Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Filosofiaa Turussa — Sfääri ry:n tarina
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 16.12.2019
Filosofian harjoittaminen on parhaimmillaan ihmisen olemiseen kuuluvaa vapautta. Ei ole olennaista että tuntee filosofian historian kaanonin ja akateemisen filosofian käsitteistön, vaan kyky tarkastella maailmaa ja kriittisyys.

Sfääri ry sai alkunsa keväällä 2017, kun Turussa järjestettiin ensimmäistä kertaa nuorten filosofiatapahtuma Ajattelen, koska voin (AKV). Yhdistyksen tarkoituksena on edistää filosofiaa, asioiden pohtimisen ja ajattelun kulttuuria. Sfääri ry järjesti 23.11. Molemmin puolin – aikuisten filosofiatapahtuman, ja AKV tulee jo neljättä kertaa 25.4.2020.

Sfäärin juuret ovat Totuus ja tolkku filosofian keskustelukerhossa, joka on kokoontunut kaupunginkirjastossa vuodesta 2011. Totuuden ja tolkun isä filosofi ja ympäristökasvattaja Tuomas Tiainen on myös Sfääri ry:n puheenjohtaja. Miksi AKV:n kaltaiset tapahtumat ovat tärkeitä? ”Filosofia on jokaiselle kuuluva perusoikeus; oman elämän ja maailman pohtiminen ja näitä koskevien kysymysten esittäminen. Filosofian harjoittaminen on parhaimmillaan ihmisen olemiseen kuuluvaa vapautta. Filosofian harjoittamisen kannalta ei ole olennaista että tuntee filosofian historian kaanonin ja akateemisen filosofian käsitteistön, vaan kyky tarkastella maailmaa ja kriittisyys. Filosofia auttaa näkemään arjessa vallitsevien normien ja valtarakenteiden tuolle puolen.”

AKV:n järjestämiseen tarvitaan iso ja innostunut porukka vapaaehtoisia työryhmäläisiä. Tilat ovat jo vakiintuneet; ensi keväänä AKV tapahtuu myös nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa. Vimmasta ovat löytyneet loistavat tilat, niin esteettömyyden kuin audiovisuaalisen teknologian osalta. Sfääri ry:llä on kumppanuus Turun kaupungin nuorisopalveluiden kanssa, ja tämä on iso tekijä tapahtuman järjestämisen kannalta. ”Olemme erittäin kiitollisia tästä yhteistyöstä”, Tiainen toteaa. Eräs tärkeä yhteiskumppani on myös filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien yhdistys Feto ry. Turun ja Varsinais-Suomen elämänkatsomustiedon ja filosofian opettajat ovat olleet suureksi avuksi. Yhteistyötä tehdään myös Nufitin kanssa. Tärkein voimavara tapahtumaa järjestettäessä ovat olleet tiimeihin osallistuneet nuoret. Kävijöitä tapahtumassa on ollut n. 200.

AKV on tapahtuma joka pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkälle nuorten voimin, aina ideoista ja teemoista toteutukseen saakka. Kolme edellistä iloista kevätviikonloppua ovat näyttäneet että tämä on mahdollista. AKV:n kohderyhmä on 13-19-vuotiaat nuoret, ja tekijäporukassa on ollut mukana n. 30 nuorta. Tähän lasketaan mukaan niin aktiiviset työryhmäläiset kuin vapaaehtoiset talkoolaiset. Mitkä työryhmien vastuualueet ovat? Nuorille pyritään antamaan mahdollisimman paljon vastuuta tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa; nuoret vastaavat esimerkiksi tiedottamisesta, markkinoinnista, ruokajärjestelyistä, juontamisesta kuin myös visuaalisesta ilmeestä. Nuoret hallitsevat esimerkiksi sosiaalisen median kanavat; ensimmäistä kertaa tapahtumaa järjestettäessä kävi ilmi, että Facebook ei tavoita kohderyhmän nuoria, vaan parempi kanava on esimerkiksi Instagram.

AKV ohjelma on ollut kaikkien kolmen vuoden aikana erittäin monipuolinen; vuoden 2017 teemoja olivat monikulttuurisuus, kriittinen ajattelu ja pelaaminen; vuoden 2018 teemoja olivat tekoäly ja kuluttaminen; vuoden 2019 teemoja olivat huumori ja tekemättä jättäminen. Vuoden 2020 teemat ovat aivoriihivaiheessa, ja tätä kirjoitettaessa uutta tekijäporukkaa ollaan kasaamassa kokoon.

AKV:lle on jo ehtinyt vakiintua joukko vakiintunutta ohjelmaa; tapahtuma pyritään järjestämään joka kevät merkittävän filosofin syntymäpäivänä, ja vuodesta 2018 lähtien on järjestetty Turun terävin kieli -väittelykilpailu, joka syntyi nuorten toiveesta. Kilpailu on eräs AKV:n suosituimmista osioista. Vimman hyvin varustetussa teatterissa kisaavat joukkueet niin yläkouluista kuin lukioista, ja finaali on järjestetty Vimman suuressa salissa. Keväällä 2019 voittoon marssi Turun klassillinen lukio. Väittelyiden aiheina ovat nousseet tapahtuman teemoista, kuten huumori ja tekemättä jättäminen. Jos kilpailijat ovat kovaa tasoa niin sitä on myös tuomaristo, joka koostuu turkulaisista ammattifilosofeista, filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajista. Kilpailun voittaja ratkeaa tuomariston ja yleisön äänten yhteisvaikutuksella. Akateeminen kirjakauppa on sponsoroinut palkinnot.

Myös monet kiinnostavat ja osallistavat paneelikeskustelut ovat vakiintuneet osaksi AKV:n ohjelmistoa. Nuoret juontavat paneelit, joiden aiheina ovat tapahtuman vuosittaiset teemat. Panelistit ovat olleet jokainen oman alansa huippuja; panelisteina ovat olleet niin lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen, huumoriin erikoistunut filosofi Jarno Hietalahti, reunionilainen feministinen filosofi ja filosofi Frant Fanon asiantuntija Françoise Vergès, moraali- ja yhteiskuntafilosofi Johanna Ahola-Launonen, kieli- ja puheteknologian professori Tapio Salakari ja Ajatushautomo Hatun Saara Särmä.

Sfääri ry oli järjestämässä myös paneelikeskustelua anteeksiannosta, johon osallistuivat mm. Turun yliopiston käytännöllinen filosofian professori Eerik Lagerspetz ja vapaaajattelijoille tuttu psykoterapeutti ja tietokirjailija Katriina Järvinen, joka osallistui Turun vapaa-ajattelijoiden kirjailijapaneelin Turun kirjamessuilla 2017, ja jonka haastattelun julkaisimme numerossa 3/18.

Molemmin Puolin on Sfäärin uusi konsepti; aikuisille suunnatussa kaikille avoimessa tapahtumassa filosofia jalkautui ulos luentosaleista ihmisten keskuuteen Turun jokirannan molemmille puolille, marraskuisen lauantai-illan kauniiseen pimeyteen. Tapahtuma järjestettiin jatkoiksi YK:n kansainväliselle filosofiapäivälle, jotka olivat samalla viikolla: kansainvälinen filosofiapäivä torstaina 21.11 ja Molemmin Puolin lauantaina 23.11. Mukana tapahtumaa olivat tekemässä ovat Turun yliopiston filosofit, ja tiloina toimivat Turun keskustan persoonallisen kauniit sopet. Hemmo Laiho luennoi Aboa Vetus & Ars Novan Factory-tilassa aiheena: Taide & hyvä elämä. Kuulijoita oli lähes 50. Susanne Uusitalo piti filosofian pikakurssia tahdonheikkoudesta WAMin Cafe Väinössä. Osallistujia oli samoin lähes 50. Tuomas Tiainen ohjasi yhteiskeskustelua hyvästä elämästä Bar Ö:ssä. Osallistujia pöydissä oli ainakin 30. Iltatilaisuudessa Hub Turussa kuulijoita oli parhaimmillaan 20.

Yhdistyksen tulevaisuus on valoisa: esimerkiksi Turun kaupunginkirjaston pääkirjaston nuorten osaston kanssa on käyty alustavia keskusteluja kriittisen ajattelun työpajojen järjestämisestä nuorille. Vuonna 2020 Sfääri ry järjestää AKV:n lisäksi myös filosofista kesäohjelmaa. Suunnitteilla on myös kirjallinen teos. Tilaus filosofialle, kriittiselle ajattelulle ja asioiden pohtimiselle on Turussa vahva.

Eero Suorsa

Kirjoittaja on Sfääri ry:n hallituksen jäsen ja ulkosuhdevastaava. Sfäärin kotisivut: www.sfaari.fi

AKV:n Facebook-sivut: www.facebook.com/ajattelenkoskavoin

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry