Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Pohjoismaisen humanistimanifestin työstämistä
kimmo / 16.12.2015
Norjan Human-Etisk Forbund (HEF) on julkaissut Norsk Humanistmanifestin vuonna 2006. Nyt on katsottu että aika on kypsä uudelle manifestille ja että se olisi yhteispohjoismainen. HEF:n eri toimielimissä on jo keskusteltu mitä uudelta manifestiltä halutaan. Tätä työtä on jatkanut  työryhmä, johon on kuulunut Arnfinn Pettersen Norjasta, Lone Ree Milkaer Tanskasta,  Bjarni Jónsson Islannista ja allekirjoittanut. Norjalaisen […]

Norjan Human-Etisk Forbund (HEF) on julkaissut Norsk Humanistmanifestin vuonna 2006. Nyt on katsottu että aika on kypsä uudelle manifestille ja että se olisi yhteispohjoismainen. HEF:n eri toimielimissä on jo keskusteltu mitä uudelta manifestiltä halutaan. Tätä työtä on jatkanut  työryhmä, johon on kuulunut Arnfinn Pettersen Norjasta, Lone Ree Milkaer Tanskasta,  Bjarni Jónsson Islannista ja allekirjoittanut.

Norjalaisen HEF:n evästys on, että meidän tulisi selkeämmin kertoa mikä erottaa humanistit liberaaliteologeista ja kristityistä humanisteista, sekä poistaa manifestista sanahelinät ja historiaosuus. Uudelle manifestille on strateginen tarve. Manifestin tulisi kertoa mitä humanismi on meidän mielestämme, se tulisi ilmaista positiivisen kautta ja manifestin tulisi antaa rakenne toiminnallemme.  Siinä tulisi olla mukana vastuu ympäristöstä ja globaali vastuu. Meillä on vain tämä yksi planeetta ja meillä on vastuu sen säilymisestä tuleville sukupolville. Manifestiin tulisi myös saada mukaan näkökulmaa pakolaisuudesta ja maahanmuutosta.

Työryhmässämme oltiin sitä mieltä että alkusanat voisivat olla maakohtaiset. Humanistisesta ihmisnäkemyksessä seisomme YK:n ihmisoikeuksien julistuksen ensimmäisen artiklan takana.

Muita näkemyksiä oli, että olemme osa luontoa ja evoluution synnyttämiä. On jokaisen omalla vastuulla tehdä elämästään merkityksellistä. Tätä merkitystä  voimme saada musiikista, kirjallisuudesta, taiteesta, rituaaleista ja tieteestä. Olemme vastuussa omista teoistamme ja toimistamme. Olemme osa yhteisöä ja olemme vastuussa siitä ja toisistamme. Humanismilla ei ole kirjoituksia joita ei voisi kriittisesti tarkastella. Emme usko yliluonnolliseen. Hankimme tietoa tieteellisin menetelmin. Demokratian, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien ja sananvapauden tulee olla toimintamme perustana.

Tarkoituksena on ollut, että uusi manifesti olisi valmis kun HEF täyttää 60 vuotta huhtikuussa 2016, mutta se ei ehdi siihen. Olemme nyt vasta pohtimassa suuria linjoja ja työ jatkuu. Seuraavaksi kokoonnumme Tukholmassa 13.-14.2.2016. Viikonlopun aiheena tulee olemaan pakolaiskysymys. Tarkemmin tästä VA-liiton kotisivuilla 12.12. jälkeen.

Maarit Fredlund

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry