Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Vaalikone uskonnonvapaudesta
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 29.8.2019
Uusi eduskunta voi mm. kumota jumalanpilkkalain, mutta ei erota kirkkoa ja valtiota.

Uskonnonvapaus.fi-sivulla oli jo neljänsissä eduskuntavaaleissa vaalikone. Tiivistäen tulos kertoo, että pieniä edistysaskelia on edelleen luvassa, isoja ei.

Lukuja

Koneeseen vastanneista 39 tuli valituksi kansanedustajaksi. Tämä on selvä parannus aiempiin kertoihin, mutta edelleen melko vähäinen määrä. Kyseessä ei ole myöskään edustava otos: kaksi valituksi tullutta oli vastanneiden joukossa niin Kristillisdemokraattien viidestä kuin Kokoomuksen 38 edustajasta. Oletettavaa on, että ehdokkaista innokkaammin vastasivat meille myötämieliset, joskin tämä ehkä tasaantui aiemmista vaaleista.

Vastanneiden ehdokkaiden määrä sinänsä saavutti ennätyksen — 763 eli 31 % ehdokkaista — mutta tämä johtui pienpuolueista. Eduskuntapuolueiden ehdokkaita vastasi yhteensä suunnilleen aiempi määrä. Jakauma isommissa puolueissa tasaantui, mm. Vasemmistoliiton ja Vihreiden vastausmäärä väheni kun taas Keskustan ja Kokoomuksen kasvoi.

Koneen käyttökertoja oli noin 8000. Kukin IP-osoite kerran päivässä laskettuna määrä oli 6000, mikä suunnilleen kuvaa eri käyttäjien määrää. Moni tosin tuli sivulle vain katsomaan parin ehdokkaan vastaukset, oletettavasti tehdäkseen viimeisen valinnan muutaman ehdokkaan välillä.

Mitä uudelta eduskunnalta voi odottaa?

Erään arvion saa olettamalla, että kunkin puolueen valitut kansanedustajat äänestävät samoin kuin kaikki puolueen ehdokkaat, jotka vastasivat koneeseemme. Jos näin olisi, uusi eduskunta selvin numeroin avaisi ETopetuksen myös kirkkoon kuuluville ja kieltäisi poikien ympärileikkauksen, ja niukasti kumoaisi jumalanpilkkalain. Sen sijaan mm. valtionkirkkojen verotusoikeus ja luterilainen kirkko hautaustoimen järjestäjänä jäisivät ennalleen. Koululaisjumalanpalveluksetkin jatkuisivat nykyisellään. Yhteistä katsomusainetta kannattaisi 99 edustajaa, nykyistä mallia 87 ja muutama lakkauttaisi katsomusaineet tai ei osannut kertoa kantaansa.

Käytännössä näen ET:n vapauttamisen täysin realistisena tavoitteena. Kyse on vain siitä, nouseeko asia politiikan esityslistalle. Ympärileikkausten kiellon suhteen olen pessimistisempi, jumalanpilkkalaista en osaa sanoa. Yhteisen katsomusaineen tilanne on tiukka. Samalla tavalla laskettuna se saisi yhtä vaille sata kannattajaa, kun liki 90 jatkaisi nykymallia. Muutama lakkauttaisi katsomusaineet erillisinä oppiaineina, ja muutama äänestäisi tyhjää. Valittavina olleista vaihtoehdoista kiistatta takapakkia olisivat kirkollisverotusoikeuden laajentaminen muihinkin uskontokuntiin sekä vaihtoehtoisten tilaisuuksien poisto koululaisjumalanpalvelusten ajalta. Näistä viimeksimainittu sai laajaa tukeakin, edustajista 34 olisi painotetun tuloksen mukaan tätä mieltä. Valituksi tulleista vastanneista tätä mieltä on seitsemän edustajaa. Korostan, että vastanneet tuskin todellisuudessa kuvaavat täysin puolueitaan — vertailuksi oletan että harvempi lihansyöjä vastasi Animalian vaalikoneeseen. Ei yllätyksiä

Laajat erilaiset analyysit vastauksista eivät paljastaneet merkittäviä yllätyksiä.

Vastausten hajonta oli pienin Vasemmistoliitolla ja Vihreillä. Käytännössä nämä puolueet ovat enemmän meidän kannallamme, muissa puolueissa pikemminkin yksittäiset ehdokkaat kannattavat joitakin tavoitteistamme.

Vastaukset korreloivat vahvasti. Esimerkiksi niistä, joiden mukaan valtionkirkkojen verotusoikeus on poistettava, lähes 80 % halusi myös ettei lapsia viedä koululaisjumalanpalveluksiin. Verotusoikeuden säilyttäjistä tätä mieltä oli alle 10 %. Heikoin yhteys muihin vastauksiin oli kysymyksellä siitä, saako kauppias vaatia myyjiltä yhtenäistä pukeutumista vai tuleeko esimerkiksi musliminaisen huivi sallia. Toisaalta yhteys ei ole täydellinen. Valituista esimerkiksi Vilhelm Junnila (PS) kieltäisi ympärileikkaukset mutta ei avaisi ET-opetusta, Ben Zyskowicz (KOK) avaisi ET:n mutta sallisi ympärileikkauksen.

Vaalikonetta käyttäneiden äänestäjien valinnat painottuivat voimakkaasti omien tavoitteidemme suuntaan. Tämä kertoo epäilemättä siitä, että ”omat”, joko jäsenemme tai muut symppaajat, käyttivät konetta runsaasti.

Jori Mäntysalo

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry