Vankilapappien palkkakulut valtiolta kirkolle

Vapaa-ajattelijain liitto ry esittää, että organisaatiomuutoksen yhteydessä lopetetaan vankilapappien palkan maksu valtion varoista.

Liittyy hankkeeseen rikosseuraamuslaitoksen organisaation muuttamisesta.

Vapaa-ajattelijain liitto ry esittää, että organisaatiomuutoksen yhteydessä lopetetaan vankilapappien palkan maksu valtion varoista. Lähtökohtana on vankien ja vierailijoiden kohtelu yhdenvertaisesti myös heidän uskonnostaan tai vakaumuksestaan riippumatta.

Tämä ei estä valtionkirkkoja edelleen tarjoamasta uskonnollisia palveluitaan vangeille. Niiden vain tulee maksaa työntekijän palkka itse, kuten muut uskontokunnat jo nyt tekevät. Tämä on yhdenvertaista.

Yleisemminkin erityisten siteiden katkominen valtion laitosten ja uskonnollisten yhdyskuntien välillä on nykyisen kehityksen mukaista ja toivottavaa. Sairaaloissa toimivien sairaalapappien palkat maksaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko eivätkä sairaaloiden ylläpitäjät.

Vankeuslaki ei vaadi valtion maksavan palkkaa minkään kirkon tai muun uskonnollisen yhdyskunnan papille, imaamille tai vastaavalle. Riittää, että vankila järjestää sopivan rauhallisen tilan hartaustilaisuuksia ja vastaavia varten sekä jakaa käyttövuorot tasapuolisesti.