Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Siviilipalvelusmieskin on valtiontukea
Jori Mäntysalo / 9.8.2018
Siviilipalvelusmiehen osoittaminen Kokoomuksen käyttöön olisi valtion tukea puolueelle. Yhtä lailla tukea aatteelle ovat siviilipalvelusmies esimerkiksi Mormonikirkolle, ev.-lut. seurakunnille tai vaikkapa Vegaaniliitolle.

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi siviilipalveluslain muuttamiseksi
(lausuntopyyntö TEM/2114/00.04.01/2017)

Esityksen mukaan siviilipalveluspaikkana voisi edelleen toimia mm. aatteellinen yhdistys tai uskonnollinen yhdyskunta, ei kuitenkaan poliittinen puolue. Viimeksi mainittua rajoitusta perusteltiin sillä, että ”- – on siviilipalveluspaikkojen ja tehtävien osalta perusteltua pitää myös mahdollisimman puolueeton linja.” (HE 140/2007).

Olennaista eroa poliittisella puolueella, uskontokunnalla tai selkeän aatteellisella yhdistyksellä on tässä vaikea nähdä. Siviilipalvelusmiehen osoittaminen Kokoomuksen käyttöön olisi valtion tukea puolueelle. Yhtä lailla tukea aatteelle ovat siviilipalvelusmies esimerkiksi Mormonikirkolle, ev.-lut. seurakunnille tai vaikkapa Vegaaniliitolle.

Ehdotamme, että yleishyödyllisyyden määritelmää laissa tai sen perusteluissa selkeytetään. Joko siviilipalveluspaikan tulisi kaikkiaan olla muu kuin tavoitteiltaan poliittinen, uskonnollinen tai aatteellinen järjestö, tai ainakin siviilipalvelusmiehelle osoitettavien tehtävien tulisi olla selkeän yleishyödyllisiä, uskonnollisesti tai puoluepoliittisesti sitouttamattomia.

Selkeyden vuoksi perusteluissa tulisi mainita, että siviilipalvelusmiehiä ja varusmiehiä voidaan määrätä samaan tehtävään, jos kyseessä on esimerkiksi metsäpalon sammutus.

Jehovan todistajien erivapaus palveluksesta on kumottava. Lausumme tästä tarkemmin asianomaista yksityiskohtaa koskevan esityksen yhteydessä.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Kaj Torrkulla, puheenjohtaja
Esa Ylikoski, pääsihteeri

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry