Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Lausunto tietosuojalakiin
Jori Mäntysalo / 20.7.2017
Laki uskontokuntien jäsenrekistereistä sisältää määräyksen, joka sallii uskontokunnan tallentaa tietoja paitsi uskontokunnan jäsenestä itsestään, myös hänen puolisostaan ja lapsistaan. Säädöksen tarpeellisuus tulee arvioida uudelleen.

Viite: Oikeusministeriön työryhmän esitys tietosuojalaiksi, perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.

LAUSUNTO 20.7.2017

Mietinnössä todetaan, että useassa sadassa kansallisessa säädöksessä on säännöksiä henkilötietojen käsittelystä, ja että nämä tulee käsitellä erikseen. Kuitenkin työryhmän mukaan kohta ”Kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten voimassa olevat tietosuojasäännöt” ei edellytä toimenpiteitä.

Laki uskontokuntien jäsenrekistereistä sisältää määräyksen, joka sallii uskontokunnan tallentaa tietoja paitsi uskontokunnan jäsenestä itsestään, myös hänen puolisostaan ja lapsistaan. Lakia edeltävä hallituksen esitys ei perustele tälle tarvetta. Säädöksen tarpeellisuus tulee arvioida uudelleen.

Laajemmin on hyvä muistaa, että Suomessa väestötietojärjestelmään on suora pääsy kaikilta valtionkirkkojen seurakunnilta. Tarve tähän johtuu lähinnä avioliiton esteiden tutkinnasta. Kun siviilivihkimisten osuus on ylittänyt 50 prosenttia ja kasvaa nopeasti, lienee syytä siirtää kaikki avioliiton esteiden tutkinta maistraateille, ja tämän jälkeen rajata pääsyä väestötietoihin myös valtionkirkkojen osalta vain niiden omiin jäseniin.

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry