Uskonnon harjoittaminen osana koulupäivää loukkaa ihmisoikeuksia
kimmo / 6.9.2013
Helsingin Vapaa-ajattelijat ry on esittänyt Helsingin, Espoon ja Vantaan opetuslautakunnille, että se vaatisi koulut lopettamaan uskonnon harjoittamisen osana koulupäivää ja valitsemaan yhteistyökumppanit tasapuolisesti. Pääkaupunkiseudun koulut järjestävät edelleen koululaisjumalanpalveluksia, ja seurakunnat […]

city_082Helsingin Vapaa-ajattelijat ry on esittänyt Helsingin, Espoon ja Vantaan opetuslautakunnille, että se vaatisi koulut lopettamaan uskonnon harjoittamisen osana koulupäivää ja valitsemaan yhteistyökumppanit tasapuolisesti.

Pääkaupunkiseudun koulut järjestävät edelleen koululaisjumalanpalveluksia, ja seurakunnat saavat pitää aamunavauksia kouluissa. Tällaisten uskonnollisten tilaisuuksien aikana oppilaat jaotellaan kahteen ryhmään: enemmistö osallistuu oletusarvoisena ohjelmana järjestettävään uskonnon harjoittamiseen, ja poisjäävälle vähemmistölle on vaihtelevan tasoista korvaavaa toimintaa.Tämä pakottaa oppilaita joko osallistumaan ohjelmaan vakaumuksen vastaisesti tai paljastamaan kristinuskosta poikkeavan vakaumuksensa.

Apulaisoikeusasiamies Pajuoja totesi 5.8.2013 antamassaan ratkaisussa, että ”vapaus tunnustaa tai olla tunnustamatta uskoa sisältää myös oikeuden olla joutumatta tilanteisiin, joissa henkilöä vaaditaan paljastamaan uskonsa tai joissa hänen on toimittava jollain sellaisella tavalla, josta voidaan tehdä päätelmiä hänen vakaumuksestaan”.

Ratkaisussaan Pajuoja viittaa apulaisoikeuskansleri Puumalaisen päätökseen koskien käräjähartauksia, jossa todetaan sama periaate, ja lisäksi se että julkiselle vallalle kuuluva perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoite menee perinnesyiden edelle. Käräjäoikeus ei siis saa järjestää hartaustilaisuuksia, niitä voi henkilökunta pitää vapaa-ajallaan.

Näistä kannanotoista seuraa, että koulut eivät voi järjestää koululaisjumalanpalveluksia tai muita uskonnollisia tilaisuuksia rikkomatta oppilaiden ihmisoikeuksia. Kristillisiin perinteisiin oppilaat perehtyvät riittävästi uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksessa sekä koulujen juhlissa. Seurakunnat voivat järjestää koululaisjumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia oppilaille kouluajan ulkopuolella.

Helsinkiläisistä enää 59% kuuluu luterilaiseen kirkkoon ja 49,5% lapsista kastetaan, mikä pitäisi ottaa paremmin huomioon koulujen toiminnassa. Vaikka seurakunnat pyrkivät läheiseen yhteistyöhön koulujen kanssa, koulujen tulisi pysyä neutraaleina eri vakaumusten suhteen.

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry
Pertti Jarla

Liite: Helsingin Vapaa-ajattelijoiden kirjelmä Helsingin Opetuslautakunnalle

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *