Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Uskonnotonta apua ja tukea
kimmo / 16.12.2015
Uskonnotonta apua ja tukea Suomessa on tarjolla varsin monipuolisesti uskonnollisesti neutraalia kriisipalvelua – niin yksilöllistä kriisiapua kuin suuronnettomuuksien yhteydessä loukkaantuneille ja uhrien omaisille annettavaa kriisiapua. Kriisiapu on kuntien lakisääteinen tehtävä ja siitä vastaavat alueelliset kriisikeskukset. Siihen voi liittyä SPR:n Mielenterveysseuran kriisiapupalveluja. Lisäksi monilla eri järjestöillä on erikoistuneita palveluja, joita rahoitetaan muun muassa RAY:n toimesta. Kriisiapua […]

Uskonnotonta apua ja tukea

Suomessa on tarjolla varsin monipuolisesti uskonnollisesti neutraalia kriisipalvelua – niin yksilöllistä kriisiapua kuin suuronnettomuuksien yhteydessä loukkaantuneille ja uhrien omaisille annettavaa kriisiapua. Kriisiapu on kuntien lakisääteinen tehtävä ja siitä vastaavat alueelliset kriisikeskukset. Siihen voi liittyä SPR:n Mielenterveysseuran kriisiapupalveluja. Lisäksi monilla eri järjestöillä on erikoistuneita palveluja, joita rahoitetaan muun muassa RAY:n toimesta.

Kriisiapua antavien järjestöjen toimintaan samoin kuin apua tarvitsevien yksinäisten ihmisten hoivan ja hoidon avuksi tarvitaan ja käytetään myös vapaaehtoisia, joille monet järjestöt ja kunnat järjestävät koulutusta. Tällaista uskonnollisesti neutraalia vapaaehtoistyötä tekevien joukossa on paljon myös uskonnottomia ihmisiä.

Seuraavassa on lueteltu julkisen sektorin ja järjestöjen kriisiapupalveluja sekä muuta vertaistukeen perustuvaa tukipalvelutoimintaa.

KRIISI- JA SOSIAALIPÄIVYSTYS

– henkistä ensiapua ja tukea kriisitilanteissa

Kriisipäivystys antaa akuuttia kriisiapua äkillisissä kriisitilanteissa kuten esimerkiksi läheisen äkillisen kuoleman sattuessa, väkivaltatilanteissa, vakavan vammautumisen/sairastumisen tai tulipalon yhteydessä. Akuutti kriisiapu on lyhytkestoista auttamista; asiakastapaamisia noin 1-5 kertaa, puhelimessa annettavaa kriisiapua ja jatkohoitotarpeen arviointia ja sen järjestämistä. Kriisityöntekijät antavat myös neuvontaa ja ohjausta äkillisissä kriisitilanteissa.

Sosiaalipäivystys auttaa sosiaalihuollon kriisitilanteissa pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin. Sosiaalipäivystyksen tehtäviin kuuluvat tilanteet, jotka vaativat välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä. Työtehtävissä korostuu lastensuojelun akuuttisosiaalityö. Virka-aikana saat palvelut ensisijaisesti oman asuinalueen perhe- ja sosiaalipalveluista.

Muita avuntarjoajia

Tukena ovat mm. terveyskeskukset ja sairaalat, kriisiryhmät, mielenterveystoimistot ja rikosuhripäivystys.

JÄRJESTÖJEN TUOTTAMIA PALVELUJA

Punaisen Ristin tukipalveluja, https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua (äkilliseen onnettomuustilanteeseen, nuorten turvatalosta, yksinäisyyteen, omaishoitajana jaksamiseen, läksyjen tekoon, työllistymiseen, kadonneiden perheenjäsenten löytymiseen, Suomeen kotoutumiseen, terveyskysymyksiin)

Mielenterveysseuran tukipalveluja, http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua (puhelimessa, kasvokkain, ryhmissä, verkossa, rikosuhripäivystys, apua mielenterveyden ongelmiin)

Rikosuhripäivystys

 • Keskustelutukea rikoksen uhriksi joutuneelle. Valtakunnallinen auttava puhelin, johon voi soittaa myös nimettömänä.
 • Juristin neuvoja ja tukea todistajalle.
 • Keskustelutukea todistajalle.

Valtakunnalliset auttavat puhelimet

 • Mielenterveysseuran valtakunnallisen kriisipuhelin
 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin
 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainpuhelin

Muita kriisikeskuksia netissä

Vertaistukea ja tietoa netissä

Monipuolista vertaistukea ja kansalaistoimintaa ilman uskontoa

Varsinaisen kriisiavun ja nettipalvelujen lisäksi Suomessa voi saada monenlaista vertaistukea erilaisten kansalaisjärjestöjen kautta. Sadat tuhannet suomalaiset, yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä, tekevät erilaista vapaaehtoistoimintaa. Naapuriavun, talkoiden ja epämuodollisen vertaistuen lisäksi laajaa vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea organisoidaan juuri moninaisten kansalaisjärjestöjen toimesta. Myös kunnat organisoivat vertaistoimintaa.

Kansalaisjärjestökentän moninaisuus tulee ilmi, kun järjestöryhmiä listataan aakkosjärjestyksessä. Monissa niistä on satoja, jopa tuhansia yhdistyksiä:

 • Ammatilliset yhdistykset,
 • Eläkeläis- ja veteraanijärjestöt,
 • Kasvatus-, tiede- ja opintoyhdistykset,
 • Kehitystyö, ystävyysseurat, etniset järjestöt,
 • Kulttuuriyhdistykset,
 • Kylä- ja kaupunginosayhdistykset,
 • Lasten oikeuksia edistävät järjestöt
 • Maanpuolustus- ja rauhanjärjestöt,
 • Neuvontajärjestöt,
 • Nuorisoyhdistykset ja opiskelijajärjestöt,
 • Palvelujärjestöt,
 • Poliittiset yhdistykset,
 • Sosiaali- ja terveysyhdistykset,
 • Talous- ja elinkeinoyhdistykset,
 • Urheilu- ja liikuntayhdistykset,
 • Uskonnot ja maailmankatsomukset,
 • Vammaisjärjestöt
 • Vapaa-aika- ja harrastusyhdistykset,
 • Ympäristöyhdistykset
 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry