Joensuusta mallia sitouttamattomuuden toteuttamiseen

Uutisia ja artikkeleita

”Joensuussa varhaiskasvatuksen toiminta-aikana ei järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia. Henkilöstö voi konsultoida katsomusyhteisöjen edustajia heidän edustamastaan katsomuksesta ja lisätä näin omaa katsomuskasvatuksen osaamista.” – Ei sen tämän vaikeampaa tarvitse olla muissakaan kunnissa.

JOENSUUSTA MALLIA
SITOUTTAMATTOMUUDEN TOTEUTTAMISEEN

”Joensuussa varhaiskasvatuksen toiminta-aikana ei järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia. Henkilöstö voi konsultoida katsomusyhteisöjen edustajia heidän edustamastaan katsomuksesta ja lisätä näin omaa katsomuskasvatuksen osaamista.”

”Sitouttamattomuus tarkoittaa, että katsomuksia tarkastellaan tasaveroisina arvottamatta niitä. Lapsia ei sitouteta uskomaan tai ajattelemaan tietyn uskonnon tai katsomuksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen henkilöstö vastaa katsomuskasvatuksesta ja sen käytännön toteutuksesta. Toteuttaessaan katsomuskasvatusta henkilöstön tulee toimia ammatillisesti omasta katsomuksestaan riippumatta.”

Näin Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2022 (sivu 55), joka on hyväksytty kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 21.6.2022. Ei sen tämän vaikeampaa tarvitse olla muissakaan kunnissa.

Toki tämä Joensuun 84-sivuinen suunnitelma on monessa muussakin suhteessa erittäin ansiokas.

Esa Ylikoski

Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma