Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Viesti Eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmälle
Jori Mäntysalo / 10.12.2016
Toivomme, että ryhmä pyrkii poistamaan rikoslaistamme jumalanpilkan kriminalisoinnin. Vain poistamalla kriminalisoinnin omasta laistaan Suomi voi uskottavasti vaatia samaa muilta valtioilta.

Eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmälle

Hei!

Mielestämme on hienoa, että haluatte vaalia uskonnon ja omantunnon vapautta, sillä se on myös meidän tavoitteemme.

Uskonnon ja vakaumuksen vapautta loukataan laajasti maailmalla, ja myös Suomessa on edelleen korjattavaa. Tämä nousee esiin myös kansainvälisessä Ajatuksen vapaus -raportissa, Freedom of Thought Report.

Toivomme, että ryhmä pyrkii poistamaan rikoslaistamme jumalanpilkan kriminalisoinnin. Samantapaisilla jumalanpilkkapykälillähän joissakin valtioissa hiljennetään sekä kristittyjä että uskonnottomia vähemmistöjä. Vain poistamalla kriminalisoinnin omasta laistaan Suomi voi uskottavasti vaatia samaa muilta valtioilta.

Yksittäisenä esimerkkinä Peter Östman on aivan oikein kirjallisessa kysymyksessään 47/2016 kiinnittänyt huomiota siihen, kohdellaanko yhdistyksiä ja uskonnollisia yhdyskuntia samoin palkkatukea myönnettäessä. Käänteisesti taas esimerkiksi yhdyskunnat on vapautettu kiinteistöjen varainsiirtoverosta, yhdistysten se pitää maksaa. Tällaisia esimerkkejä on useita.

Olemme mielellämme yhteydessä näistä ja muista vastaavista kysymyksistä, joko näin sähköisesti tai kasvotusten.

Yhteistyöterveisin,

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Marko Lakkala        
varapuheenjohtaja

Esa Ylikoski
pääsihteeri

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry