Vapaa-ajattelijain ja Humanistiliiton nostot hallitusohjelmaan

Lähetimme hallitusohjelmatavoitteita jo talvella. Tässä nostamme eräitä yhteisiä kärkitavoitteitamme. Lopun linkeistä pääsee tavoitelistoihimme kokonaisuudessaan.

Yhdenvertaisuuteen uskonnosta tai katsomuksesta riippumatta 
– Suomen Humanistiliiton ja Vapaa-ajattelijain liiton kärkitavoitteita hallitusohjelmaan

1. Elämänkatsomustiedon avaaminen nopealla ratkaisulla

Elämänkatsomustiedon (ET) avaaminen kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi on saanut laajan tuen mm. lukiolain käsittelyn yhteydessä annetuissa lausunnoissa. Nykytilanne rikkoo yhdenvertaisuutta ja lapsen oikeuksien sopimusta. Muutos voidaan tehdä nopeasti peruskoulu- ja lukiolakien teknisesti pienillä muutoksilla, eikä muutoksen käyttöönotto edellytä opetussuunnitelmien ja oppimateriaalien uusimistarvetta.

2. Jumalanpilkan kriminalisoinnin lopettaminen rikoslaissa

Jumalanpilkan kriminalisointi on lopetettu muissa pohjoismaissa, viimeksi Tanskassa ja Färsaarilla. Myös Irlanti päätti lopettaa sen kansanäänestyksen jälkeen. Noin kymmenessä maassa jumalanpilkasta on säädetty kuolemantuomio, ja ne vastaavat kritiikkiin, että ”onhan se teilläkin rikos”. Lakipykälät julkisrauhasta, vihapuheesta ja kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan riittävät turvaamaan myös uskonnon ja katsomuksen vapautta.

3. Siirrytään katsomusneutraaleihin vakuutuksiin

Valtion seremonioissa uskonnollinen vannominen ”kaikkitietävän ja kaikkivaltiaan” nimeen lopetetaan samaan tapaan kuin tehtiin oikeuslaitoksessa todistajan ja tuomarin valoille. Siirrytään kaikille yhteiseen virkamiesvakuutukseen, ministerin vakuutukseen sekä sotilasvakuutukseen. Nythän myös tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemies antavat vakuutuksen.

4. Hautaustoimen yhdenvertaisuustilanne tarkasteluun

Hautaustoimilaki säätää hautaustoimen kirkon seurakuntien hautausmaiden tehtäväksi. Niiden toiminnassa ilmenee erityisesti uskonnottomiin kohdistuvaa syrjintää, vaikka hautausmaat saavat julkista rahoitusta kuntien koko asukasluvun mukaan. Tiloja on monin paikoin vaikea saada uskonnottomiin saattotilaisuuksiin, joissa vainaja on vielä arkussa ennen hautausta tai tuhkausta. Samalla kirkon hautausmaiden ulkopuoliset hautausmaat ovat vailla julkista rahoitusta.

5. Maistraattien asiointi lapsen nimen antoon liittyen

Maistraattien tulee alkaa asioida kaikkien lasten vanhempien kanssa suoraan eikä kirkon seurakuntien kautta. Valtion rekisteriviranomaisten ei tule enää toimia kirkon vauvajäsenhankinnan välikappaleena, vaikka äiti tai isä kuuluisivatkin kirkkoon. Perhe voi halutessaan asioida seurakunnan kanssa suoraan. Väestörekisterikeskus lopettaa lasten rekisteröinnin uskonnollisten yhdyskuntien jäseniksi.

6. Eduskunnan seremonioissa yhdenvertaisuutta uskontoihin ja katsomuksiin lisätään

Mikäli ennen valtiopäivien avajaisia ja päättäjäisiä on jumalanpalvelus, sille vaihtoehtoiselle ei-uskonnolliselle tilaisuudelle myönnetään yhdenvertainen asema uskonnollisen tilaisuuden rinnalla. Tässä voidaan hyödyntää Ruotsin valtiopäivien avajaisten kokemuksia.

7. Julkinen tuki

Uskonnottomien edunvalvonta-, ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestöinä toivomme voivamme saada valtion yleisavustusta toimintaamme.

Ystävällisin yhteistyöterveisin
Suomen Humanistiliitto ry Vapaa-ajattelijain liitto ry

Liite

Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteet: 
https://vapaa-ajattelijat.fi/blog/2018/12/31/vapaa-ajattelijain-liiton-hallitusohjelmatavoitteet/  
Suomen Humanistiliiton tavoitteet: http://www.humanistiliitto.fi/?page_id=701