Nouseeko feenikslintu sittenkin siivilleen?

Mielipide FL 30.12.2021

Oli tosi mukavaa lukea (FL 23.12.2021), että Suomen yleisten kirjastojen demokratiatyön kehittäminen lähtee käyntiin myös Kanta-Hämeessä. Eduskunnan siihen myöntämää ylimääräistä valtionavustusta haettiin Louna-kirjastoille Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ajoissa ja sitä myös saatiin 38 000 €. Olin siis tästä turhaan huolissani (FL 16.12.2021). Myös Riihimäki sai avustusta samaan tarkoitukseen. Näiden hankkeiden välisen yhteistyön avulla voisi nyt kehittää kansalaisvaikuttamista myös aluetasolle, mikä tulee tarpeelliseksi, kun tammikuussa valittava aluevaltuusto aloittaa työnsä. Se voivatko kuntalaiset tehdä aloitteita ja miten aluevaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa on vielä avoin kysymys. Ehdotin (FL 6.11.2021) ratkaisua, jossa myös alueet liittyisivät kuntien tavoin kuntalsisaloite.fi -palveluun, jolloin aloitteita alueille voisi tehdä samalla tavalla kuin nyt kuntiin. Tähän tarvittavat tekniset muutokset olisivat varmasti pieniä kunhan säädöspohja on ensin saatu kuntoon.

Nyt on joka tapauksessa erittäin tärkeää, että kuntalaiset ja kansalaisjärjestöt osallistetaan heti alusta lähtien hankkeen kehittämistyöhön mahdollisimman laajasti, ettei se jäisi vain kirjastojen sisäiseksi puuhasteluksi. Tätä varten olisi hyvä järjestää webinaari hankkeen tavoitteiden esittelemiseksi kuntalaisille ja järjestöille sekä sen yhteyteen neuvottelu (vaikkapa niillä hankkeen uusilla metodeilla) siitä miten hankkeen kehittämiseen voi ja halutaan vaikuttaa sen toteutuksen aikana. Tämä tulisi tehdä heti kun se koronan vuoksi on mahdollista. Webinaari voitaisiin toteuttaa niin, että siihen voisi osallistua läsnäolevana kirjastojen videoneuvotteluihin soveliaista tiloista sekä etänä kukin kotoaan. Tämä olisi hyvä järjestää yhteistyössä Riihimäen hankkeen kanssa, jotta sanalla saataisiin myös alueellinen vaikuttaminen idulle. 

Avustushakemusta perusteltiin Louna-kirjastojen kehittämisellä fyysisiksi ja virtuaalisiksi matalan kynnyksen kohtaamispaikkoiksi, jossa kuntalaiset voivat käydä keskustelua ja hakea ratkaisuja heille tärkeisiin asioihin (esimerkiksi paljon keskustelua herättäneeseen kouluverkkoasiaan). Tämä ei kuitenkaan yksin riitä. Tarvitaan myös mekanismi siihen miten nämä ”kansalaisraadit” voivat vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Tämä edellyttää yhteistyökäytäntöjen kehittämistä julkishallinnon toimijoiden kanssa. Oikeusministeriön ylläpitämät demokratia-palvelut (kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, otakantaa.fi, jne.) ovat tässä työssä varmasti hyödyllisiä työkaluja, joten niiden tunnetuksi tekeminen olisi sisällytettävä hankkeeseen.

Forssan vapaa-ajattelijat ehdottivat kirjastolle yhteistyötä ET sallittava kaikille -kansalaisaloitteen paperisten kannatusilmoitusten keräämiseksi. Tällainen yhteistyö toimii monessa muussa kirjastossa ongelmitta. Forssassa asia juuttui kaupungin hallintoon. Viivyttely tässä yksinkertaisessa asiassa, josta ei kaupungille edes tulisi mitään kustannuksia tuntuu kummalliselta. Toimiiko kaupunki asiassa neutraalisti vai ottaako se viivyttelyllä kantaa? Halutaanko päätös lykätä aluevaalien yli?

Voit allekirjoitaa ET sallittava kaikille -kansalaisaloiteen osoittessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8860

Raimo Rintamäki

Jätä kommentti