Hinnasto

Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry:n hautausmaa

Halutessasi itsellesi tai omaisellesi uskonnottoman muistopaikan voit varata uurnahautapaikan tai tuhkan sirottelun Keski-Suomen vapaa-ajattelijoiden ylläpitämältä hautausmaalta, Leporinteeltä. Otamme uskonnottoman vainajan tahdon huomioon lämpimästi, arvokkaasti ja vainajaa kunnioittaen.

Keski-Suomen vapaa-ajattelijoilla on oma hautausmaa Jyväskylän Seppälänkankaalla Kuormaajantien varrella. Hautaus Leporinteelle on mahdollinen ensisijaisesti uskontokuntiin kuulumattomille vainajille eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Omaiset voivat halutessaan liittyä yhdistykseen ja siten osallistua aktiivisesti myös hautausmaan hoitoon

Hautaaminen tapahtuu vainajaa kunnioittaen ilman uskonnollisia tapoja. Hautaukseen on käytettävissä sekä uurnapaikkoja että sirottelualueet. Yksittäisen uurnapaikan koko on 50 cm x 50 cm. Yhdistämällä useampia uurnapaikkoja voidaan muodostaa myös perhehauta. Uurnapaikoille voi laittaa tilaan sopivan muistomerkin.

Sirottelualueilla tuhka voidaan joko sirottaa maan pinnalle tai peittää kevyesti maahan. Sirottelualueilla hautapaikkaa ei merkitä. Muistoksi vainajasta, jonka tuhka on siroteltu alueelle, voidaan kiinnittää muistolaatta hautausmaan kivilohkareisiin eli muistokiviin. Muistokilven voi kiinnittää myös muualle haudatun vainajan muistoksi.

Kivissä ja kilvissä ei käytetä uskonnollisia tunnuksia kuten ristejä tai vastaavia. Noudatamme toiminnassamme Leporinne-hautausmaan sääntöjä ja hautaustoimilakia.

Hinnasto

Päivitetty 4.11.2015

Paikka- ja sirottelulupamaksut jäsen ei jäsen
Uurnahautapaikka, hallinta-aika 25 v 55,00 € 90,00 €
Sirottelu (sisältää muistokilpipaikan) 15,00 € 35,00 €
Muistomerkkipaikka 55,00 € 90,00 €
Muistokilpipaikka 15,00 € 35,00 €
Maksut hautaamiseen liittyvistä toimenpiteistä jäsen ei jäsen
Uurnahauta, kaivaminen ja pinnan siistiminen 60,00 € 90,00 €
Sirottelualue (opastus ja kattaminen) 10,00 € 20,00 €
Asioinnit omaisten ja hautaustoimistojen kanssa,
kulukorvaus hautaustoimen hoitajalle 40,00 € 60,00 €
Paikkavaraukset jäsen ei jäsen
Uurnahautapaikkavaraus(*) 15,00 € 35,00 €
Perhehautapaikkavaraus(*) 60,00 € 90,00 €

(*) Varausmaksu hyvitetään hautapaikkamaksussa

Tarjoamme apuamme muissa hautaamiseen liittyvissä järjestelyissä sopimuksen mukaan.

Yhteydenotot:

Risto Puumalainen, hautausmaavastaava
sähköposti keski-suomi.hautausmaa@vapaa-ajattelijat.fi
p. 045 3246026