Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Varhaiskasvatuslakiin lausunto
Jori Mäntysalo / 10.3.2018
Ehdotamme, että varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa oleva linjaus sitouttamattomuudesta - "Varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta." - sisällytetään myös varhaiskasvatuslakiin

Lausunto 9.3.2018.
Viite: Opetusministeriön ehdotus uudeksi varhaiskasvatuslaiksi.

Ehdotamme selkeyden vuoksi, että nykyisissä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa oleva linjaus sitouttamattomuudesta – ”Varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta.” – sisällytetään myös varhaiskasvatuslakiin, sen kolmanteen pykälään. Näin vahvistetaan linjausta ja edistetään sen toteuttamista käytännössä kautta maan.

Lain 43 § mukaan varhaiskasvatus rekisteröidyn yhdistyksen järjestämänä olisi yksityistä, mutta valtionkirkon seurakunnan tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan järjestämän ei olisi. Pykälän mukaan palvelun tuottaja ei saisi esimerkiksi olla asetettu konkurssiin. Konkurssilain 3 § mukaan valtionkirkkojen seurakuntia ei voi asettaa konkurssiin, mutta vastaava rajoitus ei koske muita uskonnollisia yhdyskuntia.

Olisi näin ollen luontevaa kirjata 43 § perusteluihin, että rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan järjestämä varhaiskasvatus on yksityistä.

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry