Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Rahankeräyslakiin lausunto
Jori Mäntysalo / 14.3.2018
Katsomusten yhdenvertaisuus ja uskonnonvapaus toteutuvat parhaiten, kun uskonnollisia ryhmiä kohdellaan samalla tavoin kuin muitakin yhteisöjä. Lähtökohtaisesti Adventtikirkkoa ja Kissojen katastrofiyhdistystä tulee säädellä samoilla lakipykälillä.

Liittyy: Rahankeräyslain uudistus.

Katsomusten yhdenvertaisuus ja uskonnonvapaus toteutuvat parhaiten, kun uskonnollisia ryhmiä kohdellaan samalla tavoin kuin muitakin yhteisöjä. Lähtökohtaisesti Adventtikirkkoa ja Kissojen katastrofiyhdistystä tulee säädellä samoilla lakipykälillä.

Perustelujen mukaan uudistuksen tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta eri rekisteröidyssä muodossa toimivien uskonnollisten yhteisöjen välillä. Tavoite on kannatettava, ja käytännössä muutos lisää yhdenvertaisuutta myös uskonnollisten ja muunlaisten toimijoiden välillä. Vielä parempi on poistaa erillinen kolehtipoikkeus kokonaan.

Julkisyhteisöjen rahankeräyksestä

Rahankeräysoikeus tulee sallia evankelis-luterilaisen kirkon keskusrahastolle ja seurakunnille heti kun kirkon julkisoikeudellinen erityisasema ja verotusoikeus eli kirkollisvero on lakkautettu. Sen jälkeen kirkkojenkin on voitava kerätä rahaa lain mukaisiin tarkoituksiin. Vapaa-ajattelijoiden mielestä on vain hyvä, että esimerkiksi papiston palkkaus siirtyy verotuksesta aidosti vapaaehtoisen kannatuksen varaan. Myöskään kuntien, kuntainliittojen, maakuntien ja valtion ei pidä ryhtyä rahankerääjäksi verotulojen ja maksujen lisäksi.

Hyvän tavan vastaisuudesta

Lain mukaan rahaa ei saa kerätä ”hyvän tavan vastaiseen” toimintaan, ja perustelujen mukaan tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi uskonnollisen vakaumuksen loukkaamista. Nykyinenkin ns. jumalanpilkan rangaistavuus rikoslaissa tulisi kumota, eikä ainakaan tarvita uusia rajoituksia.

Koska myös hyvä tapa on käsitteenä häilyvä, on selkeintä kirjoittaa se auki itse lakitekstiin. Näin lain 6 § 2. momentti kuuluisi seuraavasti: ”Rahankeräystä ei saa järjestää yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi, eikä toimintaan joka loukkaa ihmisarvoa.”

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry