Jumalanpilkan kriminalisoinnin lopettamiseen

”Kriminalisoinnin poistamista perustelee sekin, että eräissä maissa jumalanpilkasta on säädetty hyvin ankaria rangaistuksia, jopa kuolemantuomioita.”
Näin Vapaa-ajattelijain liitto tänään lausunnossaan ulkoministeriölle.

Vapaa-ajattelijain liitto ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida Suomen seitsemännen määräaikaisraportin antamista YK:n ihmisoikeuskomitealle. Rajoitumme uskonnon- ja sananvapauteen liittyviin kysymyksiin.

Komitea kysyy ilmaisunvapauteen (19 artikla) liittyen, mitä Suomi on tehnyt jumalanpilkkalakien muuttamiseksi. Kyse on rikoslaista (17 luku 10 pykälä). Vastaus on valitettavan selvä, ei mitään. Oikeusministeriö ehtii vielä ennen määräaikaa 2.4.2020 asettaa työryhmän valmistelemaan lainmuutosta. Suosittelemme sitä. Lakiteknisesti jumalanpilkan kriminalisoinnin lopettaminen se on helppoa, kumotaan rikoslain 17. luvun 10. pykälän 1. tekotapa.

Jumalanpilkan kriminalisointi on lopetettu muissa Pohjoismaissa; viimeksi siitä luopui Tanska. Kriminalisoinnin lopettamisesta ovat lähiaikoina päättäneet myös Irlanti ja Kreikka. Kriminalisoinnin poistamista perustelee sekin, että eräissä maissa jumalanpilkasta on säädetty hyvin ankaria rangaistuksia, jopa kuolemantuomioita. Jumalanpilkaksi (blasphemy) saatetaan tulkita mielivaltaisesti hyvin monenlaisia mielipiteen ilmaisuja, myös uskosta luopuminen (apostasy); tilanteen parantamiseksi on käynnissä kansainvälisiä kampanjoita https://end-blasphemy-laws.org/ ja https://humanists.international/get-involved/resources/the-right-to-apostasy-in-the-world/.

Rituaaliteurastusten osalta muutosta ei tapahtunut, koska eläinsuojelulain käsittely loppui vaalikauden päättyessä. Hallituksen esityksen mukaan uskonnonvapaus ei ”- – estä lailla antamasta yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen moraalisten ja eettisten arvojen mukaisia
järjestysluonteisia säännöksiä – -”.

Tässä yhteydessä haluamme nostaa esiin myös katsomusaineiden opetuksen ihmisoikeusongelman peruskoulussa ja lukiossa. Elämänkatsomustiedon valinnan mahdollisuuden kielto perusopetuksessa ja lukiossa evankelis-luterilaiseen ja ortodoksiseen kirkkoon liitetyiltä lapsilta ja nuorilta rikkoo yhdenvertaisuutta ja lapsen oikeuksien sopimusta.


Ystävällisin yhteistyöterveisin

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Kaj Torrkulla                     Esa Ylikoski
puheenjohtaja                     pääsihteeri

Allekirjoita kansalaisaloite: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4429
Linkkiä saa jakaa.