Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä
Esa Ylikoski / 10.1.2018
Selkeimmän viestin koskemattomuuden puolesta valtio antaa kieltämällä silpomisen samalla tavalla sekä poika- että tyttövauvoilta. Eivät kulttuuriset syyt eivätkä uskonnolliset perustelut voi ylittää oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen.

Ulkoasiainministeriölle
Kiitämme mahdollisuudesta kommentoida raporttia naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä.

Ensimmäinen ja samalla eräs vakavimpia naisiin kohdistuvia väkivallantekoja on tyttövauvojen tai pienten tyttölasten sukuelinten silpominen eli niin sanottu ympärileikkaus. Tiettävästi tätä esiintyy Suomessakin joidenkin maahanmuuttajaryhmien keskuudessa.

Selkeimmän viestin koskemattomuuden puolesta valtio antaa kieltämällä silpomisen samalla tavalla sekä poika- että tyttövauvoilta. Eivät kulttuuriset syyt eivätkä uskonnolliset perustelut voi ylittää oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen.

Lasten fyysinen kuritus ei ole hyväksyttävää, eikä tyttöoppilaan osallistumisen epääminen koulutuksen osa-alueisiin. Väkivaltakulttuuri on pitkälti opittua, kulttuurista, ja sen kitkemiseksi on tehtävä valistustyötä. Väkivaltaisessa ympäristössä ja yhteisössä kasvanut lapsi kasvaa herkästi väkivaltaa käyttäväksi nuoreksi ja aikuiseksi. Siksi väkivaltaa ehkäisevä työ on aloitettava jo äitiys- ja lastenneuvolassa, jossa voidaan tuoda esiin oikeat ja hyvät käytänteet, sekä valistaa erilaisissa kulttuureissa kasvaneita ihmisiä siitä, miten ihmisoikeuksiin perustuvat säädökset ja lait määrittelevät käyttäytymistä. Myös sosiaali- ja poliisiviranomaisia on koulutettava tunnistamaan, kohtaamaan ja tarttumaan myös sellaiseen väkivaltaiseen käytökseen, jota perheissä perustellaan kulttuurisilla tai uskonnollisilla syillä.

Näkemykset naisista ”heikompana astiana”, jonka asemassa nöyryys on erityinen hyve, nojaavat ainakin osittain uskontoihin. Raamatun mukaan naisen on vaiettava seurakunnassa, Koraanin mukaan tytär perii puolet siitä mitä poika ja niin edelleen. Perhesuunnittelun kieltävät esimerkiksi Katolinen kirkko ja vanhoillislestadiolainen liike. Tällainen näkemys sosiaalisessa ympäristössä voi altistaa naisen alistumaan ja kärsimään väkivallasta avun hakemisen sijaan. Tätä vahvistaa eristäytyminen omiin yhteisöihin.

Tällä hetkellä valtiovalta suorastaan tukee uskontoja, joiden oppi syrjii naisia. Niillä annetaan rahallista tukea sekä järjestetään oman uskonnon opetusta kouluissa. Tällainen valtiollinen tuki naisia syrjiville uskonnollisille yhdyskunnille tulisi poistaa. Tarvitaan asennemuutosta, jonka pohjalta uskonto voidaan tunnistaa potentiaalisena ihmisoikeusongelmien lähteenä.

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Viite: LAUSUNTOPYYNTÖ
EN; Suomen ensimmäisen raportin laatiminen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanosta

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry