ET:n oppilasosuudet kasvussa pääkaupunkiseudulla

Elämänkatsomustietoa opiskelee 25 % helsinkiläisistä ja 16 % espoolaisista. Kasvu on kuitenkin nopeampaa Espoossa.

Tilastojen julkistaminen katsomusaineiden valinnoista lukuvuonna 2020–21 on viivästymässä lokakuulle 2021. Kysymällä saimme kuitenkin tiedot elämänkatsomustiedon eli ET:n oppilasosuuksista Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä.

Kasvu vauhdikkainta Espoossa

Peruskoulun oppilaista ET-opetuksessa lukuvuonna 2020–21 oli Espoossa 15,9 % (+2,9 %).

Kaksi vuotta aiemmin lukema oli 13,0 % (alakoulun 1–6 luokat 14,3 % ja yläkoulun 7–9 luokat 10,4 %, joista painotetulla keskiarvolla tulee tuo 13,0 %).

Kasvua on siten 2,9 prosenttiyksikköä kahdessa vuodessa. Kasvu oli toisin ilmaistuna noin 22 prosenttia eli 11 prosentin vuosivauhtia.

Vantaalla lukuvuonna 2020–21 ET-oppilaita oli 16 % (+2,3 %) kaikista oppilaista. Kasvua kahdessa vuodessa 13,7 prosenttiyksiköstä 16 prosenttiyksikköön.

Oppilasosuuden kasvu oli siten hieman alle 17 prosenttia, ja vuotuinen kasvuvauhti 8 prosentin kieppeillä.

Helsingissä ET-oppilaiden osuus oli 25 prosenttia

Elämänkatsomustietoa opiskeli suomenkielisissä peruskouluissa 24,8 % kaikista oppilaista viime lukuvuonna 2020–21. Tilasto kerättiin syyskuussa 2020. Edellinen tieto on syksyltä 2018, silloin ET-oppilaiden osuus oli 22,8 %.

Kasvua siis kaksi prosenttiyksikköä (+2,0) eli yksi prosenttiyksikkö vuodessa. Toisin ilmaistuna kasvua oli kahdessa vuodessa 2018–2020 liki 10 prosenttia.

Samaan aikaan evankelis-luterilaista uskontoa opiskelevien osuus laski 60,8 prosentista 57,9 prosenttiin (-2,9). Ortodoksien osuus laski 3,2 prosentista 3,0 prosenttiin.

Nopeimmin kasvoi islamin uskontoa opiskelevien osuus 9,1 prosentista 12,5 prosenttiin, siis 3,4 prosenttiyksikköä ja kasvua yli 33 prosenttia.

Ruotsinkielisissä peruskouluissa ET-oppilaita oli 20,8 % ja ruotsinkielisissä lukioissa 10,5 %. Suomenkielisissä lukioissa ET:n opiskelijoiden osuus (pakolliset kurssit) oli 17,8 % ja aikuislukioissa 16,7 %.

Aikuislukioissa on vain yksi pakollinen kurssi katsomusainetta (ET/uskonto). Vaikka kaikki 18-vuotiaat opiskelijat voivat valita ET:n ja uskonnon välillä, siis myös evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenet, useimmat peruskoulussa uskontoa opiskelleet ovat ilmeisesti ottaneet sen jatkoksi lukion uskonnon arvellen sen helpottavan kyseisen pakollisen lukiokurssin suorittamista.

ET-opetukseen oikeutettu lukiolainen voi kuitenkin vapaasti aloittaa ET-opinnot, vaikka hän olisikin peruskoulussa lukenut uskontoa. Ja peruskoulussa ETopetukseen oikeutettu oppilas voidaan siirtää uskonnosta ETopetukseen huoltajan ilmoituksella myös kesken lukuvuoden, jos ET alkaa tuntua enemmän omalta kuin ”oma uskonto”.

Esa Ylikoski

ET-stipendejä

Monet elämänkatsomustiedon opiskelijat saivat stipendin lukuvuoden päättyessä. Kymmenen vapaa-ajattelijayhdistystä myönsi keväällä 2021 stipendejä peruskoulusta tai lukiosta valmistuneille.

Helsingin seudun vapaa-ajattelijain stipendin sai 8 peruskoulun oppilasta ja 7 uutta ylioppilasta. Peruskoulussa perusteena on koko ET:n opetusryhmän opiskelun edistäminen. Uusille ylioppilaille stipendit jaettiin ylioppilaskirjoituksissa elämänkatsomustiedon laudatur-arvosanan korkeimmilla pisteillä suorittaneille.