Keski-Suomi hakee uutta suuntaa

Osallistuin syyskokoukseemme, ja ilmeisesti en osannut pitää tarpeeksi suutani kiinni, koska tulin valituksi vuoden 2022 hallitukseen varapuheenjohtajaksi.

Vuosi 2021 oli Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry:lle merkittävä vuosi. Merkittävä sen vuoksi, että yhdistyksemme haki uutta suuntaa toiminnalleen. Kävimme useita mielenkiintoisia keskusteluja erilaisista toimintatavoista. Keskusteluista kiteytyi kolme sanaa, joiden ympärille uusi suunta rakennettiin. Sanat ovat positiivisuus, yhteistyö ja kehittäminen.

Positiivisuus tarkoittaa, että esitämme asiat positiivisesti. Emme sano ”vain jotakin”, vaan sanomme esimerkiksi ”peräti jotakin”. Emmekä sano ”eihän tästä mitään tule”, vaan sanomme esimerkiksi ”kyllä tähänkin ratkaisu löydetään”.

Yhteistyö tarkoittaa vastakohtaa ”joukossa tyhmyys tiivistyy” -ilmiölle. Tiede-lehden mukaan joukossa tyhmyys tiivistyy ryhmäpaineen vuoksi, kun ei uskalleta tai haluta olla eri mieltä. Sanonnan vastakohdaksi kirjoittaja mainitsee ”lyödään viisaat päämme yhteen”. Silloin kritiikkiä ei estetä vaan mieluummin kannustetaan kritiikkiin.

Ongelman ratkaisu yhdessä tuottaa erittäin todennäköisesti paremman lopputuloksen kuin yksilösuoritus. Mihin muuhun yhdistyksessä positiivisuutta ja yhteistyötä voisi paremmin käyttää kuin yhdistyksen toiminnan kehittämiseen Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteiden mukaisesti. Toimintasuunnitelmamme kannustaa keräämään aktiivisesti kehitysideoita, joissa vain mielikuvitus on rajana. Positiivisuuden ja yhteistyön ylimmäisenä lauseena voisi olla: ”Pystymme mihin tahansa haluamme pystyä.”

Jos mielessäsi on jotakin ideoita, vaikka mielikuvituksellisiakin, niin voit lähettää niitä osoitteeseen ks@vapaa-ajattelijat.fi. Yhteistyö ja toiminnan kehittäminen ei ole pelkästään jäsenten välistä yhdistyksen sisällä. Meitä kiinnostaa yhteistyö myös yhdistysten kesken.

Monenlaista yhteistyötä

Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n kanssa olemme pohtineet yhdessä yhdistysten toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistä, koska heillä on paljon sellaista osaamista, jota meillä ei ole. Kun ohjausjärjestelmä kehittyy, samalla tietysti koko toiminta kehittyy. Palataan tähän aiheeseen tarkemmin, kun saamme jotain konkreettista aikaiseksi.

Tamperelaisten kanssa meillä oli myös ET-aloitteen kannatusilmoitusten keruutilaisuus Jyväskylässä. Siihen tuli aloite Tampereelta, kiitos siitä heille. Tampereen tehotiimi saapui teltan kanssa päiväksi Jyväskylään. Omat aktiivimme osallistuivat tuomalla tarjottavaa ja häärimällä apulaisina. Iloa päivään toi Joulupukki, joka kävi myös allekirjoittamassa aloitteen.

Yhdistyksen sisäisenä yhteistyönä toteutimme useissa alueen paikallisissa kirjastoissa allekirjoitusten keruukampanjan. Toimitimme kirjastoihin lomakkeita ja aloitelaatikoita, jotka eri alueitten vastuuhenkilöt kävivät säännöllisesti tyhjentämässä. Aloitetta pidettiin esillä myös FB-sivullamme.

Uusiin jäseniin panostaminen

Vuoden aikana saimme muutamia nuorempia jäseniä, ja heistä Aleksi Leppäsellä oli tietotaitoa ja toimeliaisuutta uusia yhdistyksemme nettisivuja. Kiitos siitä! Nyt nettisivujemme yleisilme on nykyaikaisempi, mutta kehittäminen jatkuu.

Yhdistyksemme hautausmaa sijaitsee Seppälänkankaalla, Kuormaajantien varrella, josta on liittymä hautausmaan pysäköintipaikalle. Hautausmaata kehitämme uusimalla varastokopin kattopinnoitteen. Piirrämme myös alueesta tarkemman kartan, mikä helpottaa hautapaikkojen sijainnin mittaamista. Hautausmaan ylläpito hoidetaan talkoovoimin.

Hautausmaamme on myös silloin tällöin saanut paikallista huomiota, kun hautausmaavastaava on päässyt haastateltavaksi. Yhdistyksemme jatkaa toimintaansa positiivisin mielin, sillä uskonnottomien määrä jatkaa kasvuaan ja tieteellinen maailmankuva valtaa alaa ihmisten ajatuksissa.

Viimeisten parin kolmen vuoden aikana yhdistyksemme on halunnut panostaa uusien jäsenten vastaanottamiseen jäsenyyshakemuksen saavuttua meille. Aloitimme käytännön lähettää hakijalle ensimmäisenä tervehdyksenä kaksi aiemmin ilmestynyttä Vapaa Ajattelija -lehden numeroa tutustuttavaksi ja kannustimeksi toimintaan. Meillä on myös nimetty yhteyshenkilö, joka ottaa uuteen jäseneen yhtyettä, kyselee kuulumiset ja kiinnostukset sekä ajatukset, millaiseen toimintaan on halukas osallistumaan.

Ihmiset liittyvät yhdistykseen erilaisten näkökulmien kannustamana, ja usein heillä on paljon annettavaa niin toimintaan kuin sen kehittämiseenkin. Alla on uuden jäsenemme ja tuoreen varapuheenjohtajamme Kyösti Pitkäsen ajatuksia omasta näkökulmastaan.

Uusi jäsenemme esittäytyy ja ehdottaa

Erosin kirkosta noin 50 vuotta sitten. Eroamiseni kirkosta ei johtunut ”piruntorjuntamaksusta”, kuten me sisäpiirissä kirkollisveroa kutsuttiin, vaan Raamatun luettuani (tarkkaan) ja seurattuani kotipaikkakuntani kirkollista ja kirkon toimintaan osallistuvien touhuja (muun muassa Kanttorila oli naapurissa) totesin, että en halua olla osallisena moisessa ja koin, että kirkon jakama sanoma ei ollut muuta kuin ihmisten harhaanjohtamista.

Nyt, iän karttuessa, on mieleeni putkahtanut aina välillä kysymys: mihinkäs minunlaiseni pakana haudataan ja minkälaisin menoin?

Noin vuosi sitten näin tietoa Vapaa Ajattelija -lehdestä ja tilasin sen. Lehden luettuani sain useaan mieltäni askarruttaneeseen asiaan vastauksen – totesin, että vihdoin, 50-vuoden jälkeen löysin ryhmän, jossa ajatellaan monista asioista samalla tavoin. Niinpä lähetin jäsenyyshakemukseni ja muutaman selvityksen jälkeen minut hyväksyttiin jäseneksi. Selvittelyt johtuivat siitä, että jäsenyyteen kuuluu ilmainen lehti, mutta olin tilannut lehden aiemmin ja maksanut tilausmaksun. Toisin päin tehdessäni olisin säästänyt lehden tilausmaksun, mutta kysymyksessä ei ollut suuret summat.

Minut otettiin ystävällisesti mukaan, ja osallistuin hautausmaan kevätsiivoukseen, jolloin pääsin tutustumaan todennäköisesti viimeiseen lepopaikkaani ja suureen osaan hallituksen jäsenistä.

Osallistuin syyskokoukseemme, ja ilmeisesti en osannut pitää tarpeeksi suutani kiinni, koska tulin valituksi vuoden 2022 hallitukseen varapuheenjohtajaksi.

Nyt varapuheenjohtajan roolissa olen pohtinut, mitä voisimme tehdä, että muilla ei menisi 50-vuotta sen tajuamiseen, että löytyy ihmisiä, joiden ajatusmaailma ja tavoitteet vastaavat omia näkemyksiä.

Ainakin oman tapaukseni perusteella on ollut kysymys siitä, että meidän viestimme ei tavoita arkisissa arjen puuhissa touhuavia ihmisiä. Tarvitaan siis enemmän julkisuutta!

Näyttää ainakin Keski-Suomen osalta siltä, että aktiivitoiminnassa mukana olevat alkavat ukkoontua/akkaantua huolestuttavasti. Tarvitaan siis nuorta, aktiivista väkeä mukaan toimintaan!

Uusi jäsen ehdottaa

Keinoja, joilla voisimme tavoittaa enemmän potentiaalisia jäsenehdokkaita (myös nuoria), voisi olla esimerkiksi seuraavat (omia ajatuksiani):

  1. Juuri julkaistua, mielestäni onnistunutta liiton esitettä, voitaisiin jakaa kotitalouksiin, periaatteessa postilaatikkojakona. Koska taloudelliset resurssit eivät kuitenkaan riittäne 2,8 miljoonan esitteen jakamiseen (Keski-Suomessa noin 139 000) voitaisiin kokeilla koejakoa valitsemalla tietty kohdealue (kunta, kaupunki, kaupungin-/kunnanosa), josta melko lyhyellä ajanjaksolla voitaisiin todeta tulosta esimerkiksi alueen jäsenhakemusten perusteella. Jos kokeilu onnistuu, sitä voidaan laajentaa muille alueille.
  1. Helposti toteutettava, joskin vaikutuksiltaan (oletettavasti) vähäisempi, keino olisi Vapaa Ajattelija -lehden kampanja, jossa lehden nykyisille tilaajille (jäsenet) tarjottaisiin edullista mahdollisuutta tilata lehti myös ”kaverille”, jolle lehteä ei vielä tule. Tällöin kohderyhmäksi todennäköisesti muodostuisi oletettavasti asiasta kiinnostuneita.
  1. Luodaan aitoja keskustelufoorumeja päättäjien (poliitikkojen) suuntaan. Heistä kuitenkin on kiinni, miten esittämiämme tavoitteita ja asioita käsitellään muun muassa lainsäädännön muutosvaiheissa tai luotaessa uutta lainsäädäntöä.

Kuten listastani ilmenee, esittämäni keinot ovat asioita, joiden toteuttamiseen tarvitaan koko kentän yhteistyötä. Pelkästään alueelliset toimijat eivät yksinään pysty tekemään kovinkaan paljoa esittämieni asioiden suhteen. Siis yhteistyötä!

Matti Nurminen
Kyösti Pitkänen
Risto Puumalainen

Kirjoitus on julkaistu Vapaa Ajattelijassa 1/2022.