Iran ja Saudi-Arabia – kuin kaksi myrkkymarjaa

Ajatuksen vapaus -raportin maakohtaiset arviot Iranista ja Saudi-Arabiasta ovat hyvin samankaltaisia kuin Qatar-arvio. Julkaisemme ne tiivistettynä.

Julkaisimme viime numerossa (3/2022) nelisivuisen raportin Qatarin ihmisoikeustilanteesta. Qatar oli valittu alueen isompien maiden sijaan jalkapallon MM-kisojen vuoksi. Raportti perustui Kansainvälisen humanistiliiton Ajatuksen vapaus -raporttiin (The Freedom of Thought Report, Humanists Internetional). Samassa numerossa julkaistiin myös esittely Liisa Liimataisen kirjasta Riikinkukko ja kameli, joka käsitteli Irania ja Saudi-Arabiaa.

Ajatuksen vapaus -raportin maakohtaiset arviot Iranista ja Saudi-Arabiasta ovat hyvin samankaltaisia kuin Qatar-arvio. Julkaisemme ne tiivistettynä. (Iran https://fot.humanists.international/countries/asia-southern-asia/iran/ ja
Saudi-Arabia https://fot.humanists.international/countries/asia-western-asia/saudi-arabia/.)

Ajatuksen vapaus -raportissa on laajojen, yksityiskohtaisten kuvauksien lisäksi kokoavat maakohtaiset arviot. Ne on laadittu saman systemaattisen jäsentelyn pohjalta. Lisäksi ihmisoikeuksien astetta on kuvattu neljällä värillä. Iranin ja Saudi-Arabian luonnehdinnat ovat enemmäkseen mustalla ja punaisella, muutamia on keltaisella, mutta yhtään osaa ei ole vihreällä.
Julkaisemme seuraavassa nämä kokoavat systemaattiset luonnehdinnat rinnakkain

 

IRAN

 

Perustuslaki ja hallitus

 

Uskonnollisilla viranomaisilla on ylin valta valtiossa.

Valtion lainsäädäntö on suurelta osin tai kokonaan peräisin uskonnollisesta laista tai uskonnollisten viranomaisten toimesta.

 

Ei-uskonnolliset eivät saa hoitaa valtion virkaa.

 

On olemassa vakiintunut kirkko tai valtionuskonto.

 

Uskonnollisilla laitoksilla valtion rahoitus tai palkat tai syrjiviä verovapautuksia.

SAUDI-ARABIA

 

Perustuslaki ja hallitus

Valtion lainsäädäntö on suurelta osin tai kokonaan peräisin uskonnollisesta laista tai uskonnollisten viranomaisten toimesta.

 

Hallitsevan eliitin muka jumalallisen aseman kunnioittamista valvotaan tai yksipuoluejärjestelmällä on ankaran rangaistuksen uhalla ehdoton valta,

 

Ei-uskonnollisilla ei pääsyä valtion virkoihin (mukaan lukien tietyille uskonnoille tai lahkoille varatut tehtävät).

 

On olemassa vakiintunut kirkko tai valtionuskonto.

 

Uskonnollisilla laitoksilla valtion rahoitus tai palkat tai syrjiviä verovapautuksia.

Koulutus ja lasten oikeudet

 

Uskonnon tai ideologinen opetus on pakollista kaikissa tai useimmissa valtion rahoittamissa kouluissa, joissa ei ole maallista tai humanistista vaihtoehtoa.

Koulutus ja lasten oikeudet

 

Uskonnollinen tai ideologinen indoktrinaatio on täysin yleistä kouluissa.

 

Uskonnollinen tai ideologinen opetus on merkittävässä osassa kouluja pakkofundamentalistista tai äärimmäistä.

 

Uskonnon tai ideologinen opetus on pakollista kaikissa tai useimmissa valtion rahoittamissa kouluissa, joissa ei ole maallista tai humanistista vaihtoehtoa.

