Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Vaihto uskonnon opetuksesta elämänkatsomustietoon
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 23.7.2020
Lapsen kirkosta erottamisen jälkeen voi tehdä koululle ilmoituksen oppilaan siirtymisestä ET-opetukseen. Ilmoitus kannattaa tehdä kesäloman aikana.

Lukuvuoden vaihtuminen on paras aika siirtyä uskonnonopetuksesta elämänkatsomustiedon (ET) ryhmään! Peruskoulussa oppilas voi siirtyä lukuvuoden aikanakin uskonnosta elämänkatsomustietoon. Nyt kesällä huomio kuitenkin suuntautuu lukuvuoden vaihteeseen, joka onkin paras aika katsomusaineen vaihtamiseen.

Oikeus ET-opetukseen on niillä lapsilla, jotka eivät kuulu kirkkoon. Osa kirkkoon kuulumattomista on syystä tai toisesta peruskoulun alussa laitettu uskonnonopetukseen. Korjausliike siihen kannattaa tehdä kodin nykyisen tilanteen ja ajattelun pohjalta. Mitään velvoitetta sitoutua johonkin taannoin tehtyyn ratkaisuun ei ole.

Pedagogisia ja didaktisia ongelmia uskonnosta ET-opetukseen siirtymiseen ei liity, koska katsomusaine on erilainen oppiaine kuin esimerkiksi vieras kieli tai matematiikka, joissa opetus perustuu aiemmin opittuun.

Monen kirkosta eronneen vanhemman vauvana kastettu kouluikäinen lapsi on yhä ev.-lut. kirkon jäsen ja sitä kautta peruskoulun ”pakkouskonnon” opetuksessa. Myös tähän on mahdollista tulla muutoksia, jotka ehtii hyvin hoitaa kesän aikana.

Kouluikäisistä lapsista kirkon jäsenenä on yhä liki 80 prosenttia, mikä on ylisuuri osuus, kun heidän vanhempiensa ikäluokassa kirkon jäsenosuus on jo alle 60 %. Lapset on vauvakastettu 7–16 vuotta sitten, mutta heitä ei ole erotettu kirkosta, vaikka 740 000 aikuista on eronnut kirkosta 15 vuoden aikana. Mainittakoon, että kirkon mukaan kaste jää voimaan, vaikka lapsi on erotettu kirkosta, joten jos hän itse myöhemmin haluaa liittyä kirkkoon takaisin, uutta kastetta ei tarvita.

Lapsi voidaan erottaa kirkon jäsenyydestä kirjallisella ilmoituksella Digi- ja väestötietovirastoon (ent. maistraattiin) myös yksin, siis ilman että kumpikaan vanhemmista eroaa samaan aikaan, tai yhdessä perheen yhden aikuisen kanssa. Molempien huoltajien allekirjoitus tarvitaan.

Tässä on lomake yhden aikuisen ja lapsen samaan aikaan tapahtuvaan kirkosta eroamiseen: https://www.eroakirkosta.fi/dynamic/index. php/erolomake?kind=lapset Ja sama valmiina tulostettavana lomakkeena: https://www.eroakirkosta.fi/static/erolomakkeet/ero-lapset.pdf

Heti lapsen kirkosta erottamisen ilmoituksen jälkeen voi tehdä koululle ilmoituksen oppilaan siirtymisestä ET-opetukseen syyslukukauden alussa. Ilmoitus kannattaa tehdä nyt kesäloman aikana, ennen syyslukukauden alkua. Rehtorit tulevat töihin ennen lukukauden alkua.

Erottamalla lapsensa kirkosta ja mahdollistamalla hänelle ET-opetus voivat kirkosta eronneet ei-uskonnolliset vanhemmat parantaa oman lapsensa katsomusopetusta ja lisäksi myös muiden lasten oikeuksia. Uskonnonopetuksen keinotekoinen, ylisuuri rooli kouluissa heikentää uskonnottomien perheiden lasten oikeuksia ja ET-opetuksen asemaa kouluissa. Oppilasmäärän lisääntyminen vahvistaa ET:n asemaa ja opetusjärjestelyjä.

Tietenkin ET-opetukseen voivat siirtyä lapset, jotka ole olleetkaan kirkon jäseniä, mutta ovat syystä tai toisesta aloittaneet uskonnonopetuksessa 1. luokalla. Syynä tähän on usein ollut huonoilta tuntuneet opetusjärjestelyt alimmilla luokilla. Tilanne voi kuitenkin nyt olla parempi ylemmillä luokilla, joten vaihto voi ollakin hyvin mahdollinen ja aiheellinen. Oppilasmäärän lisääntyminen vaikuttaa osaltaan tilanteen parantumiseen.

ET:n oppikirjatilanne on parantunut huomattavasti parina viime vuotena uuden opetussuunnitelman myötä. Kuntien tulee luonnollisesti myös hankkia oppikirjat opettajien opetustyön tueksi. Tuleehan kasvavaan aineeseen jatkuvasti myös uusia opettajia, niin luokanopettajiin kuin aineenopettajiin.

Tässä hyvä esittelyvideo elämänkatsomustiedosta: https://www.youtube. com/watch?v=aX9KRQXLY74

Katsotaan lopuksi myös vuoteen 2021. Nimittäin elokuussa 2021 peruskoulun aloittavat lapset ilmoitetaan kouluun jo tammikuussa 2021. ET:n tunnetuksi teon tarve koskee jo myös ensi vuonna kouluun tulevien perheitä. Suositeltavinta on erottaa vauvakasteessa kirkkoon liitetty lapsi kirkon jäsenyydestä jo ennen kouluun ilmoittamista.

Esa Ylikoski

Kirjoitus on julkaistu Vapaa Ajattelijassa 2/2020.

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry