Lausunto koronapassin vapaaehtoisesta vaatimisesta

Laissa tulisi muutenkin säädellä jumalanpalveluksia samalla tavalla kuin muita luento- ja yhteislaulutilaisuuksia. Virus ei piittaa siitä, lauletaanko Mikki-hiiri merihädässä vai Sua kohti Herrani.

Vapaa-ajattelijain liitto antoi lausunnon koronapassin käytön vapaaehtoisesta laajentamisesta. Esitystä valmistelee Sosiaali- ja terveysministeriö.

Lausunto kokonaisuudessaan:”Vapaa-ajattelijain liitto ry pitää perusteltuna erilaisten toimijoiden laajaa mahdollisuutta edellyttää koronapassia osallistujilta silloinkin, kun voimassaolevat rajoitukset eivät sitä vaadi. Liiton jäsenyhdistykset voisivat käyttää tätä mahdollisuutta järjestäessään esimerkiksi paneelikeskusteluja tai vastaavia tilaisuuksia.

On hyvä, että esityksessä jumalanpalveluksiinkin voidaan edellyttää koronapassia. Vapaa-ajattelijoiden mielestä laissa tulisi muutenkin säädellä jumalanpalveluksia samalla tavalla kuin muita luento- ja yhteislaulutilaisuuksia. Virus ei piittaa siitä, lauletaanko Mikki-hiiri merihädässä vai Sua kohti Herrani.

Esitämme harkittavaksi, tulisiko hautajaisia koskea poikkeus samaan tapaan kuin Alankomaissa. Erottelua ei tällöin tulisi tehdä sen mukaan, järjestetäänkö hautaus uskonnottomasti vai uskonnollisen rituaalin mukaan. Hautajaisiahan ei voi siirtää samalla tavalla kuin esimerkiksi nimiäisiä.”