Hautausmaat, paikalliset

Vapaa-ajattelijat ovat avarakatseisia hautausmaiden suhteen.  Maallistunut, uskonnoton henkilö voidaan haudata tunnustuksettomille tai uskonnollisille hautausmaille ja tuhkan sirotteluun on muitakin vaihtoehtoja.  Seuraavassa on kuitenkin tekstiä vain alueen tunnustuksettomista hautausmaista.  Hausjärven, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Riihimäen, Sipoon ja Tuusulan nimillä hakukoneet löytävät tunnustuksettomia hauta-alueita.  Osa niistä on yhteisiä yli kuntarajojen.

1. Järvenpään, Keravan, Sipoon ja Tuusulan tunnustukseton hauta-alue

 Katukarttalinkki hautausmaalle

Hauta-alue on rakennettu Kulloontien varrelle Tuusulan puolelle.  Se on yhteinen alueen seurakuntien kanssa.

Tälle hauta-alueelle on arkkitehti Jyrki Lehikoisen suunnitteleman kaavan mukaan varattu aluksi 219 arkkuhautapaikkaa, 78 uurnahautapaikkaa sekä sirottelualuetta 1500m2. Hauta-alue on pinta-alaltaan noin puoli hehtaaria. Alue on aidattu ja sille on varattu 25 auton pysäköintialue.  Tunnustukseton hauta-alue on uskonnollisesti neutraali siten, että alueen seurakunnat toimivat ainoastaan alueen teknisinä ylläpitäjinä. Tunnustuksettomalle hauta-alueelle ei rakenneta tai pystytetä uskonnollisia tai aatteellisia tunnuskuvia. Sen sijaan omaisten hankkimissa hautakivissä tunnuksien käyttö on sallittu.  Tunnustuksettomalla hauta-alueella noudatetaan periaatteessa Keravan seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöä.

Tunnustukseton hauta-alue on vaihtoehto mm. niitä varten, jotka eivät uskonnollisista tai maailmankatsomuksellisista syistä halua tulla haudatuksi kristilliselle hautausmaalle. Hautasijan osoittaminen tunnustuksettomalta alueelta edellyttää aina nimenomaista pyyntöä. Kirkkoon kuulumattomat haudataan siis tunnustukselliselle evankelis-luterilaiselle hautausmaalle, ellei hautasijaa nimenomaan pyydetä tunnustuksettomalta alueelta. Toisaalta myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulunut vainaja voidaan pyynnöstä haudata tunnustuksettomalle alueelle. Hautaustoimitus järjestetään aina vainajan vakaumuksen ja toivomusten mukaan.

Missä hautaustilaisuus voidaan pitää?

Toimitukset järjestetään vainajan katsomusta ja muistoa kunnioittavalla tavalla. Tunnustuksettomat hautajaiset voidaan toimittaa haudalla tai tunnustuksettoman hauta-alueen tuloaukiolla.

Seurakuntien tilojen käytössä noudatetaan seuraavaa ohjeistusta:

Järvenpään seurakunta: Hautaustilaisuuksiin voidaan käyttää siunauskappelin ovea vastapäätä olevaa lasiseinäistä odotustilaa, kappelin alakertaa tai muistolehdon edessä olevaa kivettyä muistelualuetta. (KN 5.11.2003)

Keravan seurakunta:  Hautaustilaisuuksiin voidaan käyttää kappelin näyttöhuonetta, lasiseinäistä odotustilaa tai muualle haudattujen muistelualuetta. (KN 28.10.2004)

Sipoon seurakuntayhtymä: Siunauskappeleita tai kirkkoja ei tarjota tunnustuksettomia hautaustilaisuuksia varten. (Kirkkoherrojen lausunto 16.11.2006)

Tuusulan seurakunta: Hautaustilaisuuksiin voidaan käyttää Paijalan kappelin näyttöhuonetta sekä Jokelan, Kellokosken ja Paijalan hautausmailla muualle haudattujen muistelualuetta. (KN 7.11.2006)

Mitä minun tarvitsee tehdä, jos haluan tulla haudatuksi tunnustuksettomalle hautausmaalle?

Hautasijan osoittaminen edellyttää aina nimenomaista pyyntöä. Omien hautajaisten järjestämisestä on hyvä kertoa läheisille. Mikäli aiheesta on vaikea keskustella, voi asiasta laatia vapaamuotoisen kirjallisen ilmoituksen. Hautaustoimistoissa on myös saatavilla esite ”Hautajaisjärjestelyni”. Sen avulla voi asiaa pohtia yksityiskohtaisesti.

Hautaoikeuden haltija vastaa haudan hoidosta. Sen haltija voi myös laatia Keravan seurakunnan kanssa hautainhoitosopimuksen 1, 5 tai 10 vuodeksi kerrallaan.

Miten hautaus tunnustuksettomalle hautausmaalle järjestetään?

Hautajaisissa on yleensä oma hautaustilaisuuden toimittaja. Esimerkiksi Pro Seremoniat välittävät niihin puhujia. Omaiset voivat suunnitella hautajaisten kulun hyvin vapaamuotoisesti. Hautajaiset voivat olla myös yksinkertainen mutta arvokas hautaan lasku kukkatervehdyksineen. Seurakunnat eivät haudalla tapahtuvia hautaamiseen liittyviä puheita tai seremonioita rajoita.  Kirkkoon kuulumattoman henkilön voi pappikin siunata tunnustuksettomalla hauta-alueella, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi niin katsoo.

Omaisilla on vastuu hautajaisten järjestelyistä. Heidän tulee huolehtia siitä, että vainajan toivomuksia hautaustoimituksessa kunnioitetaan, vaikka se olisi omaisten tahdon vastaista. Siviilihautajaisissa omaisten lisäksi puhujalla on vastuu siitä, että hautaan toimitukset hoidetaan arvokkaalla ja ihmistä kunnioittavalla tavalla, vainajan persoonallisuutta ja tahtoa kunnioittaen.

2. Sipoon tunnustukseton hauta-alue

Hautatoimen maksut – Sipoon suomalainen seurakunta

3. Riihimäki, Hyvinkää, Hausjärvi tunnustukseton hauta-alue Rauhannummella

Tunnustuksettoman alueen vieressä on parkkipaikkoja.  Katuosoite : Hikiäntie 1433, 05820 Hyvinkää

https://www.hyvinkaanseurakunta.fi/hautausmaat/hautausmaat/rauhanummen-hautausmaa-ja-krematorio