Kirkko saa valtiolta yleisen hautaustoimen hoitamiseen 100 miljoonaa joka vuosi, mutta suuri osa seurakunnista ei vuokraa tiloja kuin kirkollisiin siunauksiin

Mielipide FL 27.5.2023

Vapaa-ajattelijain liitto on lähettänyt esityksen kaikille hyvinvointialueille tunnustuksettomien hautajaistilojen saatavuuden parantamiseksi kautta maan (VA tiedotus 16.5.2023)

Vainajan katsomusta kunnioittaviin eri uskontojen ja uskonnottomien hautajaisiin ei ole tarjolla riittävästi soveltuvia tiloja. Seurakuntien hautausmaat ja krematoriot hoitavat lakisääteisesti yleistä hautaustoimea ja valtio maksaa siitä kirkolle vuosittain budjettivaroista runsaasti yli 100 miljoonaa euroa, mutta evankelis-luterilaisen kirkon kappeleita ei ole tarkoitettu uskonnottomien eikä muihin uskontokuntiin kuuluvien hautajaisiin, eikä suuri osa seurakunnista vuokraa niitä muihin kuin kirkollisiin siunaustilaisuuksiin.

Vainajan läheisten lakisääteinen tehtävä on hautauksen järjestäminen arvokkaalla vainajan katsomusta, toivomuksia ja muistoa kunnioittavalla tavalla. Julkisen vallan tulisi tarjota yhdenvertaiset edellytykset tämän tehtävän hoitamiseen riippumatta ihmisten uskonnosta tai vakaumuksesta ja varmistaa sellaisten tunnustuksettomien seremoniatilojen riittävä tarjota, jotka soveltuvat niin uskonnottomien siviilihautajaisten saattotilaisuuksien toimittamiseen kuin monien uskontokuntien ei-kirkollisten seremoniaperinteiden mukaisiin hautajaisiin.

Seremoniatilojen lisäksi julkisen vallan on vastattava myös tarvittavan psykososiaalisen tuen ja palveluiden tarjonnasta. Näiden järjestäminen on julkisten palvelujen tehtävä ja osa lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, joka kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin ja uusien hyvinvointialueiden tehtäväkenttään.

Tällä hetkellä Suomessa ei vainajan uskonnotonta katsomusta kunnioiteta hautauksessa niin, kuin hautaustoimilaki edellyttää. Julkisen vallan ei pidä hyväksyä syrjintää uskonnon tai vakaumuksen perusteella hautajaisten järjestämisessä. Jos hautaustoimistoilla ei ole tiedossa sopivaa seremoniatilaa ja hautajaispuhujaa, se saattaa esittää, että pappi toimittaa siunauksen vähemmän uskonnollisen lyhyen kaavan mukaan, vaikka kirkkokäsikirjan mukaisesti se ei ole yhtään vähemmän uskonnollinen kuin pidempi kaava on.

Kirkollisten hautajaisten toimittaminen uskonnottomalle voi myöhemmin ahdistaa ja kaduttaa läheisiä, jos siunaustilaisuudesta muodostuikin uskonnollisesti julistuksellinen. Tämä on rakenteellisesta uskonnollista painostusta, joka rikkoo niin perustuslain yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden periaatteita kuin yhdenvertaisuuslakia ja hautaustoimilakia.

Vapaa-ajattelijat esittävät, että seremoniatilojen tarjonnan parantaminen otetaan käsittelyyn jokaisella hyvinvointialueella, jotta hautaustoimilain säätämä vainajan katsomuksen kunnioittaminen voidaan turvata. Julkisen vallan on syytä tukea myös uskonnottomien yhteisöjen neuvontapalveluja julkisten palvelujen rinnalla sekä uskonnottomien järjestöjen ja yhteisöjen toimintaa siviilihautajaisten puhujapalvelujen tarjonnan laajentamiseksi muun muassa puhujakoulutuksen kautta.

Esitys on kokonaisuudessaan netissä osoitteessa https://vapaa-ajattelijat.fi/blog/vapaa-ajattelijat-tunnustuksettomia-hautajaistiloja-hyvinvointialueille/

Jätä kommentti