Myös jumalanpalveluksia voitava rajoittaa koronaviruksen estämiseksi

Viranomaisilla on oltava mahdollisuus säännellä ja ääritapauksessa kieltää tapahtumat kirkossa ja synagogassa samalla tavoin kuin teatterissa ja työväentalolla.

Liittyy: Erityisesti koronaviruksen vuoksi esitetyt tartuntatautilain muutokset. Ks. esitysluonnos.

Esityksen mukaan koronaviruksen leviämistä voidaan estää mm. rajoittamalla samassa tilassa olevaa henkilömäärää tai jopa kieltämällä tilan käyttö. Viranomaisen tätä koskeva määräys voisi koskea elinkeinotoiminnan lisäksi myös esimerkiksi yhdistyksen järjestämää ei-kaupallista toimintaa. Rajoitusta tai kieltoa ei kuitenkaan voisi antaa uskonnollisen yhdyskunnan järjestämään uskonnonharjoitukseen, käytännössä esimerkiksi jumalanpalvelukseen.

Esityksessä todetaan ”Tartuntatautien torjunnan näkökulmasta ei ole merkitystä sillä, missä muodossa sellainen ihmisten yhteen kokoontuminen, jossa on mahdollisuus tartuntojen leviämiselle, tapahtuu.” On tietysti selvää, ettei esimerkiksi virsien laulaminen kirkossa eroa muusta yhteislaulutilaisuudesta.

Uskonnonvapaus perusoikeutena on tärkeä, mutta ei niin tärkeä, että ohittaisi oikeuden elämään ja terveyteen. Viranomaisilla on oltava mahdollisuus säännellä ja ääritapauksessa kieltää tapahtumat kirkossa ja synagogassa samalla tavoin kuin teatterissa ja työväentalolla. Käytännössä tietenkin on sekä toivottavaa että todennäköistä, että rajoitukset säädetään yhteisymmärryksessä asianomaisten uskontokuntien kanssa.

Lisäksi esityksessä poikkeus koskisi uskonnonvapauslain säätelemiä yhdyskuntia. Ulkopuolelle jäisivät näin esimerkiksi Pelastusarmeija, Lähetyshiippakunta ja helluntaliikkeen pääosa. Tämä ei ole tasapuolista eri uskontoja kohtaan.