Toiminnanjohtaja Joni Valkila: Kiitos koko UUT:n puolesta

UUT on jo pitkään ollut kokoaan suurempi esiintyjä mediassa ja sen näkyvyys on vielä lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Hengellinen väkivalta on mediaa kiinnostava aihe ja UUT:lla on siitä kiinnostavaa sanottavaa.

Joni Valkilalla on paljon työn alla, esimerkiksi omahoito-ohjelma hengellistä väkivaltaa kohdanneille Mielenterveystalon sivuille. Lisäksi mainittakoon uskonyhteisöjen edustajien kanssa käytävä vuoropuhelu hengellisen väkivallan ehkäisemiseksi.

”Olemme viime vuosien aikana järjestäneet hengellistä väkivaltaa käsitteleviä seminaareja, joihin on osallistunut uskonyhteisöjen edustajia. Lisäksi UUT:n ja uskonyhteisöjen edustajat ovat tavanneet henkilökohtaisesti ja keskustelleet mahdollisuuksista vähentää hengellistä väkivaltaa.” Ev.lut. kirkolla on jo ”Turvallinen seurakunta” -ohjeistus (löytyy netistä) ja UUT ajaa sitä, että muutkin uskonyhteisöt tekisivät itselleen tällaisen ohjeistuksen ja edistäisivät sen noudattamista.

”Yhteisöissä on eroja, jotkut suhtautuvat tähän innokkaasti, toiset eivät.”

Luultavasti maailman paras

UUT:n 30-vuotishistoriikissa Valkila toteaa, että yhdistyksen toiminta on luultavasti maailman parasta.

”Jos jollain on muuta tietoa, otan sitä nöyränä vastaan!”

Kilpailu ei Valkilan mukaan ole kovaa. Maailmalla ei tällä alalla ole erityisen suuria tai hyvin toimivia järjestöjä, vaan pikemminkin pieniä, vähillä resursseilla toimivia. Suomessa on toimiva kansalaisjärjestöjen rahoitus, pitkät perinteet vapaaehtoistyölle ja siksi myös UUT:n toiminta on mahdollista.

”Asema pidetään yllä ainakin siten, että emme kuluta itseämme loppuun.”

Valkila muistuttaa, että väkivaltaa kohdanneiden toipuminen ei ole pikamatka. Myös väkivallan lopettaminen uskonyhteisöissä on kestävyyslaji – työtä on tehtävänä vielä muutamia kymmeniä vuosia.

”Väkivallan parissa työskentely on rankkaa ja siksi panostamme henkilökunnan ja vapaaehtoisten hyvinvointiin.”

Lisäksi UUT pyrkii parantamaan toimintaansa jatkuvasti. Se tehdään keräämällä palautetta sekä arvioimalla ja kehittämällä toimintaa jatkuvasti saadun palautteen pohjalta ja osallistamalla kaikkia toimintaan osallistuvia työn kehittämiseen.

UUT:n rahoituksesta noin 90 % tulee STEA:lta ja 10 % yksityisistä lahjoituksista ja jäsenmaksuista. Rahat käytetään vertaistuki-, tiedotus- ja vaikutustoimintaan. Suurimpia kuluja ovat henkilöstökulut, toimitila, vertaistukiryhmien toiminta, vapaaehtoisten koulutus, Muutos-lehden julkaiseminen ja taloushallinto. Tilinpäätökset löytyvät UUT:n nettisivuilta.

Vapaaehtoisista välitetään

Suuren osan UUT:n toiminnasta mahdollistaa vapaaehtoistyö. UUT:lla on kaksi palkattua työntekijää, vapaaehtoistyöhön osallistuu noin 50 henkilöä vuosittain. UUT:n vertaistukitoiminta toteutetaan lähes kokonaan vapaaehtoistyönä eli ryhmien vetäjät ja esimerkiksi vertaistukipuhelimeen vastaajat tekevät vapaaehtoistyötä, mutta toiminnan organisointi toteutetaan palkkatyönä. Vertaistukitoiminnan lisäksi vapaaehtoiset mm. osallistuvat Muutos-lehden ja nettisivujen sisällöntuotantoon sekä yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä UUT:n henkilökunnan ja hallituksen kanssa.

