Elämänkatsomustiedon opiskelun avaamisesta kaikille kansalaisaloite

Nykyinen tilanne ”on yhdenvertaisuutta loukkaavaa ja lasten oikeuksien sopimuksen 2. artiklan vastainen”, todetaan lapsiasiavaltuutetun kertomuksessa. Ihmisoikeudet ovat jakamattomia. Se tarkoittaa, että yhden ryhmän syrjintä on loukkaus kaikkien yhdenvertaisuutta vastaan.

Elokuun lopulla julkaistun kansalaisaloitteen tarkoituksena on sallia elämänkatsomustiedon opiskeleminen kaikille peruskoulussa ja lukiossa. Katsomusaineen valinta ei enää riippuisi siitä, onko oppilas tai opiskelija kirkon jäsen vai ei. Muutoksen jälkeenkin huoltajat valitsisivat peruskoulun oppilaan katsomusaineen, ja lukiossa valinnan tekisi nuori itse.

Aloitetta perustellaan yhdenvertaisuuskysymyksenä. Nykyinen sääntely ”on yhdenvertaisuutta loukkaavaa ja lasten oikeuksien sopimuksen 2. artiklan vastainen”, todetaan lapsiasiavaltuutetun nelivuotiskertomuksessa eduskunnalle 2018. Ihmisoikeudet ovat jakamattomia. Se tarkoittaa, että yhden ryhmän syrjintä on loukkaus kaikkien yhdenvertaisuutta vastaan.

Vapaa-ajattelijat osaltaan tukevat tätä kansalaisaloitetta. Tästä aloitteeseen ja sen perusteluihin https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8860

Kansalaisaloitteen tukijoiksi on ilmoittautunut myös joukko tieteen edustajia, kuten akateemikko Ilkka Niiniluoto, teoreettinen filosofia, sekä professorit (emer.) Sirkka Ahonen, kasvatustiede, Timo Airaksinen, käytännöllinen filosofia, Kari Enqvist, teoreettinen fysiikka, Kaarina Määttä, kasvatustiede, Juhani Lehto, sosiaali- ja terveyspolitiikka ja Esko Valtaoja, tähtitiede.

Kansalaisaloitteen tukijoina on myös nuorempia tutkijoita, kuten Ph.D Frank Martela, kasvatustieteen professori Päivi Naskali, teoreettisen fysiikan tutkija Syksy Räsänen ja kasvatustieteen tutkija Tuukka Tomperi. Opettajista tukensa ovat ilmaisseet muun muassa Arno Kotro, joka on Opettajien ammattijärjestön eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, sekä Sini Taneli, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien varapuheenjohtaja. Kansalaisaloitetta ovat ilmaisseet tukevansa myös Suomen Unicefin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki sekä Maria Pettersson ja monet muut yksityishenkilönä, kansalaisena.

Taloustutkimuksen elokuussa 2020 toteuttamassa mielipidekyselyssä ET:n sallimista kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi kannatti 79 prosenttia kaikista vastaajista ja nuorista 86 prosenttia. Sitä kannatti myös kaikkien puolueiden kannattajien enemmistö KD:tä lukuun ottamatta. Tämän laajan hyväksynnän muuttaminen kansalaisaloitteen allekirjoituksiksi ei ole kuitenkaan helppoa. Sen vuoksi allekirjoittajilta toivotaan myös linkin jakamista edelleen.

Kansalaisaloitteen alullepanijat ovat yksityishenkilöitä, joukossa myös kouluikäisten ja nuorempien lasten vanhempia. Heidän mielestään peruskoulun ja lukion ei kuulu tietää eikä valvoa, onko lapsi jonkin uskontokunnan jäsen vai ei, aivan samoin kuin sitä ei päiväkodissakaan enää kysytä. Kyse on myös arkalauontoisen tiedon yksityisyyden suojasta.

Lukiolainen saa päättää kaikista muista opiskeluun liittyvistä valinnoistaan, mutta ei katsomusaineesta, jos hän on kirkon jäsen. Taannoisen vauvakasteen ei pitäisi enää rajoittaa lukiolaisen valinnan vapautta. Lapsen oikeudet koskevat myös nuoria lukiolaisia.

Koululaisen vanhemmat ovat aikuisia ihmisiä. Heidän pitäisi voida päättää, mitä katsomusainetta heidän lapsensa peruskoulussa opiskelee. Olipa lapsi kastettu tai ei, sillä ei pidä rajoittaa oppilaan vanhempien päätösvaltaa.

Kansalaisaloite on ainoa keino saada asia käsittelyyn eduskunnassa. Päästetään kansanedustajat päättämään!

Linkkejä lisä- ja yhteystietoihin löytyy aloitteen perustelujen jälkeen täältä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8860 sekä p. 0504685332 ja p. 0504821270.

Aloitteen otsikko
Elämänkatsomustiedon opiskelu sallittava kaikille

Aloitteen sisältö
Kansalaisaloitteen tavoite on sallia elämänkatsomustiedon opiskeleminen kaikille peruskoulussa ja lukiossa. Nykyinen laki estää elämänkatsomustiedon opiskelun alle 18-vuotiailta evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäseniltä. Peruskoulu- ja lukiolain muutoksilla elämänkatsomustieto katsomusaineena avataan kaikkien ulottuville.

Muutoksen jälkeenkin huoltajat valitsisivat peruskoulun oppilaan katsomusaineen, ja lukiossa valinnan tekisi nuori itse.

Perustelut
Lakimuutos korjaisi oudon epäsymmetrian: tällä hetkellä uskontokuntiin kuulumattomat voivat osallistua joko uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen, mutta kirkon jäsenet eivät saa opiskella elämänkatsomustietoa. Kysymys on oppilaiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisuudesta.

Muun muassa lapsiasiainvaltuutettu on kiinnittänyt huomiota nykylain ongelmiin. ”Sääntely on yhdenvertaisuutta loukkaavaa ja lasten oikeuksien sopimuksen 2. artiklan vastainen”, todetaan lapsiasiainvaltuutetun nelivuotiskertomuksessa eduskunnalle 2018.

Nykymallia ovat kritisoineet myös esimerkiksi Kuntaliitto, Lukiolaisten liitto ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.

Lain muuttaminen saa laajaa tukea. Taloustutkimuksen elokuussa 2020 toteuttamassa mielipidekyselyssä elämänkatsomustiedon avaamista kaikille mahdolliseksi katsomusaineeksi kannatti 79 prosenttia vastaajista. Nuorista sitä kannatti 86 prosenttia. Samoin sitä kannatti enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista KD:tä lukuun ottamatta.

Lain korjaamista ei kuitenkaan ole kirjattu hallitusohjelmaan, ja asian voi saada eduskunnan käsittelyyn vain kansalaisaloitteen avulla.

Tarvittavat korjaukset peruskoulu- ja lukiolakeihin ovat muodollisesti pieniä ja lakiteknisesti helppoja. Muutos voidaan toteuttaa nopeasti, sillä ehdotettu uudistus ei edellytä muutoksia oppiaine- tai tuntijakoon, eikä valtakunnallisia opetussuunnitelmiakaan tarvitse muuttaa. Nykyiset oppimateriaalitkin käyvät.

Uudistuksen kustannusvaikutus on vähäinen. Elämänkatsomustiedon oppilaiden määrä todennäköisesti hieman kasvaisi, mutta opetusryhmien kokojen tasoittuminen eri katsomusaineiden välillä ei juuri toisi uusia kustannuksia.

Lisätietoja ja linkit muihin verkkosivuihin
Aloitteen sivulla.