Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijat aloitteellisina
kimmo / 16.12.2015
Järjestöt ovat syksyllä 2015 sopineet ja tehneet yhteisiä aloitteita, jotka on toimitettu sekä eduskuntaan että ministeriöihin. Valtiopäivien avajaiset Suomen Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijain liitto esittävät Eduskunnan valtiopäivien avajaisohjelman kehittämistä uskonnonvapaus, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys huomioon ottaen. Avajaisten viralliseen ohjelmaan on kuulunut jumalanpalvelus, jolle ei ole vaihtoehtoista, uskonnollisesti tunnustuksetonta ohjelmaa. Tilannetta pidetään uskonnottomia ja ei-uskonnollisia eduskunnan työntekijöitä ja […]

Järjestöt ovat syksyllä 2015 sopineet ja tehneet yhteisiä aloitteita, jotka on toimitettu sekä eduskuntaan että ministeriöihin.

Valtiopäivien avajaiset

Suomen Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijain liitto esittävät Eduskunnan valtiopäivien avajaisohjelman kehittämistä uskonnonvapaus, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys huomioon ottaen. Avajaisten viralliseen ohjelmaan on kuulunut jumalanpalvelus, jolle ei ole vaihtoehtoista, uskonnollisesti tunnustuksetonta ohjelmaa. Tilannetta pidetään uskonnottomia ja ei-uskonnollisia eduskunnan työntekijöitä ja kansanedustajia syrjivänä.

Aloitteen mukaan yksi vaihtoehto on tunnustuksettoman tilaisuuden sisällyttäminen avajaisten viralliseen ohjelmaan jumalanpalveluksen rinnalle. Tätä mallia on toteutettu Helsingin yliopiston lukuvuoden avajaisten sekä promootioiden ohjelmaan on viime vuosina, ja se on saanut kiitosta yliopistoväeltä ja kansainvälisiltä vierailta.

Toinen vaihtoehto on, että tunnustuksellinen uskonnollinen ja muu katsomuksellinen ohjelma olisi tarjolla joko välittömästi virallisen ohjelman jälkeen tai sitä ennen. Avajaisjumalanpalveluksia koskeva maininta valtiopäiväjärjestyksestä sekä yliopistolaista on poistettu jo useita vuosikymmeniä sitten. Virallisuuden vähentäminen painottaisi julkisen vallan toiminnan neutraalisuusperiaatetta.

Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijain liitto ilmaisevat eduskunnan puhemiesneuvostolle ja eduskuntaryhmille jättämässään esityksessä valmiutensa yhteistyöhön avajaisohjelman kehittämiseen.

ET:n avaaminen kaikille

Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijain liitto esittävät yhdessä perusopetus- ja lukiolain pikaista uudistamista niin, että elämänkatsomustieto avataan kaikille oppilaille mahdolliseksi, vaihtoehtoiseksi katsomusaineeksi. Esitystä perustellaan ihmisten yhdenvertaisella kohtelulla, lasten ja nuorten oikeuksilla sekä oppiaineen myönteisellä kehityksellä. Järjestöt vetoavat myös lapsiasiavaltuutetun toimiston lausuntoon, jonka mukaan sääntely ei nyt täytä yhdenvertaisuudelle asetettuja vaatimuksia.

Järjestöjen esityksessä huomautetaan, että yhteiskunnan lisäksi myös perheet ovat usein monimuotoisia ja muuttuvia. Vauvaiässä tehtyjen lapsen uskonnollista asemaa koskevien päätösten ei ole perusteltua enää rajata tiukasti oppijoille mahdollisia oppiaineita peruskoulussa ja lukiossa.

Elokuussa 2016 voimaan tulevat uudet opetussuunnitelmat ovat järjestöjen mukaan hyvä virike lakiteknisesti helppoon uudistukseen eduskunnassa. Esityksessä halutaan poistaa peruskoulu-/lukiolaista seuraava virke: ”Tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat/opiskelijat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen.”

Suomen Humanistiliitto ry ja Vapaa-ajattelijain Liitto ry ovat jättäneet esityksensä Opetus- ja kulttuuriministerille sekä eduskuntaryhmille.

ET-infoa parannettava

Suomen Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijain liitto vetoavat kuntiin ja muihin perusopetusta järjestäviin tahoihin elämänkatsomustietoa (ET) koskevan tiedotuksen lisäämiseksi ja parantamiseksi. Aivan erityisesti kehittämistarve koskee oppilasta ensimmäiselle luokalle ilmoittaville huoltajille suunnattua tiedotusta, Tervetuloa kouluun -oppaita ja suullisia informaatiotilaisuuksia.

ET on Suomessa vajaakäytössä. Monin paikoin on aineen opetusryhmä jäänyt syntymättä sen takia, että uusien oppilaiden vanhemmille on kerrottu, että aineen opetusryhmää ei ole. Tiedotuksen lähtökohtana tulee olla perusopetuslain 13§:n maininta: ”Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään kolme.” Huoltajien ohjailu tiedotustilaisuuksissa ET:n poisvalintaan koulun aiemman tilanteen pohjalta ei ole oikein.

Ennen ekaluokkalaisen kouluun ilmoittamista huoltajille lähetettävissä tervetuloa ensimmäiselle luokalle kouluun -infopaketeissa tulee olla aiempaa enemmän tietoa ET:stä. Asia on ajankohtainen juuri silloin, ja aine on monille vieläkin uusi. Myös uusi opetussuunnitelma on hyvä peruste lisätä informaatiota ET:stä.

Tietoa tarvitaan, koska osalla huoltajista on valinnan mahdollisuus: uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomilla on poisvalinnan mahdollisuus ja pieniin uskonnollisin yhdyskuntaan kuuluvilla on eräin ehdoin ET:n valinnan mahdollisuus. Eräistä muista oppiaineista valinnat tehdään vasta hieman myöhemmin, mutta silti niistä saatetaan havaintojemme mukaan kertoa infopaketeissa jo nyt enemmän kuin ET:stä.

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry