Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Joensuun yhdistyksen kuulumisia
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 23.12.2020
Susirajalla jäsenmäärä on osoittanut piristymisen merkkejä, mutta koronavirus estää tapahtumien järjestämistä. Eero Suorsa otti yhteyden Itä-Suomeen.

Joensuun vapaa-ajattelijoissa on pitkään pohdittu Ilosaari-rockiin osallistumista infoteltan pitämisen muodossa, ja tämän ajatuksen nosti esiin Susanna Söderbacka Jyväskylän liittokokouksessa. Haastattelin häntä näistä ja muista aiheista liittokokouksen jälkeen Zoomin välityksellä.

Miten idea Ilosaari-rockiin osallistumisesta ja infoteltan pitämisestä vaparien yhteisvoimin osallistumisesta sai alkunsa?

Olemme pyöritelleet ideaa monta vuotta. Meitä on kuitenkin arveluttanut se, että meitä on niin pieni porukka;  yhdistyksen aktiiveja on 5-6 kappaletta,  teltalla on oltava koko ajan miehitys ja tapahtuma kestää kolme päivää. Jos joku porukasta näissä olosuhteissa sairastuu, niin urakka on muille liian iso. Olemme Joensuun yhdistyksessä aiemmin pohtineet, josko pitäisimme yhteisoimin telttaa esimerkiksi Uskontojen Uhrien Tuki ry:n (UUT) kanssa. Kun keskustelin asiasta liittokokouksessa Helsingin seudun vapaa-ajattelijain Harry Anttilan kanssa, niin idea vaparien yhteisvoimin toteuttavasta tapahtumasta lähti liikkeelle tästä. Vapareita kuitenkin on ympäri Suomen, joten varmasti tämän kokoisesta porukasta saadaan kokoon tarvittava tiimi. Kun saisimme vähintään 10 henkeä oman porukkamme lisäksi mukaan, niin pärjäisimme jo mainiosti. Teltalle kuitenkin tarvitaan kuitenkin vähintään 2, ihmistä joten tämän kokoinen porukka mahdollistaa sen, että kaikki saavat pitää taukoa. Tämän verran porukkaa tarvitsemme, jotta tapahtuman järjestäminen on mahdollista. Teltan pitäminen ei kuitenkaan ole ainoa tehtävä, mihin tarvitsemme vapaaehtoisia, vaan ideointiin, mainostamiseen yms. Infoteltan pitämisen hinnoista ei ole vielä tietoa, mutta olemme merkinneet tapahtuman ensi vuoden budjettiin.

Olemme aikaisemmin pitäneet telttaa Joen yössä, mikä on siis vastaava tapahtuma kuin Helsingin taiteiden yö, jossa olemme olleet kohtaamassa ihmisiä. Sama konsepti pätisi myös Ilosaarirockiin; tarjolla olisi materiaalia (esimerkiksi kyselylomake Asuuko sinussa pieni Vapari?) ja jotain pientä myytävää, sekä tietenkin jäsenhankintaa. Näitä heiteltiin ilmaan heti ensimmäisessä hallituksen kokouksessa heti liittokouksen jälkeen. Olemme myös pohtineet vaparilogolla, tekstillä tai kuvalla varustettua puuvillakassia, ei niinkään varainhankinnan vaan ihmisten kanssa saatavan kanssankäymisen vuoksi. Ideana Ilosaarirockissa olisi pitää koko vapariaatetta esillä, ei vain Joensuun yhdistyksen toimintaa. Meillä on myös oman jäsenemme Julia Lintulaakson suunnittelema haalarimerkki, jota olemme myyneet Facebookiin haalarimerkkitorin kautta. Painatimme haalarimerkkiä 100 kpl erän, ja tästä  erästä on puolet myyty, joten haalarimerkillä on ollut kysyntään. Jos Ilosaari-rock teltan pitäminen toteutuu, niin haalarimerkkiä voisi painattaa uuden erän. Näitä heiteltiin ilmaan heti ensimmäisessä hallituksen kokouksessa heti liittokouksen jälkeen.

Ilosaarirockia varten tarvitsisi selvittää, olisiko halukkaita ihmisiä osallistumassa kuinka paljon teltan pitämiseen, ja tämän jälkeen muodostaa heidän kanssaan työryhmä, koska yhdessä pohtiessa myös ideat ovat usein paljon lennokkaampia. Muilta jäsenyhdistyksiltä toivoisimme siis vetoapua, vaikka vetovastuu siis säilyisikin Joensuun yhdistykseltä. Tapahtuman suunnittelu olisi hyvä aloittaa Koronasta riippumatta hyvissä ajoin, koska viime kesänä Ilosaari-rock peruutettiin kuitenkin aika myöhään, koska se on iso ja merkittävä tapahtuma koko Joensuun kaupungille.

Kuinka aktiivista toimintaa Josensuun yhdistyksellä on? Teiltä tuli eniten liittomaksutilityksiä tänä vuonna.

Meillä oli suurin kasvatettu jäsenmäärä vuoden aikana. Eräs tärkeä syy tähän on se, että olemme saaneet monta uutta aktiivista jäsentä viimeisten vuosien aikana, jolloin jokainen on tuonut mukanaan omaa erityisosaamistaan. Eräs tärkeä asia on jäsenhuolto joka meillä aiemmin oli hiukan retuperällä; emme esimerkiksi reagoineet tarpeeksi nopeasti jos uusi ihminen ilmoitti kiinnostuksesta toimintaamme kohtaan, tai sitten jäsenmaksut saattoivat tulla myöhässä kun emme muistaneet kysellä jäsenmaksujen perään ajoissa. Nykyään tämä asia on kunnossa ja meillä on näistä asioista muistuttava vuosikello: se muistuttaa missä vaiheessa kevättä laitamme jäsenmaksut yhdistyksen jäsenille, missä vaiheessa karhuamme maksamatta jääneitä jäsenmaksuja ja syksyllä ennen vuoden vaihdetta hallitus puolestaan katsoo maksujen perusteella keitä pitää erottaa. Näin meillä on selkeä käsitys mistä jäsenmäärästä maksamme liittomaksut liitolle. Myös uusien jäsenten sisäänotto on tärkeää, eli meillä on prosessi koskien sitä miten otamme kiinnostuneen ihmisen mukaan toimintaan kun jäsenhakemus nettisivujen kautta tulee. Meillä on haaveissa myös baari-illat. Myös rivijäsenten tavoittaminen toimintaan on tärkeää, koska sieltä voi löytyä vaikka millaista erityisosaamista.

Onko koronavirus aiheuttanut Joensuun yhdistykselle haasteita toiminnan suhteen?

Kyllä, koska nythän ei ole voinut järjestää mitään. Joen yö peruttiin, eikä esimerkiksi viime keväänä järjestettyä koululaisten vanhemmille suunnattua ET-iltaa  voitu järjestää tänä keväänä. ET-illassa puhumassa oli ET-opettajia kouluttava professori Itä-Suomen yliopistolta, ja ET:tä kohtaan osoitettiin suurta mielenkiintoa, kuten oppiaineen avaamista kaikille, ei vain uskontokuntaan kuulumattomille. Koronan takia emme ole voineet järjestää nyt mitään tapahtumia.

Millainen on ET-opetuksen tilanne Joensuussa? Toteutuvatko uskonnottomien oikeudet ET-opetukseen?

Käsitykseni mukaan ET-ryhmiä on kaikissa Joensuun kouluissa, vaikka en tätä varmaksi voikaan sanoa. Mutta kun taas menemme siihen aiheeseen, että paljonko ET:n kirjoittajia on lukioissa, niin määrä on huomattavan pieni koko Pohjois-Karjalan alueelle. Jaamme stipendiä ET:n kirjoittaneille, ja tänä ET:n kirjoitti koko Pohjois-Karjalassa alle 10 ihmistä.

Onko Pohjois-Karjalassa paljon tapauksia, joissa Kantelupukki-palvelua olisi tarvittu?

Olemme ohjanneet ihmisiä sinne, esimerkiksi tällainen tapaus jossa musiikintunnilla oli laulettu virsiä. Pidämme palvelua esillä jos olemme tekemisissä pienten lasten ja koululaisten vanhempien kanssa, ja olemme jakaneet kantelupukin esitteitä Joen yössä.

Onko Joensuun yhdistyksellä näkyvyyttä paikallisissa medioissa?

Yritimme saada uutista viime vuoden ET-stipendiaatistamme, mutta ei onnistunut, ja esimerkiksi ET-illastamme ei ollut juttua paikallisissa medioissa.

Kuinka paljon olette hyödyntäneet erilaisia sosiaalisen median kanavia yhdistyksen toiminnassa?

Yhdistyksellä on omat Facebook-sivut, joihin päivitämme esimerkiksi syyskokouskutsuja. Seuraajakunta on aika pieni. Blogia olemme myös pohtineet, mutta blogia pitäisi päivittää jatkuvasti. Kun liittokokouksessa mainittiin etätyöyhteyden hankkimista liitolla, niin olisi mukavaa jos vaparit kokoontuisivat etäyhteyden välityksellä vaikka muutaman kerran vuodessa keskustelemaan ja pallottelemaan ideoita.

Mitkä ovat vaparitoiminnan haasteita Pohjois-Karjalassa?

Varmaankin samoja mitä muualla. Meillä on mukana paljon sellaisia jäseniä, jotka ovat olleet toiminnassa pitkään mukana, ja nuoria olemme saaneet tavoitettua toimintaan mukaan esimerkiksi Joen yön kautta. Kuitenkin, nuorten elämäntilanteet muuttuvat nopeasti ja tällöin esimerkiksi aktiivinen vaparitoiminta helposti jää taustalle. Joten tällöin täytyy olla iloinen siitä että olemme saaneet pitää jonkun nuoren mukana edes jonkin aikaa. Haasteena on siis se, että ydinjäsenistö vanhenee ja toisaalta se miten saada  tavoittettua nuoria ja pidettyä heitä mukana toiminnassa. Olemme pohtineet nuorten tavoittamista esimerkiksi sellaisen baari-illan avulla, johon kutsuisimme teologian opiskelijoita Itä-Suomen yliopistolta väittelyyn. Tällainen tapahtuma voisi vetää nuoria paikalle.

Kuopiossa ei ole tällä hetkellä toimivaa vapaa-ajattelijayhdistystä. Tuleeko teille paljon jäseniä Kuopiosta ja muualta Savosta.

Kyllä. Eräs aktiivi sieltä suunnalla on ollut virittelemässä toimintaa ja kysyi, saisiko hän lähestyä siellä suunnalla asuvia jäseniämme. Annoimme tähän luvan, ja kysyimme tähän luvan myös siellä asuvilla jäseniltämme saako heitä lähestyä, mutta toistaiseksi toiminta siellä ei ole ottanut tulta alleen. Tämä Kuopion aktiivijäsenemme myös pyysi meitä tulemaan Kuopio Prideen pitämään telttaa ja olimme menossa, mutta Koronan takia tämä peruuntui.

Eero K.V. Suorsa

Kirjoitus on julkaistu Vapaa Ajattelijassa 4/2020

 

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry