Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Perhejuhlat — puhujana vieraan perheen juhlissa
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 10.4.2020
Hyvä ystävä joutui järjestelemään siviilihautajaisia ja etsimään tietoa ja apua. Hänen kokemuksensa Pro-Seremonioiden puhujasta oli niin lämmin ja hyvä, että lähdin etsimään tietoa, kuinka voisin itse toimia puhujana.

Juhlapuhuja on mukana vieraan perheen elämänkaaren tilaisuuksissa: nimiäisissä, häissä ja hautajaisissa. Hän pääse kurkistamaan perheen arkeen ja arvoihin ja auttaa perhettä luomaan omannäköisensä siviilijuhlan. Millainen on hyvä puhuja ja mitä kaikkea hänen tehtäviinsä kuuluu?

HENKILÖKUVA UUDESTA PUHUJASTA

Kuka olet ja mikä on elämäntilanteesi?

Olen Jukka Paavilainen, juuri jäänyt eläkkeelle. Haastattelun aikaan vietän elämäni ensimmäistä eläkkeellä olon torstaipäivää. Puhujana aloittaessani olin toimitusjohtajana, joten pystyin välillä järjestelemään työpäiviäni tilaisuuksien mukaan.

Miksi ryhdyit puhujaksi?

Matka puhujaksi on ollut pitkä – se alkaa liki kymmenen vuoden takaa, kun hyvä ystävä joutui järjestelemään siviilihautajaisia ja etsimään tietoa ja apua. Hänen kokemuksensa Pro-Seremonioiden puhujasta oli niin lämmin ja hyvä, että joidenkin vuosien kypsyttelyn jälkeen lähdin etsimään tietoa, kuinka voisin itse toimia puhujana. Tiesin jo oman työurani perusteella, ettei ihmisten edessä puhuminen olisi minulle ongelma, ja sekulaarihumanistinen maailmankatsomuskin olisi sopiva.

Otin yhteyttä Pro-Seremonioihin ja kerrottuani itsestäni sain kutsun osallistua seuraavan syksyn koulutukseen. Koulutuksesta sain pohjatiedot puhujana toimimiseen ja muiden puhujien mukana kuunteluoppilaana kiertäminen antoi kuvan työn monipuolisuudesta, tutustutti eri tiloihin ja antoi selkeän kuvan, mitä kaikkea siihen kuuluukaan.

Millaisia yllätyksiä on tullut matkan varrella?

Mitään isoja yllätyksiä ei ole tullut — pitkä valmistautumisaika ensin itsekseen ja sitten muiden puhujien mukana valmisti varsin hyvin siihen, millaisia tilaisuudet yleensä ovat. Yllättävää on ehkä ollut se, kuinka helppoa perheiden kanssa on saada asiat toimimaan.

Mikä on ollut puhujan työssä kiehtovinta?

Tässä työssä käydään ihmiselämän perusteita aika pohjia myöten ja se avaa hienon tilaisuuden avartaa omaa näkemystään ihmisyydestä. Työ on vahvasti ihmisten kohtaamista, ja joka kerta saa tutustua uusiin ihmisiin ja oivaltaa kuinka monenlaisia me ihmiset olemme.

Kenelle suosittelisit puhujan työtä?

Puhujalla tulee olla sekulaarihumanistinen elämänkatsomus, halu toimia ihmisten kanssa ja olla kiinnostunut ihmisistä ja ihmisyydestä. Ulospäinsuuntautuneisuus ei ole edellytys, puhujia on hyvin erilaisia, esiintymiskokemuskaan ei ole haitaksi, mutta ei myöskään ehdoton edellytys – kyllä siinä kärryille pääsee.

Mitä haluaisit lopuksi sanoa?

Tämä on valtavan antoisaa työtä: tekee puheen ja panostaa ja onnistuu ja näkee että on ihmisille avuksi, äärimmäisen palkitsevaa.

SEREMONIAPALVELU KÄYTÄNNÖSSÄ

Pro-Seremoniat on voittoa tavoittelematon palvelukeskus, jonka tarkoitus on tukea kaikkia halukkaita elämänkaaren tärkeitä taitekohtia uskonnottomasti, siviilitavalla.

Omatoimisille häiden, nimiäisten ja hautajaisten järjestäjille tarjoamme maksutonta neuvontaa, ja monelle perheelle jo erikseen tilattavat todistukset tuovat iloiseen juhlaan riittävästi “virallisuutta”. Todistusten kappalehinta on vaatimattomat 3 euroa, ja mallitekstejä on parissa vuosikymmenessä kertynyt monella eri kielellä mitä erilaisimpiin tarpeisiin. Ellei jo olemassa olevista vaihtoehdoista muokkaamallakaan syntyisi juuri tälle kummimummille, varaenolle tai morsiusneidolle sopivaa, aina voidaan räätälöidä kokonaan uusikin teksti.

Isompaa apua kaipaaville löytyy myös puhuja- ja musiikkipalvelua, näitä tosin vain eteläisessä Suomessa. Juhlapuhujillamme on etuoikeus osallistua perheiden ja sukujen tärkeimpiin hetkiin. Puhuja ei kuitenkaan tee työtään yksin, vaan jokainen seremonia syntyy usean ihmisen yhteistyöllä, josta vain h-hetkellä esitettävä lopputulos näkyy koko juhlaväelle.

Puhujalta kuluu yhteen siviiliseremoniaan keskimäärin 7-8 työtuntia, joista valtaosa tulee käytettyä kauan ennen h-hetkeä. Ensin hän saa toimistolta perustiedot ja sopii asiakasperheen edustajan eli tilaajan kanssa suunnittelutapaamisen. Tapaamisessa perheen kotona hän saa ne tiedot ja toivomukset, joiden nojalla sitten luonnostelee puhe-/seremoniatekstin. Tilaajan (ja toisinaan koko perheen) kommentoitua luonnoksen puhuja kirjoittaa tekstin valmiiksi. Juhlapaikalle hyvissä ajoin saavuttuaan hän tarkistaa tilanteen, vahvistaa mahdolliset viime hetken muutokset ja sitten huolehtii tilaisuuden sujumisesta sovitulla tavalla, mukaan lukien oma/t puheosuutensa. Puhujan työaikaa kuluu myös edestakaisiin matkoihin, ensin tapaamiseen ja sitten itse tilaisuuteen. Tilaisuuden jälkeen hän vielä päivittää tekstin sen lopulliseen, toteutuneeseen muotoon.

Toimistonkin päässä on tehty töitä juhlan eteen: otettu tilaus vastaan, etsitty sille sopiva puhuja ja mahdolliset muusikot sekä valmistettu iloisiin juhliin todistukset tai hautajaisiin käsiohjelmat. Juhlan jälkeen vielä editoidaan puhujan lopullinen tekstiversio kirjalliseksi muistoksi sopivaan asuun ja laaditaan lasku, toimitetaan molemmat tilaajalle ja seurataan reskontraa, sekä tietenkin hoidetaan esiintyjien palkkiot viranomaistilityksineen.

OLISIKO MINUSTA PUHUJAKSI?

Yhteiskunnan maallistuessa yhä useampi katsomukseltaan uskonnoton olisi valmis myös viettämään perhejuhlansa uskonnottomina, jos kynnys on kyllin matala. Tämä tarkoittaa, että siviilijuhliin on oltava helposti saatavilla sekä tietoa että palvelua.

Pro-Seremonioilla on jatkuvasti tilaa uusille puhujille. Eniten kysyntää on pääkaupunkiseudulla, joskin kaikkein akuuteinta tarve on sen ulkopuolella. Lisäksi jo tarjonta itsessään luo kysyntää, ja yhdestä onnistuneesta juhlasta varsin todennäköisesti seuraa lähivuosina uusia juhlia. Jos siis lähiseudun hautaustoimistoilla eivät siviilihautajaisten järjestelyt tunnu vielä olevan ihan suvereenisti hallussa tai jos nimiäisten suosio tuttavapiirissäsi vaikuttaa kasvavan hitaanlaisesti, ehkä haluaisit ottaa asiaksesi nopeuttaa oman paikkakuntasi suotuisaa kehitystä – joko ihan vain siviilijuhlista tietoa jakamalla tai myös juhlapuhujan roolissa?

Valtaosa Pro-Seremoniain puhujista on löytänyt mukaan toimintaan taustajärjestöjemme (vapaa-ajattelijat, humanistit ja Protu) kautta. Toinen suosittu tuloreitti on oma tai läheisen myönteinen asiakaskokemus. Puhujakokelailtamme edellytämme kolmea asiaa: uskonnoton, sekulaarihumanistinen maailmankatsomus, palveluhenkisyys sekä hyvä suullinen ja kirjallinen esitystaito. Lisäksi elämäntilanteessa tulee olla tälle aatteelliselle sivutoimelle jonkin kokoinen rako, sillä varsinaiseksi leipätyöksi ei juhlapuhumisesta ikävä kyllä ole.

Jokainen toimii puhujana oman ehtimisensä mukaan: tarvetta on niin puolensataa puhetta vuodessa pitäville kuin sellaisille, jotka pääsevät hätiin vain kerran silloin ja toisen tällöin. Ikärasismia esiintyy korkeintaan käänteisesti – elämänkokemus tuo puhujalle kaikupohjaa. Ja vaikka useimmat tilaisuudet ovat yhä kokonaan suomenkielisiä, monipuolisemmallekin kielitaidolle löytyy puhujan työssä käyttöä. Ruotsia ja englantia tarvitaan luonnollisesti eniten, mutta hienoa olisi vihdoin pystyä kunnolla auttamaan venäjänkielisissäkin seremoniatarpeissa…

Kun peruskriteerit täyttyvät, ensimmäinen askel kohti puhujaksi ryhtymistä on osallistuminen puhujakoulutusviikonloppuun. Kaksipäiväisessä (la + su) koulutuksessa käydään läpi muun muassa siviiliseremonioiden rakennetta, puhujan työn periaatteita ja laatuvaatimuksia, esiintymistekniikkaa sekä puhe-/seremoniatekstin laatimista Tämän jälkeen puhujakokelaat kulkevat kokeneiden puhujien mukana juhlissa. Vasta tämän kuunteluoppilasvaiheen jälkeen alkaa itsenäinen työ, jossa puhujalla on tietenkin edelleen sekä toimiston että puhujakollegoiden täysi tuki käytettävissään.

Seuraava puhujakoulutusviikonloppu pidetään lokakuussa Helsingissä. Koulutus ruokailuineen on osallistujille maksuton. Lisätietoja koulutuksesta saa osoitteista proseremoniat@gmail.com, posti@pro-seremoniat.fi tai soittamalla 050 5904390.

Teksti: Laura Mäntysalo ja Anneli Aurejärvi-Karjalainen
Kuva: Jukka Paavilaisen arkisto

Kirjoitus on julkaistu Vapaa Ajattelijassa 1/2020.

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry