Vihreät – uskonnonvapauden puolesta, ainakin paperilla

Vapaa Ajattelija -lehden puoluesarjassa tällä kertaa esittelyssä Vihreät!

Vihreät on puoluekarttamme ainoa merkittävä täysin uusi tulokas, se syntyi vasta 70–80-lukujen taitteessa. Uuden puolueen alkujuuret olivat moninaiset, ja uskon, että suhde uskontoon olisi aluksi voinut poiketa merkittävästikin toteutuneesta muutamankin ihmisen vuoksi.

Uskonnonvapauteen puolue otti selvän kannan 1990: ”Valtion ja kirkon on erottava toisistaan.” Vuoden 2006 muotoilu oli ”- – monikulttuurisessa yhteiskunnassa valtion tulee kohdella kaikkia uskonnollisia yhteisöjä tasaveroisesti ja valtion erityissuhde kahteen uskonnolliseen yhdyskuntaan on lopetettava”, ja uusimman linjapaperin mukaan muun muassa ”Uskonnollisia yhteisöjä kohdellaan samoin kuin muitakin kolmannen sektorin toimijoita.”

Hyvä tietysti kannattaa edes periaatteessa. Kuitenkin ainakin vuoden 2006 päätös syntyi todellisuudessa äänin 117–84 osan puoluekokousedustajista jo lähdettyä paluumatkalle. Ja heti perään silloinen puheenjohtaja Tarja Cronberg ilmoitti, ettei puoluejohto aio viedä asiaa mitenkään eteenpäin. Se lupaus valitettavasti piti. Positiiviselta puolelta ainakin 2003 rukouspäiväjulistuksesta päätettäessä koko eduskuntaryhmä kannatti sen poistamista presidentin virkatehtävistä.

Vaalikonevastauksia

Vihreät on yleisesti maahanmuuttomyönteinen puolue, ja voisi olettaa sen ehdokkaista useamman sallivan poikien niin sanotun ympärileikkauksen. Todellisuus on päinvastainen ja viime vaaleissa se oli ainoa eduskuntapuolue, jonka ehdokkaista kukaan ei sallisi silpomista. Sen sijaan huivin käyttöoikeutta kaupan kassoille ehdokkaat tukivat Vasemmistoliiton jälkeen eniten.

Mikä tärkeintä, lähes puolet vaalikoneeseemme viime vaaleissa vastanneista vihreistä kannatti valtionkirkkojen verotusoikeuden poistoa. Sama osuus myös siirtäisi hautaustoimen pois kirkolta. Jumalanpilkan kumoamisessakin puolue on kärjessä. Toki epäilemättä vaalikoneeseemme vastasivat enemmän meille myötämieliset.

Yhteinen katsomusaine

Vapaa-ajattelijoiden keskuudessakin on erilaisia kantoja siihen, tulisiko uskonnot ja elämänkatsomustieto yhdistää yhdeksi katsomusaineeksi. Lähes yksimielisiä ollaan siitä, että ainakin pitäisi sallia elämänkatsomustieto myös kirkkoon kuuluville oppilaille.

Vihreillä kannatus yhteiseen oppiaineeseen on puolueista suurinta, ja tästä eduskuntaryhmäkin teki kannanoton viime joulukuussa. Ensimmäisenä askeleena kannanotossa kuitenkin esitettiin elämänkatsomustiedon avaamista. Tällainen aktiivinen kannanottohan kertoo aina enemmän kuin vaalikoneeseen vastaaminen.

Henkilöitä

Nykyinen puheenjohtaja Maria Ohisalo ei tiettävästi kuulu kirkkoon ja kannatti vuonna 2015 vaalikoneessamme kirkon verotusoikeuden poistoa. Toisaalta hän on kertonut arvostavansa kirkon työtä. [ Korjaus 24.3.2021: Ohisalo kertoi Seurakuntalainen-lehden haastattelussa olevansa paitsi kirkon jäsen myös kuuluneensa kirkkovaltuustoon. ]

Nykyisistä varapuheenjohtajista Fatim Diarra toimii seurakunnan luottamushenkilönä. Jaakko Mustakallio puolestaan kannatti Ohisalon tapaan verotusoikeuden poistoa kirkolta.

Armon vihreät

Armon vihreät on puolueen sisäinen järjestö, joka toimii sekä kirkossa että puolueessa. Kun se kirjoittaa ”uskontoallergikoista”, ei ole vaikea arvata, keitä tarkoitetaan. Järjestö ei ole kertonut jäsenmääräänsä, emmekä tiedä paljonko sen painoarvo puolueessa on.

Homeopatiaa ja muuta huuhaata

Mielikuvissani vihreät on ollut kallellaan uskontoihin liittymättömän huuhaan suuntaan ainakin vuosituhannen vaihteesta, jolloin Heidi Hautala puolusti homeopatian asemaa. Ainoa tapaus hän ei ole, koska ainakin Kouvolan vihreitä johti viisi vuotta sitten ”energiahoitoa” ynnä muita työkseen kaupannut ja ufohavainnoista kertonut mies.

Todellisuudessa kuitenkin esimerkiksi Tiedebarometrissä 2019 yleinen luottamus tieteeseen oli eduskuntapuolueiden äänestäjistä korkein vihreiden kannattajilla. Lisäksi eräs puolueen järjestöistä on Tieteen ja tekniikan vihreät. Ehkä ristiriita selittyy laajemmalla jakaumalla: kenties vihreät ovat keränneet muita vaihtelevamman joukon aktiivijäseniä, jolloin yhdellä reunalla voi olla hyvinkin kaukana keskiarvosta olevia mielipiteitä.

Jori Mäntysalo

Vapaa Ajattelija -lehti kommentoi eduskuntapuolueita suuruusjärjestyksessä. Seuraavana vuorossa on Vasemmistoliitto.
 
Tämä kirjoitus on julkaistu lehdessä Vapaa Ajattelija 1/2021.