Voimassa olevan lain mukaan kirkkoon kuuluva lapsi pääsee opiskelemaan ET:tä vain, jos vanhemmat erottavat hänet kirkosta. Uskontokuntiin kuulumaton lapsi saa valita opiskeleeko uskontoa vai ET:tä. Kansalaisaloite sen sallimiseksi kaikille on avattu. Allekirjoita ja jaa edelleen aloitteen linkkiä https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8860 kaikilla mahdollisilla keinoilla. Tiedon levittämiseen aloitteesta tarvitaan nyt kansalaisten omaa aktiivisuutta. Valtamedia näyttää olevan asiassa toistaiseksi melko passiivinen.

Muutoksen jälkeenkin huoltajat valitsisivat peruskoulun oppilaan katsomusaineen, ja lukiossa valinnan tekisi nuori itse. Tarvittavat korjaukset lakeihin ovat pieniä ja lakiteknisesti helppoja. Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo käynnistänyt selvityksen uskonnon ja ET:n uudistamistarpeista (Tiedote 19.8.2021). Selvityshenkilöiden tulee luovuttaa esitys ministeriölle viimeistään 28.2.2022.

Lain korjaamista ei kuitenkaan ole kirjattu hallitusohjelmaan, joten asian voi saada eduskunnan käsittelyyn vain, jos aloite saa yli 50 000 kannatusilmoitusta. Sitä varten kansalaiset on saatava tietoisiksi aloitteen olemassaolosta. Tarvitaanko siihen vuoden 2009 tapaista bussikampanjaa?

Aloitteen nimekkäiden tukijoiden näkyvyys mediassa on tärkeää, mutta lisäksi tarvitaan vielä kansalaistoiminnan joukkoistamista; kannatusilmoitusten keräystä ja tiedon levitystä kaikilla keinoilla.

Ajatuksen vapautta arvostava kansalainen, kannata aloitetta, kerää kannatusilmoituksia ja jaa tietoa asiasta kaikissa tilaisuuksissa, kaikilla kanavilla ja kaikissa muodoissa; tehdään asian tiedotteesta mediassa viraalisesti leviävä meemipleksi !