Perhe, yhteisö, yhteiskunta, uskonnolliset tuomioistuimet ja tuomioistuimet

 

Ei-uskonnollisten näkemysten ilmaisemista vainotaan ankarasti tai se tehdään lähes mahdottomaksi vakavan sosiaalisen leiman vuoksi, tai siihen kohdistuu erittäin todennäköisesti vihaa tai väkivaltaa.

 

Valtion edustajat tai valtion virastot marginalisoivat, ahdistelevat tai yllyttävät vihaan tai väkivaltaan ei-uskonnollisia vastaan.

 

Humanistisen, ateistin, sekularistisen tai muun ei-uskonnollisen kansalaisjärjestön tai muun ihmisoikeusjärjestön rekisteröiminen on laitonta, tai viranomaiset vainoavat tällaisia ​​ryhmiä.

 

Järjestelmällinen uskonnollinen etuoikeus johtaa merkittävään sosiaaliseen syrjintään.

 

Hallituksen viranomaiset ajavat sosiaalisesti konservatiivista, uskonnollisesti tai ideologisesti inspiroitua agendaa ottamatta huomioon edistyksellisten näkemysten oikeuksia.

 

Perheoikeuden tai moraaliasioita koskevan lainsäädännön uskonnollinen valvonta.

 

 

Uskonnollisille elimille, perinteille tai johtajille annetaan syrjivä painoarvo.

Perhe, yhteisö, yhteiskunta, uskonnolliset tuomioistuimet ja tuomioistuimet

 

Valtion edustajat tai valtion virastot marginalisoivat, ahdistelevat tai yllyttävät vihaan tai väkivaltaan ei-uskonnollisia vastaan.

 

Humanistisen, ateistin, sekularistisen tai muun ei-uskonnollisen kansalaisjärjestön tai muun ihmisoikeusjärjestön rekisteröiminen on laitonta, tai viranomaiset vainoavat tällaisia ​​ryhmiä.

 

Uskonnon hallitseva vaikutus julkiseen elämään heikentää oikeutta tasa-arvoon ja/tai syrjimättömyyteen.

 

Järjestelmällinen uskonnollinen etuoikeus johtaa merkittävään sosiaaliseen syrjintään.

 

Hallituksen viranomaiset ajavat sosiaalisesti konservatiivista, uskonnollisesti tai ideologisesti inspiroitua agendaa ottamatta huomioon edistyksellisten näkemysten oikeuksia.

 

Uskontojen välisten sosiaalisten suhteiden tiukka valvonta (mukaan lukien uskontojen väliset avioliittokiellot).

 

Perheoikeuden tai moraaliasioita koskevan lainsäädännön uskonnollinen valvonta.

Sananvapaus humanististen arvojen puolustaminen

 

Demokratiaa, vapautta ja ihmisoikeuksia koskevien humanististen ydinperiaatteiden ilmaiseminen tukahdutetaan julmasti.

 

Luopuminen tai kääntymys pois tietystä uskonnosta on kiellettyä ja siitä rangaistaan ​​kuolemalla.

Uskonnon ”pilkkaaminen” tai kritiikki on kiellettyä ja siitä rangaistaan ​​kuolemalla.

 

Sekularismin tai kirkon ja valtion eron ajaminen on laitonta, tai niiden ajaminen tukahdutetaan.

 

On laitonta tai kiellettyä ilmaista olevansa ateisti tai ei-uskonnollinen.

Sananvapaus humanististen arvojen puolustaminen

 

Demokratiaa, vapautta ja ihmisoikeuksia koskevien humanististen ydinperiaatteiden ilmaiseminen tukahdutetaan julmasti.

 

Luopuminen tai kääntymys pois tietystä uskonnosta on kiellettyä ja siitä rangaistaan ​​kuolemalla.

Uskonnon ”pilkkaaminen” tai kritiikki on kiellettyä ja siitä rangaistaan ​​kuolemalla.

 

Sekularismin tai kirkon ja valtion eron ajaminen on laitonta, tai niiden ajaminen tukahdutetaan.

 

On laitonta tai kiellettyä ilmaista olevansa ateisti tai ei-uskonnollinen.