Salliiko Forssa seurakuntavaalikoppien tuomisen oppilaitosten sisälle?

Mielipide FL 25.10.2022

Yksi keskeisimmistä Suomen ja koko EU:n ongelmista on, miten eri katsomukset, uskonnot ja ideologiat saadaan rakentavaan vuoropuheluun. Tämä edellyttää kaikkien ajatussuuntien tasapuolista kohtelua eli sekularisaaiota; ei minkään uskonnon ylivallan vahvistamista. Sekulaarin yhteiskunnan toiminta perustuu vain ja ainoastaan tietoon;  ei uskonnollisiin näkemyksiin. Eri uskontojen harjoittajien ja uskonnottomien syrjintä sekä katsomusten vastakkainasettelu vältetään vain pitämällä yhteiskunnat ja uskonnot erillään. 

Sekularismi ei ole argumentti mitään uskontoa vastaan. Se hyväksyy niin uskonnot kuin uskonnottomuuden. Sekulaarin tiedon perusta on tässä elämässä, se vaikuttaa tämän elämän kulkuun ja on testattavissa tämän elämän kokemuksilla. Tämän tulee myös olla maallisen yhteiskunnan perusta kaikille; niin uskonnottomille kuin eri uskontojen kannattajille. Erilaisten uskontojen ja uskonnottomien epätasa-arvoinen kohtelu lisää eriarvoisuutta ja syrjintää. Se aiheuttaa ristiriitoja sekä EU:n jäsenvaltioiden sisällä että niiden välillä. Minkään uskonnon ylivalta ei saisi kuulua enää tähän maailmaan. 

Sekulaarissa yhteiskunnassa kaikilla kansalaisilla on oikeus valita mikä tahansa uskonto tai katsomus ja myös tulla tasaveroisesti kohdelluksi tästä valinnasta riippumatta. Valitettavasti Suomessakaan näin ei vielä ole, vaikka kirkon ja valtion eroa on vaadittu toistuvasti jo vuoden 1903 Forssan kokouksesta lähtien. Sen ohjelma esittää asian ytimekkäästi: ”Uskonto on julistettava yksityisasiaksi. Kirkko on erotettava valtiosta ja kirkolliset sekä uskonnolliset yhdyskunnat katsottava yksityisiksi yhdistyksiksi, jotka itse järjestävät sisälliset asiansa. Uskonnonopetus on poistettava kouluista.” 

Mitä tekee Forssan kaupunki? Se ei sallinut pakkouskonnon poistamista vaatineen kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten keruuta kirjastossa. Salliiko se seurakuntavaalien tuonnin oppilaitosten sisälle?

Poiketen tälläkin palstalla esitetyistä harhaanjohtavista näkemyksistä, seuraavat faktat pätevät:

  1. Kirkkoon kuuluvan lapsen voi vapauttaa pakkouskonnosta erottamalla hänet kirkosta esimerkiksi eroakirkosta.fi -palvelun avulla.
  2. Kirkkoon kuulumattoman lapsen voi vapauttaa uskonnon opiskelusta vanhempien ilmoituksella ja vaatia sen tilalle elämänkatsomustiedon opetusta.
  3. Mikäli rippikoulua markkinoidaan koulupäivään sisällytettynä, on järjestettävä myös yhtä laaja uskonnollisesti sitoutumattomien vaihtoehtojen esittely.
  4. Vanhemmat voivat ilmoituksellaan vapauttaa lapsensa koulujen ja varhaiskasvatuksen uskonnollisesta toiminnasta ja vaatia tilalle laadukasta uskonnotonta toimintaa.
  5. Koulutuksen järjestäjät voivat keskittyä omalla päätöksellään pelkästään uskonnollisesti sitoutumattomaan toimintaan. Laki ja opetussuunnitelma eivät velvoita ev.-lut. kirkon jumalanpalvelusten ja hartauksien liittämiseen koulupäivien ohjelmaan. Myöskään seurakuntavaalien tuomista oppilaitosten sisälle ei tarvitse sallia.

Suomen sekularisaation viimeistelyyn tarvitaan uusi Kirkko ja valtio -komitea sekä uudet sekularisaatiota edistävät kansanedustajat ja kunnalliset päättäjät. Ehdokkaiden suhtautuminen sekularisaatioon onkin siksi tärkeää varmistaa kaikissa tulevissa maallisissa vaaleissa.

Jätä kommentti