KESKI-UUDENMAAN KUNTIEN TUNNUSTUKSETON HAUTA-ALUE

 

Laki, hauta-alueen paikka, koko ja käyttö

1.2007 voimaan astuneen lain mukaan seurakuntien on pyynnöstä osoitettava hautasija erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta. Keski-Uudellamaalla tällainen hauta-alue on rakennettu Keravan hautausmaan yhteyteen Kulloontien varrelle Tuusulan puolelle. Se on yhteinen Järvenpään, Keravan, Sipoon ja Tuusulan seurakuntien kanssa.

 

Tälle hauta-alueelle on arkkitehti Jyrki Lehikoisen suunnitteleman kaavan mukaan varattu aluksi 219 arkkuhautapaikkaa, 78 uurnahautapaikkaa sekä sirottelualuetta 1500m2. Hauta-alue on pinta-alaltaan noin puoli hehtaaria. Alue on aidattu ja sille on varattu 25 auton pysäköintialue.

 

Tunnustukseton hauta-alue on uskonnollisesti neutraali siten, että Järvenpään, Keravan, Sipoon ja Tuusulan seurakunnat toimivat ainoastaan alueen teknisinä ylläpitäjinä. Tunnustuksettomalle hauta-alueelle ei rakenneta tai pystytetä uskonnollisia tai aatteellisia tunnuskuvia. Sen sijaan omaisten hankkimissa hautakivissä tunnuksien käyttö on sallittu. Tunnustuksettomalla hauta-alueella noudatetaan Keravan seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöä.

 

Tunnustukseton hauta-alue on vaihtoehto niitä varten, jotka eivät uskonnollisista tai maailmankatsomuksellisista syistä halua tulla haudatuksi evankelis-luterilaiselle hautausmaalle. Tunnustuksettomalle hautausmaalle haudattuja kohdellaan yhdenvertaisesti seurakunnan muulle hautausmaalle haudattujen kanssa. Hautasijan osoittaminen tunnustuksettomalta alueelta edellyttää aina nimenomaista pyyntöä. Kirkkoon kuulumattomat haudataan siis tunnustukselliselle evankelis-luterilaiselle hautausmaalle, ellei hautasijaa nimenomaan pyydetä tunnustuksettomalta alueelta. Toisaalta myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulunut vainaja voidaan pyynnöstä haudata tunnustuksettomalle alueelle. Hautaustoimitus järjestetään aina vainajan vakaumuksen ja toivomusten mukaan.

 

 

Missä hautaustilaisuus voidaan pitää

Toimitukset järjestetään vainajan katsomusta ja muistoa kunnioittavalla tavalla. Tunnustuksettomat hautajaiset voidaan toimittaa haudalla tai tunnustuksettoman hauta-alueen tuloaukiolla.

 

Seurakuntien tilojen käytössä noudatetaan seuraavaa ohjeistusta:

Järvenpään seurakunta: Uskonnottomiin hautaustilaisuuksiin voidaan käyttää siunauskappelin ovea vastapäätä olevaa lasiseinäistä odotustilaa, kappelin alakertaa tai muistolehdon edessä olevaa kivettyä muistelualuetta. (KN 5.11.2003)

Keravan seurakunta: Uskonnottomiin hautaustilaisuuksiin voidaan käyttää kappelin näyttöhuonetta, lasiseinäistä odotustilaa tai muualle haudattujen muistelualuetta. (KN 28.10.2004)

Sipoon seurakuntayhtymä: Siunauskappeleita tai kirkkoja ei tarjota tunnustuksettomia hautaustilaisuuksia varten. (Kirkkoherrojen lausunto 16.11.2006)

Tuusulan seurakunta: Uskonnottomiin hautaustilaisuuksiin voidaan käyttää Paijalan kappelin näyttöhuonetta sekä Jokelan, Kellokosken ja Paijalan hautausmailla muualle haudattujen muistelualuetta. (KN 7.11.2006)

 

 

Mitä minun tarvitsee tehdä, jos haluan tulla haudatuksi tunnustuksettomalle hautausmaalle?

Hautasijan osoittaminen edellyttää aina nimenomaista pyyntöä. Omien hautajaisten järjestämisestä on hyvä kertoa läheisille. Mikäli aiheesta on vaikea keskustella, voi asiasta laatia vapaamuotoisen kirjallisen ilmoituksen. Hautaustoimistoissa on myös saatavilla esite ”Hautajaisjärjestelyni”. Sen avulla voi asiaa pohtia yksityiskohtaisesti.

 

 

Kuka on vastuussa haudan hoidosta tunnustuksettomalla hautausmaalla?

Hautaoikeuden haltija vastaa haudan hoidosta. Sen haltija voi myös laatia Keravan seurakunnan kanssa hautainhoitosopimuksen 1, 5 tai 10 vuodeksi kerrallaan.

 

 

Miten hautaus tunnustuksettomalle hautausmaalle järjestetään?

Uskonnottomissa hautajaisissa on yleensä oma hautaustilaisuuden toimittaja. Esimerkiksi Pro Seremoniat välittävät niihin puhujia. Omaiset voivat suunnitella hautajaisten kulun hyvin vapaamuotoisesti. Hautajaiset voivat olla myös yksinkertainen mutta arvokas hautaan lasku kukkatervehdyksineen. Seurakunnat eivät haudalla tapahtuvia hautaamiseen liittyviä puheita tai seremonioita rajoita.

 

Kirkkoon kuulumattoman henkilön voi pappikin siunata tunnustuksettomalla hauta-alueella, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittävästi perusteita.

 

 

Miten vainajan persoonallisuutta ja tahtoa kunnioitetaan?

Omaisilla on vastuu hautajaisten järjestelyistä. Heidän tulee huolehtia siitä, että vainajan toivomuksia hautaustoimituksessa kunnioitetaan, vaikka se olisi omaisten tahdon vastaista. Myös hautaustoimen henkilöstön tehtävänä on osaltaan huolehtia siitä, että vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.

 

Siviilihautajaisissa omaisten lisäksi puhujalla on vastuu siitä, että hautaan toimitukset hoidetaan arvokkaalla ja ihmistä kunnioittavalla tavalla, vainajan persoonallisuutta ja tahtoa kunnioittaen.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hautausmaan opastaulu