Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Varhaiskasvatuslain luonnoksesta
Esa Ylikoski / 19.4.2015
Varhaiskasvatuslain lakiesityksen (OKM 15/010/2015) yksityiskohtaisissa perusteluissa Varhaiskasvatuksen tavoitteissa (3 §) todetaan aivan oikein seuraavaa: ”Kuudes tavoite korostaisi syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta sekä yleisen kulttuuriperinteen ja kielellisen, kulttuurisen, uskonnollisen ja katsomuksellisen taustan kunnioittamista. Varhaiskasvatus on yksi keskeinen syrjäytymistä ja hyvinvointieroja vähentävä palvelu.” Pidämme erittäin tärkeänä tätä syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden korostamista ja ihmisten erilaisen taustan kunnioittamista. […]

Varhaiskasvatuslain lakiesityksen (OKM 15/010/2015) yksityiskohtaisissa perusteluissa Varhaiskasvatuksen tavoitteissa (3 §) todetaan aivan oikein seuraavaa: ”Kuudes tavoite korostaisi syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta sekä yleisen kulttuuriperinteen ja kielellisen, kulttuurisen, uskonnollisen ja katsomuksellisen taustan kunnioittamista. Varhaiskasvatus on yksi keskeinen syrjäytymistä ja hyvinvointieroja vähentävä palvelu.”

Pidämme erittäin tärkeänä tätä syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden korostamista ja ihmisten erilaisen taustan kunnioittamista. Sitä ei saa vesittää Kirkkohallituksen lausunnossaan 1.4.2014 samaan 3 § kohtaan kuusi esittämällä oikeudella ”saada tukea ja mahdollisuuden tutustua omaan ja toisten uskontoon, kulttuuriin ja katsomukseen liittyviin asioihin ja ilmiöihin”, jolla tarkoitetaan käytännössä ev.lut. kirkon monin paikoin päiväkodeissa toteuttaman tunnustuksellisen ”uskontokasvatuksen” eli uskonnonharjoituksen jatkamista.

Päiväkodeissa on havaintojemme mukaan esiintynyt edelleen syrjivää, epäyhdenvertaista kohtelua uskontoihin ja vakaumuksiin liittyen. Se juontaa juurensa vuosikymmenten takaisesta läheisestä yhteistyöstä ev.lut. kirkon seurakuntien kanssa ns. uskontokasvatuksen toteuttamisessa, mikä nykyisten perusoikeuksien valossa antaa täysin kohtuuttoman positiivisen erityiskohtelun yhdelle uskonnolliselle yhdyskunnalle sen tunnustuksen levittämiseen ja juurruttamiseen. Kirkon omissa tavoitteissa ja kasvatusoppaissa tällaisella uskonkasvatuksella on edelleen täysin tunnustuksellinen sisältö.

Mielestämme julkisen palvelun varhaiskasvatuksen tehtäviin ei tule kuulua minkään uskonnon tunnustuksellisen uskonnonharjoituksen organisointi päiväkodin tai perhepäivähoidon toimintaan liitettynä. Päiväkodin toiminta-aikaa ja henkilöstön työaikaa ei pidä käyttää yhdenkään uskonnollisen yhdyskunnan hartaushetkiin, ”pikkukirkkoihin” tai ”kirkkohetkiin”. Varhaiskasvatuksen ja sen henkilöstön tulee keskittyä yhteiseen kasvatukseen ja toimintaan, joka soveltuu kaikille lapsille.

Uskonnollisen tai katsomuksellisen taustan kunnioittaminen ei tarkoita uskonnollisten tilaisuuksien organisointia julkisen palvelun toimesta. Mahdollinen tunnustuksellinen uskontokasvatus tai muu katsomuksellinen kasvatus olkoon perheen oma asia sekä perheen ja mahdollisen uskonnollisen yhdyskunnan välinen asia.

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry