Kansallinen demokratiaohjelma 2025 ja kirjastot

Mielipide FL 16.12.2021

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti puheenvuoron Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin järjestämässä Summit for Democracy -huippukokouksessa etäyhteydellä. Hän totesi siinä, että ”Suomi pyrkii vuoden 2025 Kansallisen demokratiaohjelman avulla vahvistamaan järjestelmäänsä entisestään edustuksellisuuden, osallistumisen, läpinäkyvyyden ja osallisuuden kannalta” (IL 9.12.2021).

Mikä tämä presidentti Niinistön presidentti Bidenin järjestämässä Demokratia huippukokouksessa esiin nostama ohjelma sitten on?

Kansallinen demokratiaohjelma 2025 on pääministeri Marinin hallitusohjelman kansalaisyhteiskuntaa, osallisuutta ja demokratiaa edistävät toimet yhteen kokoava sateenvarjohanke. Se edistää osallisuutta ja uudenlaista vuorovaikutusta hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Sen myötä tuodaan osallisuus ja demokratia toimintatapana julkishallinnon keskiöön. Se kehittää uusia osallistumistapoja, edistää valmistelun avoimuutta ja kuulemista, vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä edistää demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta ja nuorten osallisuutta.

Ohjelman puitteissa asetetaan parlamentaarisia työryhmiä, joiden tehtävänä on selvittää vaali-, puolue- ja puoluerahoituslainsäädännön ja kansalaisaloitelain kehittämistä sekä valmistella avoimuusrekisterin perustamista.

Juuri kansalaisten aloitetoiminnan, kuulemisen ja osallistamisen kehittäminen on erityisen tärkeää. Miten kansalaiset voivat nykyistä paremmin vaikuttaa yhteiskunnan demokraattiseen kehittämiseen? Suomen laajalla kirjastoverkolla voisi olla tässä työssä merkittava rooli.

”Kirjastojen demokratiatyö jatkuu ja laajenee kokeilujen oppien vauhdittamana: Aluehallintovirastot jatkavat kirjastojen demokratiatyön kehittämistä Sitran ja kokeilukirjastojen kehittämien mallien pohjalta. Eduskunnan myöntämä rahoitus kirjastojen demokratiatyön jatkokehittämiseen ja laajentamiseen tulee haettavaksi kaikille Suomen yleisille kirjastoille ylimääräisenä valtionavustuksena syksyllä 2021″ (Sitra 01.06.2021).

En tiedä ehtikö Forssan seutu tehdä tämän suhten mitään. Toivottavasti valtionavustuksen hakuaika aika ei tärvääntynyt tuloksettomaan seutukirjastojen hallintohimmelistä kinasteluun.

Seutukirjastohankkeella olkoon kepeät mullat — Ei onnistunut, kun viranhaltijoita yhdistänyt muutoshenki laantui kuntapoliittisessa käsittelyssä. Kovin kunnat hautovat hallintoa, totesi Forssan lehti pääkirjoituksessaan (27.10.2021) ja päätti sen näin: ”Kirjastojen hallinnon keventäminen hiipui kevätkesällä eriäviin näkemyksiin ja odotuksiin seutukirjaston hyödyistä ja vastuukuntamallista, joten seutukirjaston perustaminen sai siirtyä uusien valtuustojen kontolle. Seutukirjasto voi vielä nousta kuin feenikslintu siivilleen. Sytytystarpeet uuteen roihuun ovat kunnilla valmiina.”

Hallintohimmelin asemasta kannattaisi nyt seuraavaksi paneutua varsinaisen toiminnan kehittämiseen, minkä myötä löytyy varmasti järkevä ratkaisu myös hallintoon.

Lopuksi pyyntö: voisiko kaupunki nyt viimeinkin päättää voiko Et-sallittava kaikille -kansalaisaloitteen kannatusilmoituksia kerätä kirjastossa?

Raimo Rintamäki

Jätä kommentti