Kehittämisehdotus Tervetuloa kouluun -oppaaseen
kimmo / 23.1.2012
Helsingin vapaa-ajattelijat teki kehittämisehdotuksen Helsingin opetusvirastolle Tervetuloa kouluun -oppaan kehittämiseksi vakaumuksen vapauden ja oppilaan yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun näkökulmasta. Vastaavat ehdotukset on toimitettu myös Espoon ja Vantaan opetustyöstä vastaavalle viranomaiselle. […]

Helsingin vapaa-ajattelijat teki kehittämisehdotuksen Helsingin opetusvirastolle Tervetuloa kouluun -oppaan kehittämiseksi vakaumuksen vapauden ja oppilaan yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun näkökulmasta.

Vastaavat ehdotukset on toimitettu myös Espoon ja Vantaan opetustyöstä vastaavalle viranomaiselle.             

KEHITTÄMISEHDOTUS

Helsingin kaupunki, Sivistystoimi
Opetusvirasto

Tervetuloa kouluun -oppaan kehittäminen

Helsingin vapaa-ajattelijat ry uskonnottomien oikeusturva- ja kulttuurijärjestönä kiinnittää huomiota uusien ekaluokkalaisten huoltajille ja ylipäätään oppilaiden huoltajille tarkoitetun tiedottamisen kehittämiseen uskonnon ja omantunnon vapauteen (Perustuslaki 11 §) kuuluvan vakaumuksen vapauden sekä myös sitä koskevan yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun (Perustuslaki 6 §) näkökulmasta.

Haluamme olla tukemassa viranomaista uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapauteen liittyvän yhdenvertaisuuden toteuttamisessa. Helsingin kaupungin koulutoimen on mahdollista puuttua katsomusten tasa-arvon toteutumiseen käytännössä.

Helsingin ”Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi2012-13” -oppaassa todetaan: ”Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia. Näistä tiedotetaan huoltajille lukuvuoden alussa.” Ilmaisu on puutteellinen.

Huoltajille tulisi jo tässä yhteydessä Opetushallituksen ohjeisiin nojautuen kertoa, että oppilaan ei ole pakko osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin riippumatta siitä, kuuluuko oppilas tai onko hän kuulumatta kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan. Samoin huoltajille tulisi kertoa, että koulu järjestää uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumattomille vaihtoehtoista toimintaa. (Opetushallituksen muistio ”Perusopetuslain muutosten vaikutus uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen sekä koulun muuhun toimintaan” 2006, muokattu 14.8.2009, kohta 5.)

Olisi tarpeen, että koulujen infotilaisuuksissa ja tiedotteissa asiasta kerrottaisiin aiempaa selkeämmin. Tiedottamisessa tulisi huomioida myös jo koulussa opiskelevien oppilaiden huoltajat.

Koulun pitäisi tasa-arvon nimissä tuoda esiin se, että sekä kirkkoon kuuluvien että siihen kuulumattomien oppilaiden huoltajilla on mahdollisuus valita uskonnon harjoittamiseen osallistumisen tai osallistumattomuuden välillä ja että uskonnollisille tilaisuuksille on aina vaihtoehtoista ohjelmaa, johon voivat osallistua muutkin kuin elämänkatsomustiedon ja vähemmistöuskontojen oppilaat.

Mainitussa Tervetuloa kouluun -oppaassa on elämänkatsomustiedosta kertomista supistettu, vaikka osa uusien ekaluokkalaisten huoltajista on oikeutettu juuri koulutien alussa katsomusainetta koskeviin valintoihin, mutta kielivalinnoista oppaassa kerrotaan laajasti, vaikka ne valinnat tehdään vasta myöhemmin.

Parhain terveisin,

Ilkka Vuorikuru               
puheenjohtaja                  
p. 040 129 1173                 

 

Esa Ylikoski
varapuheenjohtaja
p. 0504685332

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *