Aikuisohjaajien saaminen Protun laajentumisen edellytys

Myös uusia leiripaikkoja on tiedossa laajentumista varten. Näin Protu-leiritoiminnan laajentuminen on kiinni siitä, miten leireille saadaan uusia aikuisohjaajia.

Prometheus- eli Protu-leirien kysyntä on paljon suurempaa kuin tarjonta. Kesän 2022 leirit täyttyivät parissa päivässä. Peruutuspaikoille on jonoa, kertoi Protun varapuheenjohtaja Mirko von Bell huhtikuussa Helsingin seudun vapaa-ajattelijain VAbaarissa.

Protu-leirejä järjestetään koulujen loma-aikoina, pääosin kesäkuun alusta elokuun puoliväliin. Leirit kestävät viikon (yleensä sunnuntaista sunnuntaihin) ja niitä järjestetään ympäri Suomen.

Myös uusia leiripaikkoja on tiedossa laajentumista varten, vaikka takavuosien vaatimattomimpien paikkojen tilalle on jo saatu vaihdettua aiempaa parempia leiripaikkoja. Näin ollen Protu-leiritoiminnan laajentuminen on kiinni siitä, miten leireille saadaan uusia aikuisohjaajia, sanoi Mirko von Bell.

Jo nykyisen laajuiseen toimintaan tarvitaan noin 120 aikuisohjaajaa. Ohjaajien joukoissa on luonnollisesti vuosittain vaihtuvuutta. Uusia aikuisia tarvitaan ohjaajarooliin sekä vaihtuvuuden että laajentumistarpeen vuoksi.

Uusia aikuisohjaajia voidaan mieluusti rekrytoida myös niin sanotusti pystymetsästä eli henkilöitä, jotka eivät itse ole olleet leiriläisenä eikä apuohjaajana. Hakemuksia toivotaan Protun arvot ja periaatteet hyväksyviltä, jotka ovat kiinnostuneita 14-15-vuotiaiden nuorten kanssa toimimisesta ja joilla on mahdollisuus osallistua ohjaajakoulutukseen ja leiritiimin valmistautumiseen.

Protu-leirin ohjaajana toimiminen on yhteiskunnallisesti merkittävää vapaaehtoistyötä, jossa leiriohjaajana pääsee tukemaan nuorten omaehtoisen ajattelukyvyn kehittymistä. Leiritoiminnassa tutustuu uusiin kiinnostaviin ihmisiin ja oppii nykynuorten ajatusmaailmasta.

Aikuisohjaajat voivat olla monen ikäisiä. Ohjaajaksi voi hyvin hakea jo varttuneempi aikuinen. Henkinen nuorekkuus ja leikkimielisyys ovat kuitenkin toivottavia piirteitä. Erilaiset leikit ovat Protu-leirien toiminnan myötä kehittynyttä perinnettä ja edelleen toiminnan keskeinen osa. Joitakin leikkejä on myös ajanmukaistettu sekä saatu uusia leikkejä, kertoi Mirko von Bell VAbaarin vilkkaassa keskustelussa.

Koulutusta aikuisohjaajille

Vuoden 2023 leirien ohjaajaksi voi laittaa hakemuksen jo syksyllä, mutta hakea voi myös kevättalvella, niin kauan kuin koulutuksiin on tilaa. Hakemus itsessään ei vielä ole sitoumus mihinkään.

Uusille aikuisohjaajiksi hakeneille on kevättalven aikana kaksi tai kolme viikonloppukoulutusta, kokeneille yksi. Osa koulutuksesta on parina vuotena ollut netin välityksellä. Alkukeväällä järjestettävät koulutukset maksavat noin 30 euroa/viikonloppu (jäsenille 25 euroa). Lähikoulutukset maksavat siis enintään 90 euroa, ja maksuun voi hakea alennusta. Näitä intensiivisiä yliyön viikonloppukoulutuksia järjestetään useammassa paikassa ympäri Suomen.

Leiriohjaajaksi haetaan ja sitoudutaan yhdeksi kesäksi kerrallaan. Ennen sitoumuksia ohjaajakoulutukseen osallistuneet jättävät aikataulutoiveensa eli ilmoittavat ne viikot tai sen viikot, jolloin voivat toimia ohjaajana.

Jokaisen Protu-leirin toteuttaa seitsemänhenkinen leiritiimi, jossa on kaksi aikuisohjaajaa ja viisi apuohjaajaa, joskus vähän vähemmän. Toisella aikuisohjaajalla on vähintään yksi, usein useampikin leirikokemus. Osa apuohjaajista on jo aiemmin ollut apuohjaajana. Näin ollen uudet aikuisohjaajat eivät joudu tehtävään valmistautumattomana ja vailla kokenutta tukea.

Keväisten koulutusten jälkeen muodostettavien leiritiimien jäsenillä on hyvissä ajoin ennen leirin ajankohtaa yksi tai kaksi lähitapaamista, jossa tiimin jäsenet tutustuvat toisiinsa ja aloittavat leirin suunnittelun. Apuna on Protun ohjelmarunko. Tiimi kommunikoi yleensä etänä oman leirinsä järjestelyistä kevään ja alkukesän aikana sekä jakaa keskenään oman leirinsä tehtävät tiiminsä kesken.

Lisätietoja ohjaamisesta ja ohjaajaksi hakemisesta: https://www.protu.fi/ohjaajaksi

Henni Ahvenlampi

Kirjoittaja kävi protuleirin itse vuonna 1993 ja oli järjestöaktiivi useamman vuoden ajan ennen muuttoaan ulkomaille. Nyt Helsinkiin paluun jälkeen Vapaa-ajattelijain ja Protun toiminta tuntuu taas ajankohtaiselta ja houkuttelevalta.