Suunnitelmat

Toimintasuunnitelma ehdotus 2024

Yhdistyksen tarkoitus ja säännöt antavat puitteet https://vapaa-ajattelijat.fi/keski-uusimaa/saannot/ toiminnalle.  Lisäksi yhdistys on jäsenenä valtakunnallisessa liitossa https://vapaa-ajattelijat.fi/.   Yhdistyksen web sivut ovat https://vapaa-ajattelijat.fi/keski-uusimaa/

Asioista päätetään vuosikokouksessa ja hallituksen kokouksissa.  Hallitus voi kokoontua myös etänä.

Toiminta-alueemme laajuuden vuoksi jäsenten yhteistapaamiset ovat pakosti harvakseltaan ja sen korvaamiseksi pyritään jäsenistöä kutsumaan kunta/kaupunkikohtaisiin tapaamisiin.  Tarkoitus on antaa jäsenistölle mahdollisuus tuntea omalla paikkakunnallaan muita aktiiveja.  Toisaalta yhteydenpitoon käytetään nykyään puhelimia ja tietokoneita.  WhatsApp ryhmiä on kevyt perustaa.

Jäsenmaksu on  25€/vuosi, josta liitolle on maksetaan 12€/vuosi.  Jäseneksi ilmoittautumisen tärkein muoto on liiton sivustolla oleva ilmoittautumislomake.  Linkki on myös omien Web sivujen Yleistä osassa.

Varsinainen toiminta

Seurataan uskonnonvapauden toteutumista alueella yleisesti ja erityisesti kouluissa ja päiväkodeissa, ja tarvittaessa puututaan asiaan.  Seurataan Elämänkatsomustiedon yleistymistä ja kirkosta eroamisia.  Tätä varten laitetaan numerotiedot ylös ja näkyviin.  Pyritään jakamaan ainakin pari stipendiä opiskelijoille 50…100€.

Välitetään tietoa uskonnottomien juhlien järjestämisestä. Tärkein kanava tässä on liiton lehti ja Pro Seremoniat-yhdistys.

Reagoidaan lehdistössä esiintyviin katsomuksia koskeviin kirjoituksiin.  EU vaalit 6—9.6. tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa, vuoden lopussa voisi kehotella eroamaan kirkosta, paikallislehtien päätoimittajiinkin voisi olla yhteydessä.

Markkinoidaan aitoa tasavertaista kohtelua edesauttavaa humanismia ja kehitetään uskomusoppien tilalle universaalia etiikkaa.

Osallistutaan tilaisuuksiin, joihin kysellään, mahdollisuuksien mukaan. ( Esim. kouluille )

Uskonnoton tapakulttuuri suomessa tiedotetta levitetään, ja muitakin Vapaa-Ajattelijoiden lehtisiä.

Tilaisuudet, kokoukset ja koulutus

Varsinaisia vuosikokouksia pidetään yksi vuodessa.  Muita tilaisuuksia pyritään pitämään eri puolilla aluetta.  Järjestetään koulutusta, kun tarvetta ilmenee. Osallistutaan liiton ja Helsingin Vapaa-ajattelijoiden tilaisuuksiin.

 Tiedotus

Sisäinen jäsentiedotus hoidetaan lähinnä kirjeitse ja sähköpostilla ja verkkosivuston kohdan tapahtumat kautta  https://vapaa-ajattelijat.fi/keski-uusimaa/.

Webbi sivuja uudistetaan, mm. yhdistetään kertomukset ja suunnitelmat saman kohdan alle etusivulle ja tehdään oma kohta uskonnoton tapakulttuuri asialle.

Yleisölle yhdistys tiedottaa lehdistötiedotteilla ja toisaalta yksityiset kirjoittavat mielipidekirjoituksia erilaisissa julkaisuissa ja verkkosivustolla.

Toimintasuunnitelma 2023

 

Yhdistyksen tarkoitus ja säännöt antavat puitteet https://vapaa-ajattelijat.fi/keski-uusimaa/saannot/ toiminnalle.  Lisäksi yhdistys on jäsenenä valtakunnallisessa liitossa https://vapaa-ajattelijat.fi/.   Yhdistyksen web sivut ovat https://vapaa-ajattelijat.fi/keski-uusimaa/

Asioista päätetään vuosikokouksessa ja hallituksen kokouksissa.  Hallitus voi kokoontua myös etänä.

Toiminta-alueemme laajuuden vuoksi jäsenten yhteistapaamiset ovat pakosti harvakseltaan ja sen korvaamiseksi pyritään jäsenistöä kutsumaan kunta/kaupunkikohtaisiin tapaamisiin.  Tarkoitus on antaa jäsenistölle mahdollisuus tuntea omalla paikkakunnallaan muita aktiiveja.  Toisaalta yhteydenpitoon käytetään nykyään puhelimia ja tietokoneita.  WhatsApp ryhmiä on kevyt perustaa.

Jäsenmaksu on ollut 20€/vuosi, josta liitolle on maksettu 12€/vuosi.  Jäseneksi ilmoittautumisen tärkein muoto on liiton sivustolla oleva ilmoittautumislomake.  Linkki on myös omien Web sivujen Yleistä osassa.

Varsinainen toiminta

Seurataan uskonnonvapauden toteutumista alueella yleisesti ja erityisesti kouluissa ja päiväkodeissa, ja tarvittaessa puututaan asiaan.  Seurataan Elämänkatsomustiedon yleistymistä ja kirkosta eroamisia.  Tätä varten laitetaan numerotiedot ylös ja näkyviin.  Pyritään jakamaan ainakin pari stipendiä opiskelijoille 50…100€.

Välitetään tietoa uskonnottomien juhlien järjestämisestä. Tärkein kanava tässä on liiton lehti ja ProSeremoniat-yhdistys.

Reagoidaan lehdistössä esiintyviin katsomuksia koskeviin kirjoituksiin.

Markkinoidaan aitoa tasavertaista kohtelua edesauttavaa humanismia ja kehitetään uskomusoppien tilalle universaalia etiikkaa.

Tilaisuudet, kokoukset ja koulutus

Varsinaisia vuosikokouksia pidetään yksi vuodessa.  Muita tilaisuuksia pyritään pitämään eri puolilla aluetta.  Järjestetään koulutusta, kun tarvetta ilmenee. Osallistutaan liiton ja Helsingin Vapaa-ajattelijoiden tilaisuuksiin.  Osallistutaan Liittokokoukseen aloittein ja riippuen kuluista myös Humanistikongressiin (max 300-400€).  Ollaan valmiita Liiton luottamustoimiin.  Tehdään 3 liittokokousaloitetta (julkisoikeus, pääsiäinen, tilastot).

Tiedotus

Sisäinen jäsentiedotus hoidetaan lähinnä kirjeitse ja sähköpostilla ja verkkosivuston kohdan tapahtumat kautta  https://vapaa-ajattelijat.fi/keski-uusimaa/.

Yleisölle yhdistys tiedottaa lehdistötiedotteilla ja toisaalta yksityiset kirjoittavat mielipidekirjoituksia erilaisissa julkaisuissa ja verkkosivustolla.