Sitoutumattomat Protu-leirit yli 30 vuotta nuorten asialla

Toiminta laajeni ensimmäisen vuosikymmenen aikana kolmeenkymmeneen yhdeksään leiriin ja leiriläisten määrä yli viiteen sataan. 2000- luvullakin Protu-leirin käyneiden määrä melkein kaksinkertaistui.

Pyry von Bagh 2021. Uteliaan pohdinnan tarina. Prometheus-leirien historia kesästä 1989 vuoteen 2020. Suomen Uusiokuori Oy.

”Vuodesta toiseen leiriläiset ovat kertoneet, kuinka tärkeitä leirit ovat heille olleet.”

Edellisessä Vapaa-ajattelijassa kerroimme jo jotain kyseisestä historiikista ja nyt julkaisemme lyhennelmän siitä. Koko kirjaan voit parhaiten tutustua ostamalla sen Protun toimistolta tai osoitteesta protu.fi/yhteystiedot. Samalla tuet Prometheus-leirien tärkeää toimintaa

Pyry von Bagh onnistui urakassa, joka monilta aikaisemmin yrittäneiltä oli jäänyt kesken. Hän sai kirjoitettua 101 sivua Prometheus-leirien historiasta. Kuten kaikki kirjoitettu historia, myöskin tässä kirjoituksessa on vain pieni osa tapahtumista. Siitä von Bagh muistuttaakin johdannossa: ”Lukijan on tärkeä muistaa, että valinnat sen suhteen mitä historiikkiin mahtuu, on tehty subjektiivisen harkinnan perusteella. Nyt tehdyt valinnat eivät missään tapauksessa ole ainoita oikeita.” Sama pätee myös tähän kirjoittamaani lyhennelmään.

Prometheus-leirin tuki ry:n (Protun) hallitus oli pyytänyt historiikin kirjoittajaa haastattelemaan jokaista puheenjohtajana toiminutta ihmistä. Heidän osuutensa onkin kirjassa kohtuullisen iso, noin kolmannes. Jokaiselta puheenjohtajalta kysyttiin suunnilleen samat kysymykset: puheenjohtajakautesi haasteet ja ongelmat, visiot ja onnistumiset ja mitä haluat sanoa nykyisille protulaisille.  Jokainen puheenjohtaja edusti vain osaa Protun historiassa ja se näkyi vastauksissa. Kolmeenkymmeneen vuoteen sisältyy monia muutoksia aina yhdistyksen perustamisesta sen modernisointiin.

Leiriläisten, apuohjaajien, ohjaajien, kouluttajien ja kokkien muistot ja mietteet vuosien varrelta jäivät paljolti tekstissä kertomatta. Kirjan hieno kuvitus kuitenkin kertoo omalla tavallaan heidän ja leirien toimista ja tunnelmista.

Ajatus uskonnottomille nuorille suunnatusta kesäleiristä sai alkunsa elämänkatsomustiedon opettajien piiristä. He järjestivätkin yhden leirin vuonna 1989 ja kaksi leiriä vuonna 1990. Ensimmäisten leirien toiminnasta moni asia on säilynyt lähes ennallaan. Edelleen viikon ohjelmaa esitellään vanhemmille leirikronikalla ja leirin lopussa järjestetään Prometheus- juhla. Ensimmäisellä leirillä ideoitiin myös Prometheus-koru ja -tunnus. Niitä uudistettiin vuonna 2007.

Ensimmäisten leirien jälkeen huomattiin, ettei toimintaa voi jatkaa vain ET-opettajien voimin. Niinpä 3.6.1990 perustettiin Prometheus-leirin tuki ry, ruotsiksi Prometheus-lägers stöd rf. Järjestön periaateohjelmaksi hyväksyttiin kansainvälinen Humanistikasvattajien liiton ohjeistus. Se on käytössä edelleen. Ohjeistuksen pääkohtia ovat lyhennettynä seuraavat: humanistinen elämänkatsomus, vapaan tutkimisen periaate, päämääränä on mm. itsensä hyväksyvä yksilö ja eettinen suhtautuminen toisiin sekä vastuu luonnosta.

Toiminta laajeni ensimmäisen vuosikymmenen aikana kolmeenkymmeneen yhdeksään leiriin ja leiriläisten määrä yli viiteen sataan. 2000- luvullakin Protu-leirin käyneiden määrä melkein kaksinkertaistui. Vuonna 2019 leirejä oli 66, joissa leiriläisiä jopa 1011.

2010-luvulla Protun tarkoitus muuttui. Nykyään yhdistyksen tarkoituksena on järjestää poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea nuoria elämänkatsomuksensa rakentamisessa.  Lisäksi tarkoituksena on turvata uskontokuntiin kuulumattomien ja uskonnottomien nuorten mahdollisuus aikuistumiskoulutukseen.

Vuodesta 2016 lähtien leiriteemat ovat olleet seuraavat: erilaisuus ja yhdenvertaisuus, ihmissuhteet, identiteetti, oma elämä ja tulevaisuus, yhteiskunta ja vaikuttaminen, media, maailmankuvat ja -katsomukset, ympäristö, päihteet, seksuaalisuus. Samana vuonna päätettiin myös antaa leiritiimeille vapaus määritellä itse mille teemoille he antavat eniten painoarvoa. Kaikkia teemoja on kuitenkin käsiteltävä jotenkin jokaisella leirillä.

Protu-leirit tukevat siis erittäin laajasti nuorten maailmankuvan muodostumista. Leirin turvallisessa ympäristössä on vapaus kokeilla, oppia ja onnistua. Leirit ovatkin niin suosittuja, että kaikki eivät pääse mukaan. Suurimpana esteenä on vapaaehtoisten aikuisohjaajien vähyys.

Kirja lisäsi uteliaisuuttani Protua kohtaan. Mitä he oikeasti tekevät niillä leireillä? Laajeneeko Protu koskaan niin, että se pystyy tarjoamaan kaikille Suomen uskonnottomille nuorille leirin?