Vapaaehtoisista välitetään. Heidän viihtyvyydestään kysytään vuosittain. Työnohjaus on heidän käytettävissään säännöllisissä tapaamisissa sekä silloin, kun vapaaehtoiset kohtaavat työssään rankkoja kokemuksia, joita he haluavat purkaa. Ehkä merkittävin asia on Valkilan mukaan se, että vapaaehtoiset kokevat tekevänsä merkittäviä asioita.

”Järjestämme vapaaehtoisille virkistymistoimintaa. Emme teetä liian raskasta työtä. Emme tee miljardin vuoden sopimuksia heidän kanssaan, kuten skientologiakirkko. Vapaaehtoistyön voi lopettaa tai siitä voi pitää taukoa.”

UUT:n tehtävien ytimissä on jo 1990-luvulta lähtien ollut vertaistuen lisäksi tiedotus- ja vaikutustoiminta. Vertaistuen idea on jo pitkään pysynyt samana, mutta sen järjestelyt ovat kehittyneet paremmiksi. Vertaistuessa toimivien koulutus, opastus ja ohjeistus ovat edistyneet. Kun vertaistukitoimintaa aloitettiin 1990-luvulla, vapaaehtoiset heitettiin altaan syvään päätyyn ja toivotettiin onnea matkaan.

”Nyt meillä on vapaaehtoisille perehdytys, kirjallisessa muodossa oleva opas vertaistukitoimintaan ja säännöllistä koulutusta.”

Korona ja Ukrainan sota aktivoivat pelkoja

UUT:lla on ollut pienimuotoista muslimitaustaisille suunnattua vertaistukitoimintaa noin viiden vuoden ajan. Ex-muslimitoiminnassa siirryttiin Suomessa uuteen vaiheeseen vuonna 2021 siinä mielessä, että silloin peräti kaksi henkilöä, Nadiifo Omer ja Sara al Husaini kertoivat julkisuudessa omalla nimellään ja kasvoillaan islamista irtautumisestaan.

”Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset tai Suomessa oleskelevat ulkomaalaiset mukaan lukien ukrainalaiset ja venäläiset eivät ole löytäneet UUT:ta vielä suurin joukoin.”

Pyramidihuijaukset ovat olleet UUT:ssa pienimuotoisesti esillä jo pitkään, salaliittoteoriat enenevässä määrin viimeisen parin vuoden aikana. Salaliittoteorioihin liittyen UUT on antanut paljon haastatteluja toimittajille ja tietokirjailijoille sekä järjestänyt webinaareja ja vertaistukea.

”Korona ja Ukrainan sota näyttäytyvät toiminnassamme siten, että ne aktivoivat maailmanlopun pelkoja monien yhteisöjen nykyisissä ja entisissä jäsenissä. Olemme järjestäneet vertaistukitapaamisia, joissa on käsitelty näitä teemoja.”

Korona myös mahdollisti uudella tavalla vertaistukitapaamiset etäyhteyksillä. Nyt suuri osa vertaistukitoiminnastamme on tarjolla myös etäyhteyksien kautta.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat jatkuvasti näkyvämmin esillä UUT:n toiminnassa. Yhdistyksellä on ollut nyt joitakin vuosia oma vertaistukiryhmä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville.

”Tulimme ulos kaapista 2010-luvulla siinä mielessä, että aloimme osallistua Pride-kulkueisiin.”

UUT on jo pitkään ollut kokoaan suurempi esiintyjä mediassa ja sen näkyvyys on vielä lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Hengellinen väkivalta on mediaa kiinnostava aihe ja UUT:lla on siitä kiinnostavaa sanottavaa.

”Erilaisista tapahtumista olemme havainneet erityisen hyviksi Mielenterveysmessut ja Maailma kylässä -festivaalin. Osallistuimme tänä vuonna ensimmäistä kertaa Kirkkopäiville ja kokemus oli hyvä. Pyrimme osallistumaan ensimmäistä kertaa Suomi Areena -tapahtumaan ensi kesänä.”

UUT on osallistunut myös Rajatiedon Yhteistyön järjestämille Hengen ja tiedon messuille, mutta valitettavasti näiden messujen kävijät eivät ole kiinnostuneita heistä. Nyt pohditaankin, onko osallistuminen jatkossa siihen käytettyjen resurssien arvoista.

Riipaisevimpia tarinoita ei ehkä kuulla koskaan

UUT:lla on nettisivut ja yhdistys on Twitterissä, Instagramissa, Facebookissa ja YouTubessa. Kuinka pysytte alati muuttuvan sosiaalisen median kyydissä?

”Tämä tieto kiinnostaisi minuakin. Emme aivan pysy kyydissä. Kahden hengen henkilökuntamme ei riitä viestimään tehokkaasti kaikilla somen alustoilla, jotka meillä on käytössämme. Tällä hetkellä olemme valinneet kaksi kanavaa, joilla olemme erityisen aktiivisia, Facebook ja Instagram.”

Millaisia tulevaisuuden haasteita näette?

”Toivotaan, että yhteisökunta pysyy avoimena ja sellaisena, jossa uskonyhteisöjä saa kritisoida varsin vapaasti. Toivotaan, että yhteiskunnassa nähdään tärkeänä kaltaisemme kansalaistoiminnan rahoittaminen.”

Valkila harmittelee sitä, että UUT:N nykyiset henkilöresurssit ovat niin pienet, että he joutuvat jättämään joitakin toimintamuotoja vähäiselle huomiolle. Jos UUT:lla olisi enemmän resursseja käytössään, he palkkaisivat tiedottajan, joka voisi myös mahdollistaa nykyistä laajemman vaikutustoiminnan.

”Voisimme esimerkiksi olla enemmän yhteydessä poliitikkoihin ja viranomaisiin meille tärkeiden asioiden edistämiseksi.”

Erityisen tyytyväinen Valkila on siihen, että UUT on saanut viestiään hyvin esille tiedotusvälineissä.Tästä hän mainitsee esimerkkinä sen, että UUT ja entiset Jehovan todistajat ovat onnistuneet saamaan yleiseen tietoon joitakin pahimpia Jehovan todistajien keskuudessa esiintyviä hengellisen väkivallan ongelmia. Valkila on itsekin ollut vaikuttamassa tähän, mutta kunnia kuuluu laajemmin UUT:lle ja monille entisille Jehovan todistajille.

”Olen tuntenut henkilökohtaisesti viisi entistä Jehovan todistajaa, jotka ovat tehneet itsemurhan. Heidän tarinansa on kertomatta, sillä harvat ovat kuulleet yksityiskohtia heidän elämästään, ja minunkin tietoni ovat puutteellisia. Näiden elämässään umpikujaan päätyneiden ihmisten kohtalo koskettaa minua siksikin, että heistä kolme oli ystäviäni jo lapsuudessa.”

Valkila tuntee myös entisiä Jehovan todistajia, jotka ovat joutuneet useamman sukupolven karttamiksi. Erityisen koskettavaa hän sanoo olevan sen, kun jotkut ovat joutuneet omien lastensa karttamiksi.

”Voi olla, että kaikkein riipaisevimpia tarinoita ei kuulla koskaan, koska syrjäytyneimmät eivät ota yhteyttä UUT:hen, esiinny dokkareissa, kirjoita tarinaansa äänikirjoiksi tai ole enää hengissä.”

Tunnustus kuuluu kaikille

Vapaa-ajattelijain liitto on Valkilalle entuudestaankin tuttu. Hän on lukenut Vapaa Ajattelija -lehteä ja pitänyt sen sisältöä erinomaisena. Hän on myös kirjoittanut lehteen UUT:sta.

”Olen törmännyt Esa Ylikoskeen ja hänen esittämiinsä näkemyksiin erilaisissa tapaamisissa ja järjestöjen kuulemisissa ja olen aina pitänyt kaikkea, mitä hän sanoo, erittäin järkevänä. Lisäksi tunnen Vapaa-ajattelijat siitä, mistä he ovat kuuluisia: erilaisista tempauksista, kuten Raamattujen vaihtamisesta pornolehtiin ja linja-autojen kylkien Jumalaa tuskin on olemassa -mainoksista.”

UUT:n Vapaa-ajattelijoilta saamaa Väinö Voipio -palkintoa Valkila arvostaa paljon.

”On mahtavaa saada tunnustusta tehdystä työstä. Kiitän koko UUT:n puolesta ja varsinkin nykyisten ja aiempien aktivistien, vapaaehtoisten ja työntekijöiden puolesta, jotka ovat yhdessä mahdollistaneet UUT:n työn. Monet ovat antaneet UUT:n työlle paljon, eikä siitä kovin usein kiitetä niin, että ulkopuolinen taho palkitsee.”

Risto K. Järvinen