Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Vapaa-ajattelijat: Ehtoollisviinin laiton verovapaus poistoon
Petri Karisma / 11.11.2015
Virhe on syntynyt eduskunnan valiokuntakäsittelyssä jo syksyllä 1994, vastoin hallituksen esitystä (HE 237/1994). Hallitus ei nähnyt verovapautta tarpeelliseksi, mutta eduskunnan kirkollinen siipi sai etuoikeuden läpi.

Evankelis-luterilaiselle kirkolle myönnetty verovapaus ehtoollisviinin hankintaan on osoittautunut laittomaksi. Yli 20 vuotta jatkuneen etuoikeuden perusteettomuus selvisi Valtiovarainministeriön vastauksessa Vapaa-ajattelijain liiton tiedusteluun. Liitto kiinnitti huomiota asiaan alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelun aloituksen julkisuuteen tulon myötä.

Alkoholiverotusta koskevat EU:n järjestelmä- ja rakennedirektiivit eivät mainitse ehtoollisviinien verovapautta. Lähtökohtaisesti kaikki nautittavaksi tarkoitettu alkoholi tulee verottaa, mikäli poikkeusta ei ole säädetty yhteisötasolla.

Virhe on syntynyt eduskunnan valiokuntakäsittelyssä jo syksyllä 1994, vastoin hallituksen esitystä (HE 237/1994). Hallitus ei nähnyt verovapautta tarpeelliseksi, mutta eduskunnan kirkollinen siipi sai etuoikeuden läpi.

Vapaa-ajattelijain liitto vaatii virheen korjaamista nopeasti myös asiallisista syistä.
– Muutos vähentäisi säätelyä, yksinkertaistaisi lainsäädäntöä ja olisi yhdenvertaisuuden näkökulmasta periaatteellisesti oikein, sanoo liiton puheenjohtaja Petri Karisma.

Valtiovarainministeriön vero-osaston ilmoituksen mukaan asia otetaan työlistalle seuraavaan sopivaan lakipakettiin liitettäväksi, joskin luonnollisesti asian eteneminen edellyttää myös poliittista tahtotilaa.

– Erityistä syytä verovapaudelle ei ole. Uskonnonvapaus tarkoittaa vapautta rakentaa kirkko tai moskeija samoin kuin mikä tahansa rakennus, mutta uskonnonvapaus ei tarkoita, että valtion tulisi lahjoittaa rakennukseen tiilet tai vapauttaa ne arvonlisäverosta, huomauttaa Karisma.

Ev-lut. kirkko jakoi vuonna 2014 noin 2,3 miljoonaa ehtoollista Määrä vähenee noin 2 prosentin tahtia vuodessa. Alkoholiveron osuus ehtoollisviinistä olisi arviolta alle 100,000 euroa vuodessa. Kirkko on hyötynyt perusteettomasta verovapaudesta noin kahden miljoonan euron luokkaa. Pienuskontojen osalta summa on pieni.

Euroopan neuvoston yleiskokouksen suosituksen mukaan Euroopan yhteisiä arvoja on valtion ja kirkon erottaminen toisistaan. Vapaa-ajattelijoiden mielestä Suomen valtion on kohdeltava kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti heidän uskonnostaan tai vakaumuksestaan riippumatta. Suomen valtion pitää olla neutraali ja puolueeton suhteessa uskontoihin ja vakaumuksiin. Uskonto ja vakaumus on saatava halutessaan pitää yksityisasiana.

Lisätietoja

Petri Karisma
puheenjohtaja
p.040 748 9532

Esa Ylikoski
pääsihteeri
p. 050 468 5332

Liite

Valtiovarainministeriön vastaus Vapaa-ajattelijain liiton tiedusteluun sekä asiaa koskeva tiedustelu:

Lähettäjä: Sorvali Mervi VM
Lähetetty: 5. marraskuuta 2015 15:13
Vastaanottaja: Sandell Merja VM
Aihe: VL: Kysymys ehtoollisviinin verovapauden direktiivinmukaisuudesta

Hei, kiitos viestistänne. On tosiaan niin, että alkoholiverotusta koskevat direktiivit eivät nimenomaisesti tunnista ehtoollisviinien verovapautta vaan lähtökohtaisesti kaikki nautittavaksi tarkoitettu alkoholi tulee verottaa. Verovapaus lisättiin lakiin eduskuntakäsittelyssä. Otamme asian työlistalle seuraavaan sopivaan lakipakettiin liitettäväksi, joskin luonnollisesti asian eteneminen edellyttää myös poliittista tahtotilaa.

Ystävällisin terveisin
Merja Sandell
Valtiovarainministeriö, vero-osasto

-o-o-

Valtiovarainministeriölle
valtiovarainministerio@vm.fi
asia: Ehtoollisviinin verovapauden direktiivinmukaisuus

Hei!
Alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelun aloittamisen julkisuuteen tulo johdatti mieleemme kysymyksen ehtoollisviinin verovähennysoikeudesta. Alla on siihen liittyvä periaatteellinen kannanottomme. Sen lisäksi meillä heräsi kysymys asiantilan laillisuudesta. Onko tämä ehtoollisviinin verovapaus itse asiassa verotusta koskevien EU-direktiivien mukainen?

Ystävällisin yhteistyöterveisin

Helsingissä 5.11.2015

Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Petri Karisma Esa Ylikoski
puheenjohtaja pääsihteeri
p. 040 748 9532 p. 050 468 5332
yhteystiedot:
Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Neljäs linja 1, 00530 Helsinki
val@vapaa-ajattelijat.fi
www.vapaa-ajattelijat.fi

-o-o-

Vapaa-ajattelijain liiton aiempi kannanotto:

Asia: Ehtoollisviinin verovapauden poisto

Vapaa-ajattelijain liitto ry esittää ehtoollisviinin verovapauden
kumoamista. Muutos vähentäisi säätelyä ja olisi periaatteellisesti
oikein.

Evankelis-luterilainen kirkko jakoi 2,3 miljoonaa ehtoollista vuonna
2014. Määrä laskee noin 2 % vuodessa. Alkoholiveron osuus
ehtoollisviinistä olisi ollut alle 100,000 euroa. Pienuskontojen
osalta summa on niin pieni, että ylimääräisen byrokratian kulut ovat
luultavasti enemmän kuin vero olisi.

Muutos vähentäisi hieman sääntelyä ja yksinkertaistaisi lainsäädäntöä.

Erityistä syytä verovapaudelle ei ole. Uskonnonvapaus tarkoittaa
vapautta rakentaa kirkko tai moskeija samoin kuin mikä tahansa
rakennus; uskonnonvapaus ei tarkoita, että valtion tulisi lahjoittaa
rakennukseen tiilet tai vapauttaa ne arvonlisäverosta.

Alkoholiverolakia edeltävä hallituksen esitys (HE 237/1994) ei sisältänyt
vapautusta, vaan se lisättiin vasta valiokuntakäsittelyssä. Hallitus
ei siis aikanaan nähnyt verovapautta tarpeelliseksi.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Petri Karisma Esa Ylikoski
puheenjohtaja pääsihteeri

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry