a-humanist-value/)