Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Aika kumota Jehovan todistajien erivapaus
Esa Ylikoski / 18.2.2018
Selkeyden vuoksi voitaisiin mainita, ettei puolustusvoimiin kuuluvan johtajan alaisuudessa toimimista katsota vakaumuksen vastaiseksi, jos kyseessä on siviililuonteinen ja äkillinen kriisi, jossa varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet toimivat samaan aikaan.

Olemme esittäneet ”Siviilipalveluslain muutostarpeita selvittävälle työryhmälle” (TEM074:00/2017) seuraavaa (16.2.2018):

”Ehdotamme, että tässä yhteydessä kumotaan laki, joka vapauttaa Jehovan todistajat kaikesta varusmies- ja siviilipalveluksesta.

Vapaa-ajattelijoiden näkemyksen mukaan asevelvollisuus tai sille vaihtoehtoinen siviilipalvelus rinnastuu verotukseen tai muuhun kansalaisille pakolliseen velvollisuuteen, josta ei voi vakaumuksellisesta syystä kieltäytyä.

Jo vuonna 2007 toiminut työryhmä totesi, että Tanskassa ja Itävallassa Jehovan todistajat suorittavat siviilipalveluksen. Sama soveltuisi myös Suomeen.

Toistamme lisäksi esityksemme vuodelta 2007: ”- – siviilipalvelusvelvollisia voitaisiin määrätä esimerkiksi avustamaan metsäpalon sammutusta. Myös varusmiehiä voidaan käyttää samaan tarkoitukseen, mahdollisesti samaan aikaan. Selkeyden vuoksi voitaisiin mainita, ettei puolustusvoimiin kuuluvan johtajan alaisuudessa toimimista katsota vakaumuksen vastaiseksi, jos kyseessä on siviililuonteinen ja äkillinen kriisi, jossa varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet toimivat samaan aikaan.”

Vapaa-ajattelijain Liitto ry”

Vapaa-ajattelijain liiton ja Suomen humanistiliiton aiemmat, asiaa erittelevät ja perustelevat lausunnot:

http://vanhat.vapaa-ajattelijat.fi/node/90
http://vanhat.vapaa-ajattelijat.fi/lausunnot/jt

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry