Uskonnon uudet oppikirjat ja varhaiskasvatuksen ohjeet – Millään uskonnolla ei saisi olla etuoikeuksia eikä maalliseen hallintoon liittyviä tehtäviä

Kovasen kriittisen tarkastelun kohteena olivat evankelis-luterilaisen uskonnon peruskoulun kolmen ensimmäisten luokan oppikirjat. Ne on julkaistu kaksiosaisessa artikkelissa:

Artikkelin osassa 1 hän arvioi Sanoma Pron kirjoja Aarre 1, 2 ja 3. Se julkaistiin Vapaa Ajattelija -lehden numerossa 2/2022. https://vapaa-ajattelijat.fi/blog/lehti/uskonnon-oppikirjoista-opittua-kummallista-kerrottavaa-lapsille/

Artikkelin osassa 2 kohteena on Otavan Sydän 1, 2 ja 3. Se julkaistiin Vapaa Ajattelija -lehden numerossa 3/2022. https://vapaa-ajattelijat.fi/blog/lehti/uskonnon-oppikirjoista-opittua-2/

Oppikirjat vaikuttavat opetukseen, lapsen oppimiseen ja maailmankuvaan. Tämä tulos on vahva suositus siirtää lapset koulun uskonnonopetuksesta elämänkatsomustiedon opetukseen. Tarvittaessa lapsen voi erottaa kirkosta huoltajien yhteisellä päätöksellä esimerkiksi eroakirkosta.fi -verkkopalvelun avulla. Vaihdon voi tehdä hyvin myös syyslukukauden aikana.

Opetushallitus miettii juuri nyt, millaisen ohjeen se antaisi varhaiskasvatuksesta ja uskonnoista (käytännössä evankelis-luterilaisen kirkon erityisasemasta tai sen lopettamisesta).

Opetus- ja kulttuuriministeriön asiasta antaman lausunnon mukaan:

”Varhaiskasvatuksen tulee lähtökohtaisesti olla uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018). Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että uskonnon harjoittamiseksi lukeutuvat uskonnolliset tilaisuudet, kuten jumalanpalvelukset, pikkukirkot tai ruokarukoukset, eivät näin ollen kuulu varhaiskasvatukseen, eikä niitä tule järjestää toiminta-aikana osana varhaiskasvatusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että uskonnonvapaus varhaiskasvatuksessa toteutuu silloin, kun lasta ei ohjata mihinkään tiettyyn katsomukseen tai uskontoon.”

Ministeriön linjauksen toteutuminen ei valitettavasti ole itsestään selvää, koska ev.-lut. kirkko vastustaa tätä kaikin keinoin ja lobbaa äärimmäisen voimakkaasti. Sen takia kentän kokemusasiantuntijoiden äänen pitäisi nyt kuulua ja näkyä myös. Juuri nyt on aika vaikuttaa kaikkien kanavien kautta tulossa oleviin ohjeisiin.

Ylipäätään millään uskonnolla ei saisi olla muihin uskontoihin ja uskonnottomuuteen nähden etuoikeuksia eikä maalliseen hallintoon liittyviä tehtäviä.

Suomen sekularisaation viimeistelyyn tarvitaan uusi Kirkko ja valtio -komitea sekä uudet sekularisaatiota edistävät kansanedustajat ja kunnalliset päättäjät. Ehdokkaiden suhtautuminen sekularisaatioon onkin siksi tärkeää varmistaa kaikissa tulevissa maallisissa vaaleissa.

Jätä kommentti