Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloite tiensä päässä
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 9.9.2014
Puolessa vuodessa kannatuksia kerättiin noin 8000 kappaletta.

Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloite uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta avattiin kansalaisaloitepalvelussa kannatusilmoitusten allekirjoittamista varten 20.01.2014. Puolessa vuodessa kannatuksia kerättiin noin 8000 kappaletta. Jotta aloite olisi päässyt eduskunnan käsittelyyn, allekirjoituksia olisi tarvittu 50 000. Tähän ei siis läheskään päästy, mutta aloitteen tärkein tavoite olikin sen sijaan yleisen yhteiskunnallisen keskustelun herättäminen uskonnon ja erityisesti kahden valtionkirkkomme erityisasemasta Suomen lainsäädännössä ja julkisen vallan käytännöissä. Erityisesti halusimme tuoda keskusteluun mukaan yhdenvertaisuusnäkökulman ja ihmisoikeudet, sekä julkisen vallan tunnustuksettomuuden vaatimuksen. Lukija voi itse arvioida sitä, kuinka hyvin tässä olemme onnistuneet.

 

Voidaan myös huomauttaa, että kansalaisaloitteisiin ei välttämättä suhtauduta eduskunnassa vakavasti, vaikka nimiä kerättäisiin paljon vaadittua enemmänkin – siitäkin huolimatta, että puolueen perustamiseen riittää vain 5000 ihmisen kannatus. Niinpä eduskuntakäsittelylläkin todennäköisesti olisi ollut vain se merkitys, että se olisi tuonut asiallemme lisää mediahuomiota. Emme missään vaiheessa uskoneet, että aloitteemme olisi saanut aikaan juurikaan muutoksia lainsäädännössä. Kansalaisaloitteen tekeminen oli kuitenkin opettavainen kokemus ja saatamme tulevaisuudessa yrittää sitä uudestaan, paljon yksinkertaisemmalla ja suppeammalla sisällöllä. Kansalaisaloite vaatii taakseen suuren joukon aktiivisia ihmisiä ja muutenkin hyvät resurssit. Tällä kertaa ajoitus samalle keväälle Vapaa-ajattelijain liiton liittokokouksen kanssa oli paha virhe: aloitteelle ei riittänyt tekijöiltä tarpeeksi aikaa.

 

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry