Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Sekalaisia pikku-uutisia
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 17.8.2021
Sekalaisia pikku-uutisia.

Sekalaiset pikku-uutiset on julkaistu Vapaa Ajattelijassa 2/2021.

TIMO AIRAKSISELTA TRILOGIA

Lehdessämme on ollut filosofian emeritusprofessori Timo Airaksisen kirjojen Jäähyväiset uskonnolle (4/2020) ja Hyvinvointivaltion hylkäämät (1/2021) arvostelut. Nyt Airaksinen on julkaissut kirjan Himon ilo. Ajatuksia seksistä ja seksuaalisuudesta. (Bazar, 2021.) Hän sanoo sen olevan kolmas osa trilogiaa, joka käsittelee suomalaisia arvoja.

Palaamme kirjan arvioon seuraavassa numerossa. Airaksinen sai Vapaa-ajattelijain liiton Väinö Voipio -palkinnon vuonna 2020.

OPETUSHALLITUKSEN PÄÄJOHTAJAKSI MINNA KELHÄ

Valtioneuvosto nimitti Opetushallituksen pääjohtajaksi filosofian tohtori Minna Kelhän ajalle 7.6.2021 – 6.6.2026. Kelhä on työskennellyt opetusministerin valtiosihteerinä vuodesta 2019 lähtien. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän pääsihteerinä 2016 – 2019 ja eduskuntasihteerinä 2015 – 2016 sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehittämispäällikkönä 2014 – 2015. Kelhän kasvatustieteen alaan kuuluva väitöstutkimus valmistui vuonna 2009.

OIKEUSASIAMIES LUOPUISI SOTILASVALASTA

Apulaisoikeusasiamies on antanut puolustusministeriön pyynnöstä lausunnon asevelvollisuuslakiin ehdotetuista muutoksista. Vaikka ehdotus ei koskenut sotilasvalaa ja -vakuutusta, oikeusasiamies otti siihen kantaa omasta aloitteestaan:

”Valtion neutraalisuusperiaatteen johdosta ja asian periaatteellisen merkityksellisyyden sekä perusoikeusulottuvuuksien johdosta työryhmän olisi nähdäkseni ollut perusteltua tehdä tehtävänantonsa puitteissa arviointi siitä, onko valtiovallan toiminnassa edelleen perusteltua ylläpitää tietyn tai minkään uskonnon harjoittamiseksi luettavaa seremoniallisuutta, kun tällaisesta valaelementistä on lähes kaikissa muissa yhteyksissä katsottu perustelluksi luopua.” (EOAK/2124/2021)

Mainittu ”muissa yhteyksissä” tarkoittaa käytännössä tuomarin ja todistajan valaa oikeudessa.

Neutraalin vakuutuksen käyttöönotto kaikille ja uskonnollisesti valasta luopuminen edistäisi uskonnonvapautta vähentämällä valtion ja uskontojen keskinäistä riippuvuutta. Muutos on Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteena.

Vapaa-ajattelijain liitto on esittänyt siirtymistä sotilaiden sekä virkamiesten ja ministerien katsomusneutraaliin juhlalliseen velvoittautumiseen.

VAPAA-AJATTELIJAT VIRKAMIESVAKUUTUKSESTA

Virkamieslain muutoksen yhteydessä on luontevaa luopua uskonnollisesta virkavalasta. Vastaava muutos tehtiin aiemmin tuomarin ja todistajan osalta, onhan tuomarin tehtävä maallinen tehtävä. Perustelu pätee myös valtion virkamiehiin.

Ns. ministerinvalan osalta oikeuskansleri piti 9.4.2018 antamassaan ratkaisussa oikeudellisesti paremmin perusteltuna kaikille samanlaista ei-uskonnollista vakuutusta. Hän viittasi siihen, että Tasavallan presidentti aloittaa kautensa aina samanlaisella neutraalilla vakuutuksella.

Oikeusasiamies on toistuvasti todennut: ”Virkamiehen tulisi pidättäytyä kaikesta sellaisesta toiminnasta, joka voi heikentää luottamusta virkatoiminnan puolueettomuuteen ja objektiivisuuteen. Hänen ei tulisi antaa aihetta virkatoimiensa asianmukaisuutta koskeviin aiheettomiinkaan epäluuloihin, mikäli hänen on mahdollista ehkäistä sellaisia jo ennakolta.”

Eurooppalaisiin arvoihin kuuluu julkisen vallan neutraliteettiperiaate. Valasta luopuminen sopii tähän hyvään kehitykseen.

KUNNIAMURHAN UHRIN MUISTOLLE

Ali Fazeli Monfared, 20-vuotias homomies joutui kunniamurhan uhriksi Iranissa toukokuun alussa. Asiasta ovat uutisoineet lukuisat mediat, kuten BBC. Hänen elämänkumppaninsa uskoo, että hänen serkkunsa murhasivat hänet. Asiasta uutisoi ensimmäisenä 6Rang, iranilainen maanalainen LGBT-ihmisoikeusjärjestö.

Hän oli aikeissa hakea turvapaikkaa Euroopasta, ja murha tapahtui vain neljä päivää ennen Turkin kautta tapahtuvaa matkaa.

Alirezana tunnettu nuori mies tunnettiin valokuvausta ja muotia rakastavana ystävällisenä nuorena miehenä. Iranissa homoseksuaalisuus on laitonta, kuten monessa islamilaisessa maassa. Homoseksuaalisuus kävi ilmi pakollisessa asepalveluksessa, jonka myötä hänet paljastettiin sukulaisilleen.

Vapaa Ajattelija kunnioittaa Ali Fazeli Monfaredin muistoa.

Kirjoitus on julkaistu Vapaa Ajattelijassa 2/2021.

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry