Esitys: Kirkollinen ohjelma vapaa-aikaan

Uutisia ja artikkeleita

Helsingin seudun vapaa-ajattelijat teki toukokuussa esityksen ”Päiväkotien ja koulujen toiminta kaikille sopivaksi”. Se lähetettiin Helsingin, Espoon ja Vantaan kasvatuksen ja opetuksen lautakunnille. Yhdistyksen mielestä kirkollisten uskonnollisten tilaisuuksien aika ja paikka on koulupäivien ja päiväkotipäivien ulkopuolella. Niille on aikoja ja paikkoja, jos lasten vanhemmat niin haluavat.

ESITYS: KIRKOLLINEN OHJELMA VAPAA-AIKAAN

Helsingin seudun vapaa-ajattelijat teki toukokuussa esityksen ”Päiväkotien ja koulujen toiminta kaikille sopivaksi”. Se lähetettiin Helsingin, Espoon ja Vantaan kasvatuksen ja opetuksen lautakunnille. Yhdistyksen mielestä kirkollisten uskonnollisten tilaisuuksien aika ja paikka on koulupäivien ja päiväkotipäivien ulkopuolella. Niille on aikoja ja paikkoja, jos lasten vanhemmat niin haluavat.

Esitystä perusteltiin

johtajien, rehtorien ja opettajien ajan ja energian säästöllä, kun ei tarvitse jakaa lapsia kahteen ryhmään ev.-
lut. kirkon uskonnollisen tilaisuuden takia,

perheiden yksityisyyden suojan parantamisella, kun uskonto tai katsomus katsotaan arkaluontoiseksi tiedoksi,

päiväkotilasten ja oppilaiden leimautumisen ja muiden haitallisten seuraamusten riskin vähentymisellä ja yhdenvertaisuuden parantumisella,

opettajien työtehtävien tasaisemmalla jaolla,

keskittymisellä kaikille yhteiseen monimuotoiseen toimintaan.

Lehtemme painoon mennessä kaupunkien kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnat eivät olleet vielä käsitelleet asiaa. Kuitenkin Espoon ja Vantaan toimialajohtajien vastausviestissä ei osoitettu innostusta aloitteen johdosta. Asiasta olisi kuitenkin paikallaan keskustella ja päättää lautakuntatasolla. Helsingissä ja Vantaalla ev.-lut. kirkon jäsenosuus on alle 50 prosenttia ja Espoossakin pian alittamassa sen.

Miksi kuntien kasvatuksen ja koulutuksen on tässä asiassa niin vaikea tehdä selkeä linjaus? Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen perusteissa linjataan ”uskonnollinen, katsomuksellinen ja puoluepoliittinen sitouttamattomuus”. Se tarkoittaa uskonnollista tunnustuksettomuutta ja muutakin sitouttamista esimerkiksi yhden tahon toistuvien vierailujen muodossa.

Jumalanpalvelus jos joku on tunnustuksellinen; peruskoulussa sellaisten liittäminen toistuvasti koulupäivään rikkoo opetussuunnitelmassa säädetyn sitouttamattomuuden. Myös hartaushetket ja -tilaisuudet päiväkodissa ja koulussa rikkovat sitouttamattomuutta – niin kuin minkä tahansa puolueen säännölliset satutunnit rikkoisivat sitä.

Pallo on kuntien kasvatuksen ja opetuksen lautakunnilla. Vaikka kunnilla on päätösvalta, myös Opetushallituksen olisi hyvä antaa asiasta uusi lakiin sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen perusteisiin nojaava ohje.

Thomas Mangs